Tekst

Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland snel toegang krijgt tot duurzamere energie. Dat vraagt om een specifieke aanpak. In de rubriek ‘In de praktijk’ staan we daarom stil bij projecten waarin Ennatuurlijk een oplossing had voor een vraagstuk.  

In deze aflevering staat de vraag van De Stadsbank, Dura Vermeer en Ons Huis centraal. In Enschede realiseren de laatste twee partijen nieuwbouw op het bekende TEX-terrein. De Stadsbank huist in bestaande bouw aangrenzend aan dit terrein en wilde ook graag een verduurzamingsslag maken. Dus waarom niet twee vliegen in één klap slaan? Aan het woord: Jos Bonke (accountmanager Ennatuurlijk), Dirk Jan Muller (Facilitair coördinator bij de Stadsbank), Ruben Boonk (ontwikkelaar bij Dura Vermeer) en Johan Bolt (senior projectleider Vastgoedontwikkeling Ons Huis).  

Samenvatting

Linker kolom
  • Combinatie tussen nieuwbouw en bestaande bouw.
  • De Stadsbank maakt vanaf het voorjaar van 2023 gebruik van de nieuwe installatie.
  • Als alles volgens planning verloopt, start de nieuwbouw op het TEX-terrein eind 2023 en is de oplevering in 2025. 
Rechter kolom

Locatie: Enschede
Aantal: >100 woningen (nieuwbouw) +1 organisatie (bestaande bouw)
Oplossing: aansluiting op Warmtebaan

Tekst

De uitdaging

“Op het TEX-terrein wilden we een mix van huur en koop realiseren”, vertelt Johan Bolt (senior projectleider Vastgoedontwikkeling Ons Huis). “Naast de huurwoningen zijn er koopappartementen”, vult Ruben Boonk (ontwikkelaar Dura Vermeer) aan. Samen ontwikkelen ze een bouwplan waarin het van maatschappelijk belang is om ook nieuwe huurwoningen te bouwen en het zo betaalbaar mogelijk te houden. Dat speelde ook mee in de keuze voor een verwarmingssysteem. Ondertussen had de aangrenzende Stadsbank óók een uitdaging. “Wij wilden ons pand verduurzamen en van het gas af”, vertelt Dirk Jan Muller (facilitair coördinator bij de Stadsbank) “Maar met een oud gebouw én een beschermd stadsgezicht zijn de opties beperkt.” Ennatuurlijk koppelde de partijen aan elkaar en de samenwerking was geboren. 

Media
Tekst

“De combinatie van bestaande bouw en nieuwbouw is bijzonder. Het gebouw van de Stadsbank is bijna 75 jaar oud. Ik vind het mooi dat we met ons warmtenet zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw een oplossing bieden."

Tekst

Maatwerkoplossing van Ennatuurlijk

De woningen én het historische pand van de Stadsbank konden aangesloten worden op de Warmtebaan in Enschede omdat het een duurzamere, betaalbare en onderhoudsvriendelijke toepassing is. Jos Bonke (accountmanager Ennatuurlijk) zag een mooie combinatie: “Voor de Stadsbank was een aansluiting financieel veel gunstiger en het scheelt Dura Vermeer en Ons Huis dure vierkante meters omdat de technische ruimte in de Stadsbank gerealiseerd kon worden.” 

Tekst

Zekerheid en service

Voor de Stadsbank is er gekozen voor een duurzaam energieconcept. Passend voor alle doeleinden van de bewoners van de nieuwbouw en de medewerkers van de Stadsbank. Zo kunnen ze de komende jaren zonder zorgen vooruit. “Als je hier in 2025 rijdt, zie je gevarieerde woningen en ook een prachtige buitentuin en veel groen. Ik denk dat we dan kijken naar een geslaagd project, dicht bij de stad”, vertelt Ruben.
 

Tekst

De match!

Jos: “Samenwerken met vier partijen, dat is best veel. Maar de match was er eigenlijk meteen. Het vertrouwen is er. Alle partijen zijn heel open en transparant geweest.” Johan: “Het is belangrijk dat je elkaars belangen respecteert en daarbij ook over je eigen schaduw durft te stappen. Als je alleen je eigen belang najaagt, kom je er niet.” De keuze voor Ennatuurlijk was voor Ons Huis een logische. “Als je gebruik kunt maken van lokale warmte, dan moet je dat doen. Daarbij kunnen we ons erg vinden in de duurzaamheidsambities van Ennatuurlijk om helemaal CO2-neutraal te worden. Dat de installatie bovendien eenvoudig is en weinig onderhoud nodig heeft, vonden we ook 
belangrijk”, legt Johan uit. 

Media

Meer weten over onze energieconcepten?

Sjors of een van zijn collega's helpen je graag verder.