Ennatuurlijk in Apeldoorn

Tekst

In de wijk Zuidbroek in Apeldoorn woont familie Hollebrandse. Zij verwarmen hun huis met restwarmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, aangevuld met warmte uit biomassa.

Linker kolom

 

 

Biomassa van Ennatuurlijk

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie staat een WKK waarin biogas wordt verbrand om elektriciteit en warmte te produceren voor het waterschap.

Een deel van de restwarmte die vrijkomt bij het verbranden van biogas gaat naar ons ketelhuis. Voordat we de warmte doorgeven aan de inwoners van de wijk Zuidbroek verhogen we de temperatuur van het water met warmte uit biomassa.

Rechter kolom

 

 

Bewoners van Zuidbroek

Technisch gezien verwarmen de familie Hollebrandse en de andere bewoners van Zuidbroek deels zelf hun woningen.

De restwarmte opgewekt door biogas, dat samen met de biomassa aan de basis ligt van de milieuvriendelijke verwarming van de wijk, komt namelijk vrij bij zuivering van het afvalwater uit de regio. Dus ook van de bewoners zelf. Via het warmtenet van Ennatuurlijk komt de warmte bij alle woningen van de wijk Zuidbroek terecht.

Tekst
Erwin

Beleidsadviseur Planvorming
Waterschap Vallei
en Veluwe in Apeldoorn

Geeft:

Restwarmte door de
opwekking van elektriciteit
met biogas

Tekst
Familie
Hollebrandse

Bewoners wijk
Zuidbroek in
Apeldoorn

Ontvangt:

Verwarming en
warm water

Tekst

Zo werkt het

Linker kolom

De techniek

Biogas uit rioolwaterzuivering in combinatie met biomassa.

In ons ketelhuis op het terrein van Waterschap Vallei en Veluwe wordt stadsverwarmingswater opgewarmd en via een ondergronds warmtenet getransporteerd naar de wijk Zuidbroek. Nadat de warmte is gebruikt voor verwarming en warm water gaat het terug naar het ketelhuis. In Zuidbroek is alleen in uitzonderlijke situaties nog aardgas nodig. Verder liggen er op het ketelhuis zonnepanelen voor groene stroom, waardoor de totale CO2-besparing nog groter is.

Rechter kolom

Feiten & cijfers project

Techniek

Biogas uit rioolwaterzuivering i.c.m. biomassa

Levering warmte

Ruim 58.500 GJ per jaar

Zakelijk

6 bedrijven

Particulier 1700 woningen
Projectorganisatie en -structuur        

Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd. De gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe zijn partners.

Altijd op de hoogte blijven van het warme nieuws van Ennatuurlijk?

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 4x per jaar nieuws over onze warmtenetten en de warmtetransitie.