Ennatuurlijk en Twence in Enschede

Tekst

John is energiecoördinator op de Universiteit Twente. De universiteitsgebouwen worden verwarmd met restwarmte van afvalenergiecentrale Twence.

Linker kolom

 

 

Restwarmte van afvalenergiecentrale Twence

Twence haalt op een duurzame manier energie zoals elektriciteit uit afval.

Bij de productie van elektriciteit komt warmte vrij. Deze wordt opgevangen en gaat via een warmteleiding naar de warmtekrachtcentrale. Vervolgens leiden we de warmte via ons eigen warmtenet naar onze klanten, zoals de Universiteit Twente.

Rechter kolom

 

 

Gebruikers van de Universiteit Twente

Elke werkdag stromen 3300 medewerkers en bijna 10.000 studenten de gebouwen op het universiteitsterrein in Enschede binnen.

Voor al deze gebruikers worden de universiteitsgebouwen en het tapwater verwarmd met de milieuvriendelijkere warmte. Dat maakt de Universiteit Twente de grootste afnemer van warmte op dit warmtenet van Ennatuurlijk.

Tekst
Evert

Consultant
Energie bij Twence
in Hengelo

Geeft:

Restwarmte uit
vuilverbrandingsproces

Tekst
John

Energiecoördinator
Universiteit Twente
in Enschede

Ontvangt:

Warmte voor de
Universiteitsgebouwen

Tekst

Zo werkt het

Linker kolom

De techniek

Restwarmte uit vuilverbrandingsproces bij elektriciteitsproductie.

Stoom die wordt afgetapt van turbines die bij de elektriciteitsproductie zijn betrokken, verwarmt water tot 120 °C. Ons warmtenet transporteert dit water naar particuliere en zakelijke gebruikers, zoals de universiteit. Daar geeft het warmte af. Het afgekoelde water komt via een retourleiding terug en wordt weer opgewarmd.

Rechter kolom

Feiten & cijfers project

Techniek

Benutting van warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie bij afvalenergiecentrale Twence

Levering warmte

700.000 GJ per jaar

Zakelijk

200 bedrijven

Particulier 5500 woningen
Projectorganisatie en -structuur        

Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd. De gemeente Enschede en Twence zijn partners.