Ennatuurlijk in Breda Bouverijen

Tekst

In de Bredaase wijk Bouverijen woont Lily Zwemmer met haar familie. Hun woning en kraanwater worden verwarmd met warmte die waterschap Brabantse Delta opwekt bij het zuiveren van rioolwater.

Linker kolom

 

 

Biogas van Rini

Rini is hoofd van het team Zuiveren bij waterschap Brabantse Delta. Dit team zuivert het afvalwater van bedrijven en huishoudens uit de regio.

Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Bij de verbranding van biogas ontstaat elektriciteit en restwarmte. De restwarmte wordt ingezet bij de verwarming van de huizen en het kraanwater in de wijk Bouverijen. En dus ook bij Lily en haar familie.

Rechter kolom

 

 

Bewoners van Bouverijen

Lily en haar familie dragen zelf indirect bij aan de duurzamere verwarming van hun woning en kraanwater.

Want het biogas dat daarvoor wordt gebruikt, komt vrij bij de zuivering van regionaal rioolwater. Dat is dus ook het afvalwater van de bewoners van Bouverijen. Via het warmtenet van Ennatuurlijk komt de warmte terecht bij de woningen in de wijk.

Tekst
Rini

Teamleider Zuiveren
bij waterschap
Brabantse Delta

Geeft:

Warmte opgewekt
met biogas

Tekst
Lily

Bewoner van de wijk Bouverijen in Breda

Ontvangt:

Warmte voor haar huis en kraanwater

Tekst

Zo werkt het

Linker kolom

De techniek

Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas door vergisting van reststoffen uit afvalwater.

Het biogas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling. Dat levert elektriciteit voor waterschap Brabantse Delta en meer dan genoeg warmte voor de hele wijk Bouverijen op. Het warmtenet van Ennatuurlijk verspreidt de warmte van de rioolwaterzuivering naar de wijk.

Rechter kolom

Feiten & cijfers project

Techniek

Warmteopwekking via biogas uit rioolwaterzuivering. Warmtekrachtkoppeling (WKK) van 1200 kW is eigendom van waterschap Brabantse Delta.

Levering warmte

Ruim 17.000 GJ per jaar

Zakelijk

1 bedrijf

Particulier 350 woningen
Projectorganisatie en -structuur        

Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd. De gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta zijn partners, waarbij de gemeente eenbelangrijke initiator was.