Ennatuurlijk in Zeewolde

 

Lisette en Philène wonen in de Polderwijk in Zeewolde. Hun huis wordt verwarmd met warmte die wordt opgewekt met behulp van de koeien van boer Gert-Jan.

ill-woonwijk.png

Bewoners van de Polderwijk

 

Het biogas van het bedrijf van boer Gert-Jan wordt ingezet voor warm water en centrale verwarming van de woningen in de nabijgelegen wijk Polderwijk.

Via onze energiecentrale bereikt warm water de huizen van Lisette, Philène en andere bewoners. Hoe meer biogas wordt gebruikt, hoe minder aardgas nodig is. De bewoners van de Polderwijk die zijn aangesloten op het warmtenet dragen dus direct bij aan een ‘groenere’ omgeving.

 

Gert-Jan

Veehouder in
Zeewolde

Geeft:

Warmte en warm
water opgewekt
met biogas

Familie Visser

Bewoners Polderwijk
in Zeewolde

Ontvangt:

Verwarming en
warm water

Zo werkt het

techniek-biogas-zeewolde.png

De techniek

Warmtekrachtkoppeling met behulp van biogas door vergisting van koemest.

Het biogas wordt via een gasleiding getransporteerd naar onze energiecentrale. Daar wordt het met behulp van biogasmotoren omgezet in elektriciteit voor het openbare elektriciteitsnet en warmte voor de huizen die aangesloten zijn op ons warmtenet. Het biogas levert 8 miljoen kWh elektriciteit en de restwarmte die bij het opwekken van biogas vrijkomt, vervangt 600.000 m3 aardgas.

techniek-zeewolde-2.png

 

Feiten & cijfers project

Techniek

Verwarmen van huishoudens met warmte die wordt opgewekt m.b.v. biogas en twee bio-warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) die eigendom zijn van boer Gert-Jan. Twee cv-ketels van 3 MW die in te zetten zijn op piekmomenten.

Levering warmte

Ruim 35.000 GJ per jaar

Zakelijk 3 bedrijven
Particulier

Circa 1000 woningen en groeiend met circa 60 woningen per jaar.

Projectorganisatie en -structuur        

Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd. De gemeente Zeewolde en boer Gert-Jan zijn partners.