Ennatuurlijk als kennispartner

Verken de opties voor warmte in uw regio

Warmte is een prima alternatief voor verwarming met aardgas. Maar hoe bepaalt u de kansen voor warmte in uw gemeente of regio? Heeft u alle bronnen realistisch in beeld? En zijn uw wensen betaalbaar en haalbaar? Ennatuurlijk schoof als onafhankelijke sparringpartner al aan bij gemeenten, woningcorporaties en provincies door heel Nederland. Profiteer ook van onze kennis. De voordelen:

Verspil geen tijd met luchtkastelen

warmteleiding.jpgIn heel Nederland zijn gemeenten en regio’s druk bezig met aardgasvrije wijken, warmteplannen en RES’en. Een bedrijf met restwarmte vlakbij een woonwijk met relatief nieuwe woningen lijkt een uitgelezen kans voor een warmtenet. Maar het succes van het project hangt af van een complex van factoren. Veel conceptplannen voor de warmtetransitie zien we sneuvelen doordat ze technisch niet haalbaar of rendabel zijn. Wij willen stuurgroepen helpen zo effectief mogelijk te zijn. Schakel ons in een vroeg stadium in om de opties voor uw gemeente of regio op een rij te zetten en te toetsen op haalbaarheid. Of gebruik ons als sparringpartner voor uw warmtestrategie of RES.

In de regio Breda/Tilburg zitten we in een klankbordgroep die feedback geeft op conceptstrategieën en input levert voor verbetering. In de regio Twente/Enschede zijn we deelnemer in de werkgroepen. We delen de kennis en ervaring die we opdeden bij de ontwikkeling van het warmtenet in Enschede. En adviseren over de (on)mogelijkheden in de regio. Zo krijgen we als warmtebedrijf ook de kans om aan de rem te trekken als een stuurgroep te optimistisch is over de mogelijkheden voor een warmtenet .

Niet afhankelijk van technologie en bron

Ennatuurlijk is niet gebonden aan regio of technologie. We zijn als warmtebedrijf actief in heel Nederland en hebben ervaring met de meest uiteenlopende warmtebronnen en netwerken, nieuw en verouderd. Van restwarmte, biomassa tot afvalwater. Elke locatie kent z’n eigen ‘ideale’ oplossing. In eigen huis onderzoeken we innovaties en nieuwe technologieën als aardwarmte (geothermie) en aquathermie. Via pilotprojecten leren we over de haalbaarheid en wat nodig is om de technologie grootschalig in te zetten. En zodra de technologie volwassen is, passen we deze toe. Daarnaast houden we vinger aan de pols bij de actuele ontwikkelingen, zoals de plotse commotie rond biomassa. Via Ennatuurlijk bent u altijd op de hoogte.

Verduurzamen

Ennatuurlijk heeft hoge ambities: we willen onze bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Net als u. Door onze kennis te delen als kennispartner willen we de transitie versnellen. Warmte kan op dit moment voor 40 procent van alle huishoudens het alternatief zijn voor aardgas. Daarom zetten we de schouders eronder en willen we onze bijdrage leveren waar mogelijk. Want wij voelen de urgentie. En ook ons is er alles aan gelegen om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld na te laten.

Veilig en betrouwbaar als keiharde voorwaarde

klanten van ennatuurlijk.jpg

Duurzaamheid is leidend, maar veiligheid en betrouwbaarheid zijn keiharde voorwaarden. Ennatuurlijk is in het hart een technisch bedrijf. Als sparringpartner kunnen we de technische kansen en risico’s evalueren. En ook – heel belangrijk – de continuïteit. Veel veelbelovende warmteprojecten sneuvelen omdat de bron geen continue levering kan garanderen. Terwijl de wet ‘onbeperkte levering’ voorschrijft. Bij gebruik van restwarmte uit fabrieken is dit vaak een struikelblok: het bedrijf kan of wil de garantie niet geven. Wij kijken mee naar oplossingen, zoals back-up-systemen of en tweede bron. Met warmte leveren we ook veilig comfort aan de bewoners. Zonder de gevaren die aan gas kleven.

Warmte is een – zeer specialistische - expertise

Voor een goede warmtestrategie en goede warmteprojecten is de expertise van een kennispartner, zoals Ennatuurlijk, onmisbaar. Er zijn maar weinig bedrijven in Nederland met kennis van het aanleggen en exploiteren van een warmtenet. We beschikken over de ervaring, de kennis en over veel data. We hebben kennis van politieke en bestuurlijke krachtenvelden, financiering, alle relevante wet- en regelgeving, en over hoe je bewoners informeert en betrekt. Over wat er komt kijken bij de uitvoering en wat realistische tijdspaden zijn. We proeven soms wat koudwatervrees om een marktpartij in de planfase te betrekken. Maar waarom zou u niet van bestaande expertise profiteren als u daarmee een solide fundament onder uw plannen kunt leggen.

Uitvoering en een relatie voor het leven

Heeft u een geschikte locatie, een geschikte bron en is het project haalbaar en betaalbaar, dan is uitvoering de volgende stap. Als warmteproducent en leverancier van warmte en koude kunnen wij uw warmteprojecten uitvoeren van planfase tot de aansluiting van woningen (en de exploitatie daarna) en de voorlichting van bewoners. We hebben daarin een naam hoog te houden. Elk project en elke gemeente vraagt maatwerk: in sommige gemeenten zijn we eigenaar van de bron en in een andere uitdrukkelijk niet. In elke gemeente, elke regio en bij elk project kijken we opnieuw naar de beste samenwerking. Een warmtenet is een relatie voor het leven. We bieden daarom maatwerk en de beste service. In een omgeving waar bestuurders, raadsleden, projectmedewerkers, contactpersonen en bewoners zullen komen en gaan, zorgen wij voor solide continuïteit.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • 6x per jaar sturen wij onze nieuwsbrief naar je
  • 1x per jaar ontvang je ons gratis magazine
  • Ruim 1900 zakelijke connecties gingen je voor