Tekst

Han is projectontwikkelaar. Hij zoekt het beste energieconcept voor duurzame verwarming en koeling van zijn appartementencomplex. Maar hoe doe je dat? Hoe kies je een energieconcept dat het gewenste comfort biedt, betrouwbaar is en aan de BENG-eisen voor energiezuinig wonen voldoet. En dat alles tegen de beste prijs met zo min mogelijk gedoe.

Tekst

Ijen Kiekebosch, Key Accountmanager bij Ennatuurlijk: “Dit soort vragen krijg ik vaak van projectontwikkelaars. Het antwoord daarop is niet eenvoudig en verschilt per project. Veel factoren spelen een rol en aan de uiteindelijke keuze gaat veel rekenwerk vooraf. Maar ik leg graag uit hoe wij de projectontwikkelaar en zijn adviseurs meenemen.

Media
Tekst

Denk al na over het energieconcept vóór de ontwerpfase

“Door de invoering van de BENG-methodiek zijn ontwerp en energievoorziening meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je actieve koeling nodig of is goede zonwering voldoende? Kies je voor individuele oplossingen of voor collectieve? Elke keuze die je maakt heeft consequenties voor het ruimtebeslag in het ontwerp. Denk daarom voordat je gaat ontwerpen al na over je energieconcept samen met je energieadviseur en/of Ennatuurlijk.”
 

Tekst

Zet jouw wensen op een rij:


1.    Duurzaamheidseisen: voldoen aan BENG eisen of meer?

De keuze voor verwarming en koeling wordt allereerst gekaderd door de BENG-eisen. Wat zijn de BENG-normen en hoe presteert de TOjuli voor het type woning dat je wilt bouwen? Wil je precies aan deze eisen voldoen of leg je de lat hoger? Ambieer je bijvoorbeeld een CO₂-neutrale woning? En wat betekent dat dan voor verwarming en koeling?

2.    Kosten

Je wilt niet te veel betalen. Wat zijn je financiële eisen en wensen? Denk daarbij aan de maximale aansluitbijdrage of aan de maximale maandlasten voor bewoners. Wij adviseren om niet altijd voor de laagste aansluitbijdrage te gaan. Hoe lager de aansluitbijdrage voor jou als projectontwikkelaar, hoe hoger de maandlasten voor de bewoners. Aangezien de maandlasten medebepalend zijn voor je vastgoedwaarde, raden we aan een goede balans te vinden. Daar denken we graag over mee.

3.    Eigendom of exploitatie?

Nog een belangrijke overweging: wordt de installatie na oplevering eigendom van de bewoners of zoek je een partner die naast de aanleg ook de exploitatie voor z’n rekening kan nemen? In het eerste geval zal een individuele oplossing, zoals een lucht/water-warmtepomp, beter passen. Als je ook de exploitatie wilt uitbesteden of als een individuele oplossing geen optie is, dan ligt een collectieve oplossing voor de hand. Ennatuurlijk kan de hele energievoorziening van ontwerp tot exploitatie uit handen nemen. Met als extra voordeel een scherpe aansluitbijdrage. Door een uitgekiende onderhoudsfilosofie weten we namelijk aan de ene kant de levensduur te verlengen. En aan de andere kant de kosten te verlagen door de (her)investeringen tijdens de looptijd laag te houden of te vermijden. En dat komt tot uiting in de prijs.

4.    Wat is de grootte en opzet van je project?

Het beste energieconcept voor jouw project is vaak een combinatie van oplossingen. Maar afhankelijk van de grootte en opzet van je project kun je al wel een eerste grove selectie maken. Bij royaal opgezette wijken met grondgebonden woningen kan een individuele oplossing, zoals een eigen bodemlus of warmtepomp, het gunstigst uitvallen. Bij appartementencomplexen is een collectieve oplossing vaak het aantrekkelijkst, zoals een aansluiting op een bestaand warmtenet, een eigen warmte-koudeopslag (WKO) of een collectieve warmtepomp. Bij gebiedsontwikkeling kun je denken aan het ontwikkelen van een collectief warmtenet (of aansluiten op een bestaand warmtenet) waarbij je gebruik maakt van grote lokale warmtebronnen, zoals warmte uit industrie of aardwarmte

5.    Wat zijn de comforteisen?

De juiste keuze hangt vanzelfsprekend ook samen met de comforteisen: hoeveel warmte en hoeveel koude is er nodig? Voor een woning uit het luxere segment zal het gewenste comfort hetzelfde zijn als voor sociale woningbouw, maar de bereidheid ervoor te betalen door de woningcorporatie of vastgoedexploitant is vaak bepalend. In een luxe woning zul je daarom eerder kiezen voor actieve koeling via vloerkoeling. Terwijl in de sociale woningbouw zonwerende beglazing of extra zomernachtventilatie soms al voldoende is om een acceptabel zomercomfort te bieden. Zijn er ook commerciële voorzieningen in je complex, zoals winkels, horeca of zorgfuncties, dan is voor die functies vaak meer zomercomfort gewenst, zoals een combinatie van het actief koelen van de ventilatielucht en vloerkoeling.

6.    Wat zijn de mogelijkheden op de locatie?

De keuze voor een warmte- en koudetechniek is ook sterk afhankelijk van wat er op de locatie van je project mogelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld:

  • Beschikbaarheid warmtenet: een aansluiting op een warmtenet is aantrekkelijk als er een bestaand net in de buurt ligt.
  • Bodemgeschiktheid: voor een WKO moet de bodem geschikt zijn. Er is ook een maximum aan het aantal toe te passen WKO’s in een gebied.
  • Ruimtebeslag: bepalend is ook hoeveel ruimte de techniek inneemt in of op de woning.
  • Geluidsproductie: hoeveel geluid maakt de installatie? Is dat een bezwaar? En zo ja, hoe kun je dat oplossen?
  • Techniek: betrouwbaar of experimenteel? Voor het ene project is betrouwbaarheid en bewezen techniek de beste keuze. Een andere keer kun je als projectontwikkelaar een bewuste keuze maken voor innovatie.
Tekst

Opties duurzamer maken door slimme combinaties

“In gesprek met je energieadviseur en/of Ennatuurlijk wordt snel duidelijk wat kansrijke opties zijn en welke niet. Soms kan het lastig zijn om aan alle BENG-eisen te voldoen. Bijvoorbeeld als de warmtepomp nét te veel energie verbruikt. Of als de warmte die het warmtenet levert, nog nét niet duurzaam genoeg is. Door slimme combinaties te maken kun je oplossingen verduurzamen. De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt, kan bijvoorbeeld worden opgewekt met zonnepanelen op het dak. En een warmtenet wordt duurzamer als je collectieve warmte combineert met duurzamere koeling met een WKO of met koelmachines die ‘s zomers warmte terug leveren aan het warmtenet.”
 

Maak je keuze samen met een expert

“De uiteindelijke keuze maak jij samen met je energieadviseur.  Ennatuurlijk ondersteunt en zet op transparante wijze de voor- en nadelen en de kosten van alle opties in de markt op een rij. Ook berekenen we de consequenties van keuzes op de BENG-waardes. Komt het energieconcept van Ennatuurlijk als beste uit de bus, dan kunnen we het hele traject van ontwerp tot exploitatie uit handen nemen.”

Meer weten over warmte- en koude-oplossingen?

Ijen of een van zijn collega's helpen je graag verder.

Benieuwd naar onze voorbeeldprojecten?

 

Download ons projectenboek