Zomer 2022 – Warmte voor De Bakermat

Linker kolom

Op de hoek van de Marconilaan, de Boschdijk en Johannes van der Waalsweg in Eindhoven is de Bakermat gerealiseerd. Een architectonisch markeerpunt bij een van de belangrijkste entrees van de binnenstad. Het gebouw bestaat uit 235 appartementen en 3 commerciële ruimtes, verdeeld over twee bouwblokken. Om de Bakermat aan te sluiten op het warmtenet is er een 750 meter lange warmteleiding gelegd vanaf het Klokgebouw. Vanaf juli 2022 nemen de eerste bewoners hun intrek in hun nieuwe woning en geven we hen een warm welkom!

Rechter kolom

De Bakermat Eindhoven

Zomer 2022 - Warmte en koude voor Niko

Linker kolom

Naast het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven wordt woontoren Niko gerealiseerd met 333 appartementen en 1.200 m2 aan commerciële ruimtes. Met een hoogte van 109 meter wordt woontoren Niko één van de gezichtsbepalende gebouwen van de skyline van Eindhoven. Het startsein voor de bouw is gegeven. We zijn trots om als Ennatuurlijk als één van de betrokken bouwpartijen hiervan onderdeel uit te mogen maken.

Wij realiseren voor gebouw Niko een warmte- en koude-installatie, we leveren straks warmte en koude en onderhouden ook de afleversets in de woningen. 

 

Rechter kolom

Voorjaar 2022 - Uitbreiding warmtenet Zeewolde

Linker kolom

We breiden het warmtenet in Zeewolde uit. We gaan warmte leveren aan meer huishoudens en we gaan bovendien efficiënter werken.

In Zeewolde wordt gebruik gemaakt van biogas. Bij vergisting van koemest en landbouwproducten komt biogas vrij. Met biogas wordt in een warmte-krachtkoppeling (WKK) gelijktijdig elektriciteit en warmte opgewekt. Die opgewekte warmte wordt via het warmtenet aan de klanten geleverd.

De grootste winst komt echter door warmtecascadering. Dat is een innovatieve techniek waarbij dezelfde warmte meerdere keren gebruikt kan worden. Dit zorgt ervoor dat er zo'n 900 woningen extra aangesloten kunnen worden. 
Het gaat om woningen die in de komende jaren gebouwd gaan worden. 

Tekst

Voorjaar 2022 - Keizerstraat Breda

Het project is bekend als De Lange Stallen. Oorspronkelijk stammen de stallen uit 1765. In 1980 is het complex verbouwd tot woon- en werkcomplex, maar nu is het monument echt toe aan onderhoud en vernieuwing. WonenBreburg gaat hier 84 woningen renoveren. Alle woningen krijgen een individuele aansluiting van warmte en warm kraanwater. Het project wordt in 2022 gerealiseerd en de warmtelevering start aan het eind van 2022. De woningen worden weer comfortabel, zijn dadelijk niet meer aangesloten op aardgas en flink verduurzaamd. 

Tekst

Voorjaar 2022 - De Drie Prinsessen - Breda

In de wijk Waterdonken te Breda komen 3 appartementencomplexen. Elk complex bestaat uit 30 appartementen. De appartementen in twee complexen worden verhuurd en van een complex worden ze verkocht. Het is ontwikkeld en wordt gebouwd door van GrunsvenDe woningen worden vanuit ons warmtenet voorzien van individuele warmte voor verwarming en warm kraanwater.

Met dit project is de wijk Waterdonken klaar en  helemaal op onze warmte aangesloten. Realisatie van het project is in 2022/2023 en de eerste warmtelevering in Q2 van 2023. 

Wat vind jij van Warm welkom

Wat vind jij van Warm welkom

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster