Warmte voor projectontwikkelaars

Tekst

Uw partner in advies

Hoewel de ontwikkeling van duurzame warmtenetten nog relatief nieuw is binnen Nederland, heeft Ennatuurlijk al brede en vooral praktijkgerichte ervaring opgebouwd op dit vlak. Niet alleen wat betreft de technieken, maar ook als het aankomt op het realiseren van klein- en grootschalige projecten.

Ennatuurlijk heeft onder meer ervaring met het koppelen van gevers en ontvangers van restwarmte, opwekken en transporteren van duurzamere warmte en koude en ontwikkelen van gasvrije woonwijken. En met de samenwerking met verschillende stakeholders bij een project. Wilt u hulp bij het omzetten van uw advies naar realisatie? Bijvoorbeeld als het gaat om techniek, financiering en klantproces? Wij geven graag antwoord en delen kennis, ervaring en praktische inzichten met u. 

Media
Warmtenetten van Ennatuurlijk
Tekst

Ontdek waar onze warmtenetten liggen.

Ennatuurlijk heeft op verschillende plekken in Nederland warmtenetten. En we werken hard aan het uitbreiden van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Kijk vooral even op de kaart of er een warmtenet van Ennatuurlijk bij u in de buurt ligt. 

Bekijk onze warmtenetten