Tekst

Ennatuurlijk levert warmte en koude op verschillende plekken in heel Nederland. Die warmte komt van een lokale warmtebron. Warmte uit de buurt, voor de buurt.

Via verschillende technieken brengen we de warmte van de bron naar jou als klant. Per locatie wordt gekeken welke lokale bronnen er beschikbaar zijn en hoe we de meest duurzame warmte kunnen leveren.

Tekst

Welke warmtebronnen zijn er?

  • Warmte uit water
  • Warmte uit de aarde
  • Warmte van de zon
  • Warmte uit de industrie
  • Warmte uit (bio)gas
  • Warmte uit hout (biomassa)
  • Warmte uit ijzerpoeder
  • Warmte van elektriciteit -of afvalverbrandingscentrale
  • Warmte uit waterstof
  • Warmte uit lucht

Welke technieken zijn er?

De warmte die beschikbaar is wordt via verschillende technieken geleverd aan onze klanten. We leggen deze technieken graag aan je uit: 

Tekst

Wij leggen onze bronnen en technieken graag aan je uit:

Tekst

Aardwarmte / geothermie

Geothermie is een techniek waarbij lokale en duurzame aardwarmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot 4 kilometer diepte en ultradiepe aardwarmte met een bron tot 7 kilometer. In Nederland zijn momenteel meer dan 20 diepe aardwarmtebronnen operationeel. Ennatuurlijk is op dit moment bezig met initiatieven om aardwarmte toe te passen als bron van onze warmtenetten in onder meer Leeuwarden en Midden-West Brabant. Er zijn veel voordelen voor het gebruik van aardwarmte, maar het ontwikkelproces is ook complex en de investering is groot. Het is dan ook belangrijk om goed samen te werken met lokale partners en gemeentes.

Meer over aardwarmte

Media
Tekst

Aquathermie

Bij Aquathermie wordt gebruik gemaakt van warmte uit water. Denk hierbij aan meren, rivieren of bijvoorbeeld kanalen.  Met de warmte die je met een warmtepomp uit water haalt, kunnen woningen via een warmtenet verwarmt worden. Het warme water is dus als warmtebron een alternatief voor aardgas.

Meer over Aquathermie

Tekst

Biogas

Biogas is het groene alternatief voor aardgas. Het is een gas dat voortkomt uit de vergisting van onder andere mest en rioolslib. Ennatuurlijk werkt samen met partners die dit gas produceren. Door het verstoken van biogas in warmtekrachtkoppelingen, kunnen we groene stroom aan het net leveren en groene warmte (biowarmte) produceren.

Biogas wordt gebruikt als brandstof in gasmotoren (warmtekrachtkoppelingen). Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat via ons warmtenet naar onze klanten, zoals in Zeewolde.

Media
Zeewolde
Tekst

Biomassa

Om ons heen zijn veel verschillende soorten biomassa. Snoei- en resthout bijvoorbeeld, en speciale houtchips. Ennatuurlijk zet deze stoffen in voor de productie van warmte.

Eigenlijk is het principe heel simpel. Door verbranding van biomassa in een bioketel wekt Ennatuurlijk warmte op. Die warmte komt via ons warmtenet bij mensen thuis en bij bedrijven. De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt op deze manier van warmte voorzien. Ennatuurlijk heeft een aantal biomassacentrales in eigen bezit verspreid over Nederland. Onze centrales maken allemaal gebruik van biomassa die een lokale of regionale oorsprong heeft en bestaat uit hout uit rest- of afvalstromen.  We werken hiervoor samen met lokale partijen, zoals gemeentes en groenbeheerders. Biomassa is nodig als transitiebrandstof tot uiterlijk 2040. Om de duurzaamheidsambities te realiseren is het tijdelijke gebruik van duurzame biomassa, dat zich heeft bewezen als een betrouwbare methode, voorlopig noodzakelijk voor de productie van warmte. In de energietransitie zien we duurzame biomassa als een noodzakelijke transitiebron waarbij andere bronnen zoals aardwarmte, restwarmte of aquathermie deze functie geleidelijk overnemen.

Meer weten over biomassa?

Ga naar biomassafeiten.nl

Tekst

Collectieve lucht/water-warmtepomp

Bij een collectieve lucht/water-warmtepomp zijn verschillende appartementen aangesloten op één of meerdere warmtepompen. De warmte in de leidingen wordt door deze warmtepompen op de gewenste temperatuur verwarmd en naar de appartementen getransporteerd. Deze techniek is al interessant vanaf 50 woningen!

Tekst

Warmte uit de industrie

Bij datacenters, industriële processen of productie van groene waterstof blijft warmte onbenut. Deze warmte, die anders via de schoorsteen of het koelwater verdwijnt, kan worden gebruikt voor verwarming. 

Warmte-uitkoppeling vraagt maatwerk. Per project ziet het systeem anders eruit. In Maastricht verwarmt en koelt papierfabriek Sappi met zijn warmte een winkelcentrum, kantoren, horeca en woningen.

Media
Maastricht Sappi
Tekst

Warmte-koudeopslag (WKO)

De basis van een warmte- en koudeopslagsysteem bestaat uit een aantal warme en koude grondwaterbronnen. Deze bronnen bevinden zich op een diepte van ongeveer 80 meter onder de grond. Het grondwater wordt hier aan de boven- en onderkant begrensd door een laag klei. Ideale omstandigheden om koude en warmte vast te houden.  

In de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de warme bron in. In de winter werkt het systeem de andere kant op. Dan wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven, en wordt het weer naar de koude waterbron geleid. Het water uit de warme bron wordt met een warmtepomp opgewarmd tot 55 °C en eventueel met een ketel bijverwarmd, zodat ruimteverwarming en warm kraanwater in de woningen en bedrijven mogelijk zijn. 

Tekst

Warmte van elektriciteit -of afvalverbrandings-centrale

Bij de productie van elektriciteit of verwerking van afval kan warmte worden ‘afgetapt’ en/of teruggewonnen. Door het benutten van deze warmtestromen haal je meer nuttige energie uit eenzelfde hoeveelheid brandstof. Naast tuinder Johan in Made maken nog circa 33.000 gezinnen en bedrijven gebruik van de aftapwarmte van de RWE-centrale. 

Media
RWE centrale
Tekst

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Warmtekrachtkoppeling is de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaatsvinden. Dat is efficiënt, want de verbranding van één soort brandstof zorgt voor warmte en stroom. De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken. Dat laatste doen we steeds meer. Ook biogas kan brandstof zijn voor een WKK.

Een warmtekrachtkoppeling produceert met een motor warmte én elektriciteit. Deze motor wordt aangedreven door een fossiele of hernieuwbare brandstof, zoals biogas of biomassa. 
 

Waterstof

Op termijn wordt er steeds meer groene waterstof geproduceerd met duurzaam opgewekte energie.Industriële waterstofketels kunnen snel en veel warmte leveren aan warmtenetten en kunnen ingezet worden bij pieken in de warmtevraag of als back-upvoorziening.
 

Zonthermie

Zonlicht bevat veel energie die door zonnecollectoren gebruikt kan worden om direct warm water te maken. Vooral in de zomermaanden levert een collectorveld veel warmte op.
 

IJzerbrandstof

Is het verbranden van ijzerbrandstof één van de oplossingen voor een gasvrije toekomst? In Helmond gaat warmtebedrijf Ennatuurlijk een test doen met RIFT: het warmtenet wordt vanaf eind mei met deze nieuwe ijzerbrandstoftechnologie van warmte voorzien goed voor de verwarming van ca. 500 van de 6.500 huishoudens aangesloten op het warmtenet. De voordelen ten opzichte van gas zijn duidelijk: geen uitstoot van CO2, bijna geen stikstof-uitstoot, veilig in opslag en een circulaire oplossing omdat het ijzerbrandstof keer op keer kan worden gebruikt als brandstof. 

Lees verder

Tekst

Bronnen en technieken in de praktijk

Bekijk onze projecten

Media

Meer weten over warmte- en koude-oplossingen?

Ijen of een van zijn collega's helpen je graag verder.