Tekst

Momenteel hebben de kassen op Agriport in de winter meer warmte nodig dan we met aardwarmte kunnen leveren. Om in de extra warmte vraag te kunnen voorzien zetten we bio-energie in. De bio-energie centrale dient als tijdelijke oplossing voor de winterpiek, in de zomer staat de centrale uit.

Bij Ennatuurlijk Aardwarmte beschouwen we bio-energie als een overbrugginsenergiebron. Dat wil zeggen: we gebruiken het tot we betere oplossingen hebben en we zijn druk bezig met innovaties om die betere oplossingen te vinden. Een voorbeeld van een oplossing waar we onderzoek naar doen is Hoge Temperatuur Opslag (HTO). We verwachten de bio-energiecentrale tot medio 2032 in te zetten voor de winterpiek, zodra we andere manieren hebben gevonden om deze op te vangen zal deze bijvoorbeeld dienst doen als back up. 

Hoe werkt bio-energie precies?

Een bio-energiecentrale produceert warmte door reststromen uit bos- natuur en landschapsbeheer te verbranden. Met de warmte die vrijkomt worden de kassen verwarmd. Net als bij een open haard, komt bij de verbranding van het hout natuurlijk ook rook vrij. Anders dan bij een open haard, worden deze rookgassen in de biomassacentrale op een slimme manier gefilterd om vuile stofdeeltjes en stikstof er zo veel mogelijk uit te halen. Wat de lucht in gaat, is dus zo schoon mogelijk. Veel schoner dan de rook van een open haard of houtkachel.

De bio-energiecentrale in Andijk

In Andijk is een bio-energiecentrale van de firma Host aangesloten op het netwerk van Ennatuurlijk Aardwarmte. Zij maken naast warmte ook stroom. Deze elektriciteit gaat via een kabel rechtstreeks naar de aardwarmte-centrale van Ennatuurlijk Aardwarmte en levert stroom voor de pompen. Stroom die niet nodig is, gaat naar het landelijke net.