Tekst

Bouw van een nieuwe aardwarmtecentrale

Met nauwelijks fijnstof dat vrijkomt, vrijwel geen CO2-uitstoot, en een onuitputtelijke bron als basis, durven wij aardwarmte als een belangrijke spil in de transitie naar een duurzame wereld te bestempelen. Om die transitie te realiseren, moeten er veel aardwarmtecentrales gebouwd worden, en dus is Ennatuurlijk Aardwarmte bezig met de realisatie van een nieuwe aardwarmtecentrale op Agriport. Inmiddels zijn er op Agriport al drie doubletten actief waarmee aardwarmte wordt geproduceerd. Als alles volgens plan verloopt wordt er daar begin 2024 één aan toegevoegd.

 

Wat wordt er precies gebouwd?

De centrale bestaat uit een buitenterrein waarop twee putten (één doublet) worden geboord en een hal waarin de aardwarmte-installatie wordt gebouwd. Naar verwachting gaat deze centrale zo’n 20Mwth aan warmte leveren. Hiermee zorgt Ennatuurlijk Aardwarmte voor een verdere verduurzaming van het glastuinbouwgebied op Agriport. Hierdoor worden nog meer kassen op een duurzame manier verwarmd en wordt er aardgas bespaard voor de productie van tomaten en paprika’s.

 

De locatie van de aardwarmtecentrale

De nieuwe aardwarmtecentrale wordt gerealiseerd aan de Tussenweg 21 te Middenmeer. Hiervoor is de voormalige waterplas gedempt. Aan de overkant van de A7 is een nieuwe sloot gegraven zodat er genoeg ruimte blijft om het (regen)water uit de omgeving op te vangen.

 

Aardwarmte centrale

 

Voortgang van het project

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden op het terrein en het inrichten van de boorlocatie is er eind december 2022 een start gemaakt met de boring. De boring werd uitgevoerd met een +- 40 meter hoge elektrisch aangedreven boortoren. Er zijn 2 gedevieerde putten geboord met een diepte van zo’n 2,5 km. De ene put is nodig voor het oppompen van het warmte water, via de andere put wordt het afgekoelde water weer terug de ondergrond in gepompt.  Elke put is in 3 fasen geboord zoals op de afbeelding hiernaast te zien is.  Elke sectie is voorzien van stalen mantelbuizen die voorkomen dat de put instort. De mantelbuizen zijn vastgezet met cement, wat ook zorgt voor isolatie tussen verschillende lagen. Bij elke nieuwe sectie wordt de diameter van de buis smaller, de eerste sectie heeft een diameter van 71 cm en de laatste sectie heeft een diameter van 24 cm. Beide putten zijn voorzien van een binnenverbuizing, die zorgt voor een extra beschermende barrière tegen het zoute geowater. Eind april 2022 is de  boorcampagne afgerond en  zijn de putten volledig geboord,  hiermee is de grondlaag bereikt waaruit de warmte gewonnen zal worden. 

In de daaropvolgende zomermaanden is hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein en het realiseren van de winningshal. De komende maanden staan in het teken van het opbouwen van installieonderdelen. Naar verwachting zal de bouw van de gehele centrale begin 2024 gereed zijn en in productie gaan.

 

Intensieve monitoring

Tijdens de bouw vindt er intensieve monitoring van de activiteiten plaats. Er zijn strenge veiligheidseisen en procedures van kracht ter bescherming van de veiligheid van de werknemers,  water- en luchtkwaliteit en bodemveiligheid. Het terrein is voorzien van een vloeistofdichte ondergrond en milieugoten om te voorkomen dat er zout water in de bodem dringt bij eventuele lekkage. Oftewel: we doen er alles aan om het gehele project op een goede, veilige én milieuvriendelijke manier te laten verlopen.