Tekst

Het is ’s ochtends vroeg, via de donkere polderwegen rijd ik richting de hoek van de Tussenweg in Middenmeer. De top van de 40 meter hoge boortoren reikt boven de kassen uit, te herkennen aan het rood knipperende lampje helemaal bovenin.

Gehuld in een fluorescerende veiligheidsjas, schoenen met stalen neuzen, laarzen, helm en bril meld ik mij om 7:30 uur bij de poort van het boorterrein. Voor mij is de dag pas net begonnen maar de mannen hier op locatie werken dag en nacht door, in twee ploegen, 12 uur per dag, twee weken op, twee weken af. Na hun dienst slapen ze een stukje verderop in slaapcontainers, de zogenoemde “Sleepers”.

Bij de ingang van het terrein meld ik mij bij de security. Nadat mijn naam is genoteerd word ik verzocht een corona test af te nemen, er geldt namelijk nog steeds een strikt coronaprotocol om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en het personeel een veilige werkplek te kunnen bieden. Op het bureau van de security officier liggen alle persoonlijke logboeken van de mensen die vandaag aan het werk zijn, totaal zo’n 30 man. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden welke personen zich op het terrein bevinden. De communicatie gaat allemaal in het Engels, er wordt namelijk gewerkt met professionals met verschillende nationaliteiten.

Tekst
Locatie aardwarmteterrein

 

Tekst

Ik vervolg mijn weg naar het kantoor van de Drilling Supervisor, hier staan naast een mini afbakoventje en een koelkast, twee grote schermen waarop allerlei actuele gevens zoals boorsnelheid (7 mtr/uur) actuele diepte(1330 mtr) en drukken gemonitord worden. Vanuit zijn raam heeft hij een goed overzicht over het terrein en de boortoren. De Drilling Supervisor is, samen met zijn collega voor de nacht, 24/7 op locatie aanwezig en heeft de algehele verantwoordelijkheid over de activiteiten die op het terrein plaatsvinden. Hij houdt nauwlettend alle aspecten van het werk in de gaten en stuurt het personeel aan. Waaronder de “Toolpusher”, de beheerder van het boorplatform en verantwoordelijke van de boorploeg. De Toolpusher heeft de belangrijke taak om de werkzaamheden daadwerkelijk volgens het boorprogramma uit te voeren en ervoor te zorgen dat hij en zijn team accuraat en veilig werken. Vanuit het Ennatuurlijk Aardwarmte hoofdkantoor op Agriport wordt dit aangestuurd door het projectmanagement team.

De Drilling Supervisor is net bezig met het doornemen en updaten van zijn dagelijkse rapporten. Rond middernacht wordt de dag altijd afgesloten en komen de rapporten van de verschillende collega’s binnen. Zo beschrijft de geoloog de analyses van het boorgruis dat naar boven gepompt wordt, dit wordt per 5 meter gedetailleerd in kaart gebracht. De “Mud”-engineer houdt de kwaliteit van de boorspoeling in de gaten en neemt elk uur een vloeistofmonster om de samenstelling en het gewicht te analyseren. De boorspoeling wordt gebruikt om het boorgruis omhoog te brengen, de beitel te koelen en het boorgat in stand te houden. Na filtering van het boorgruis kan deze spoeling hergebruikt worden.

Al deze informatie wordt compact samengevat in een Daily report dat de Drilling Supervisor dagelijks verstuurt aan Ennatuurlijk Aardwarmte, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en nog enkele andere partijen. Hij houdt precies bij wat er per 24 uur gebeurd is (de geboorde diepte, doordrongen grondlagen, gebruikte materialen, lengte en breedtegraden van boring, testresultaten, temperatuur, dagelijkse boorkwesties, etc.). Zo wordt het kantoorpersoneel en alle andere betrokken partijen op de hoogte gehouden van de voortgang van de boring. Aan de hand hiervan worden veldprestaties geëvalueerd en aanbevelingen gedaan.

Om 8:00 start er een kort voorbereidend overleg tussen de verschillende operationele teams op locatie over de gang van zaken, de planning en verwachtingen van de dag etc. Om 8:45 uur start het dagelijkse online overleg waarbij ook het management van kantoor aanwezig is.

Vervolgens is het tijd om het kantoor te verlaten voor een controle ronde over het terrein. Je hoort eigenlijk weinig omdat het een elektrisch aangedreven boortoren betreft. Op het terrein liggen een tal van boorpijpen, elke pijp heeft een lengte van 12 meter. De boorpijpen worden met een schroefdraadverbinding aan elkaar bevestigd. De aardwarmteput wordt in 3 secties geboord, de eerste sectie tot een diepte van 1300 meter, vervolgens naar een diepte van 2200 meter en tenslotte naar 2500 meter. Bij elke sectie wordt het gat een paar centimeter smaller, van 70 cm bovenin tot 30 cm onderin.

We lopen naar de achterkant van het terrein waar de containers met omhoog gekomen boorgruis worden opgeslagen. De firma Van der Stelt komt net aanrijden om één van de volle containers op te halen. De Drilling Supervisor bekijkt de situatie bij de containers en checkt het weegboek om te kijken of alle metingen zijn verricht. Dan vervolgen we onze weg naar de boormeester, zijn cabin bevindt zich bovenop de boorvloer zodat hij goed uitzicht heeft op de werkzaamheden die daar plaatsvinden.

Na de controle ronde keren we terug naar het kantoor van de Drilling Supervisor. Ik heb inmiddels een goede indruk gekregen van alle werkzaamheden die hier gaande en nodig zijn om een dergelijk aardwarmteproject te realiseren en ik hoop jij als lezer ook!

Stacey