Meer over gas uit warmte aan

Tekst

Ennatuurlijk ontwikkelde speciaal voor woningcorporaties het overstapprogramma: Gas uit, warmte aan.

Gas uit, warmte aan biedt u alle handvatten voor een snelle, soepele, gestructureerde en volledige overstap op duurzamere warmte. We ontwikkelden een programma waarin alle aspecten die aan bod komen bij de overstap opgenomen zijn. Denk aan communicatie met bewoners en de technische omschakeling. Door deze stappen uitgebreid met u te bespreken en af te stemmen op uw specifieke project komen we samen tot een aanpak die helemaal op u is afgestemd. Zo zien we niets over het hoofd en zijn u en uw bewoners pas echt geholpen.  

Iedere stap helder in beeld

Samen met u brengen we alle onderwerpen in kaart die aan bod komen tijdens uw overstap op duurzamere warmte. We maken ze bespreekbaar en zetten ze om naar klinkende resultaten. Daarvoor ontwikkelde Ennatuurlijk vijf bouwstenen: een solide fundering voor uw keuze voor een duurzamere toekomst, een bewonersbrug die leidt tot inzicht, acceptatie en draagvlak, een passende prijs speciaal voor woningcorporaties, het keukenblok met alle ins en outs over de nieuwe kooksituatie en een vlekkeloze bouwkundige overstap waarvoor we slechts twee dagen over de vloer komen. Gas uit, warmte aan zorgt dan ook voor een snelle, heldere en doelgerichte overstap.

Solide fundering

Warmte van Ennatuurlijk levert woningen van woningcorporaties over het algemeen een verlaging van de CO2-uitstoot op tot 30 procent ten opzichte van individuele cv-ketels op gas. En die besparing kan verder groeien. De bron van een warmtenet kan in de toekomst worden vervangen, aangepast of uitgebreid met meer of duurzamere warmtebronnen zodat we nóg milieuvriendelijkere warmte leveren.

Praktische voordelen

Naast een lagere CO2-uitstoot biedt duurzamere warmte bewoners heel wat praktische voordelen. Denk aan comfort, veiligheid en leveringszekerheid. Bovendien neemt de afleverset veel minder ruimte in beslag dan een traditionele cv-ketel. Kortom, voor iedere betrokkene een solide fundering voor de keuze voor warmte.

Bewonersbrug

Bewoners hebben een belangrijke stem in de transitie. Daarom slaan we voor de overstap een sterke brug tussen hen, woningcorporaties, wijkteams en Ennatuurlijk. Voor de overgang is het noodzakelijk om minstens 70 procent van de bewoners enthousiast te maken over duurzamere warmte. Maar nog belangrijker: we willen dat iedereen in de toekomst tevreden terugkijkt op de samenwerking met ons.

In gesprek met bewoners
Welke werkzaamheden zijn nodig? Moeten de monteurs binnen zijn? Hoe ziet mijn huis straks eruit? Wat kost het? Welke service krijg ik? Al deze en meer vragen beantwoorden wij tijdens bewonersbijeenkomsten die georganiseerd worden in de modelwoning waar ook een voorbeeld van de afleverset aanwezig is. Zijn er tussentijds vragen? Onze klantenservice en een warmte-expert staan voor u klaar.

Daarnaast biedt onderstaande video meer duidelijkheid over wat de overstap van gas naar warmte van Ennatuurlijk voor een bewoner betekent. Een goed middel om in te zetten tijdens een bewonersbijeenkomst. De video is ook beschikbaar met een Engelse ondertiteling.

Passende prijs

Onze tariefstelling voor woningcorporaties past precies in de wens om de energielast voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Want de gasprijzen stijgen, maar dankzij duurzame warmtebronnen bent u minder afhankelijk van gas. De richtlijnen van de Warmtewet zijn de basis voor de tariefstelling. Hierop baseert Ennatuurlijk jaarlijks het standaard prijsbeleid. Daarbij kiezen we ervoor om met onze tarieven iets lager te zitten dan het Niet Meer Dan Anders-principe oplegt.

Doordacht tarief speciaal voor uw bewoners
Naast onze keuze voor lagere tarieven, bieden we woningcorporaties de mogelijkheid om een deel van de bewonerslast over te nemen. Hiermee heeft de bewoner tijdens de looptijd van het contract een aantrekkelijk warmtetarief.

Keukenblok
Koken op gas past niet in een huis dat gebruikmaakt van duurzamere warmte. Koken op inductie wel. Uit ervaring weten we dat een nieuwe kooksituatie de meest voelbare verandering is voor bewoners. Niet alleen het fornuis of de kookplaat, maar ook pannen en de manier van koken vragen aanpassingen.

Zien, voelen en proeven

Ennatuurlijk zorgt ervoor dat bewoners het keukenblok met inductiekookplaat met eigen ogen kunnen zien in onze modelwoning. In samenwerking met diverse partners stellen we een breed en voordelig geprijsd gamma voor van pannensets met kook- en koekenpannen die geschikt zijn voor inductiekoken. En hoe je die pannen nu precies gebruikt, wordt duidelijk tijdens de gratis kookworkshops in de modelwoning. Mét aansluitend etentje uiteraard.

2 dagen over de vloer

Ennatuurlijk streeft ernaar om met slechts twee dagen werk in de woning over te schakelen op duurzamere warmte. Alle andere werkzaamheden vinden buiten plaats. Daarvoor ontwikkelden we een concreet plan voor gestapelde bouw en grondgebonden rijwoningen met diverse soorten warmteaanvoer.

Warmte-expert

Er ligt een stappenplan voor de omschakeling klaar dat in het verleden al bewees te werken. Ook stellen we een warmteexpert aan die de werkzaamheden voor de warmtetransitie coördineert én het aanspreekpunt vormt voor alle betrokken partijen: u, bewoners, aannemers en uitvoerders. Maar de regie? Die houdt u of uw bouwaannemer in handen. Wij stellen al onze kennis en ervaring aan u beschikbaar.

Meer weten?

Wilt u met ons verder praten over ons overstapprogramma. Wij bellen u graag terug!

Bel me terug