Warmte heeft de toekomst

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. De Energieagenda 2050 geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Vooral warmtenetten in een dichtbebouwde omgeving leveren een grote, mooie bijdrage aan de energietransitie.

Rollen van warmte en vastgoedbeheerders

Warmte speelt om verschillende redenen een belangrijke rol in de overgang naar een maatschappij die onafhankelijk van aardgas is. Op de eerste plaats gaat het om een duurzamere oplossing, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Deze warmte kan ook nog eens collectief en relatief eenvoudig uitgerold worden. Vooral voor woningbouw met een collectieve energie-installatie kan de warmtetoevoer snel en efficiënt aangepast worden. De huurder merkt hier niets van omdat de koppeling van de centrale voorziening aan het warmtenet buiten de woning gebeurt. Bovendien kan het warmtenet in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden door de aansluiting op een of meer nog duurzamere warmtebronnen in de buurt. En huurders? Die profiteren van praktische voordelen. Duurzamere warmte is namelijk ook nog eens comfortabel, veilig, betrouwbaar qua levering, niet duurder en het systeem neemt veel minder ruimte in beslag in huis dan een cv-ketel op aardgas.