Tekst

In de bouw bestaat de vuistregel dat een collectieve warmtepomp of een warmte-koudeopslag (WKO) pas aantrekkelijk is bij grote nieuwbouwprojecten. Bij Ennatuurlijk ligt het omslagpunt om te kiezen voor collectief in plaats van individueel al vanaf 50 tot 60 appartementen. We geven je 5 redenen om te kiezen voor kleinschalige collectieve oplossingen in jouw nieuwbouwproject. 

1. Collectief is goedkoper

De kosten van collectieve systemen voor verwarmen en koelen worden steeds lager. Een klein collectief systeem met een collectieve warmtepomp van Ennatuurlijk biedt al schaalvoordeel bij 50 tot 60 appartementen ten opzichte van een individuele warmtepomp. Voorheen lag het omslagpunt bij 100 appartementen. 

 

Tekst

2. Minder ruimtebeslag en minder geluid

Ook al worden warmtepompen steeds kleiner, ze vragen nog steeds de nodige ruimte in een appartement. Vaak staan er losse buitenunits op het dak die gezamenlijk meer storend omgevingsgeluid produceren dan de droge koelers bij een collectieve warmtepomp. Bij collectieve systemen van Ennatuurlijk is er achter de voordeur alleen een afleverset (ten grootte van 740x580x260mm) in de meterkast nodig. De benodigde compressoren staan in de technische ruimte, waardoor we ook de geluidsoverlast minimaliseren. In onze machines passen we bovendien technieken toe uit de industrie voor verwarming en koeling. Daardoor kunnen we temperatuursprongen maken van -20 naar 65oC. Hierdoor is er geen boiler of ander naverwarmingsapparaat en buffervat per appartement nodig voor het warme kraanwater. Deze worden centraal opgesteld in de technische ruimte, wat ook weer ruimte bespaart.  

Tekst

3. Meer efficiency en gemak in exploitatie

Bij individuele oplossingen sluit de eindgebruiker vaak zelf een jaarlijks onderhoudscontract af. Dat betekent dat deze zelf verantwoordelijk is voor het functioneren en de levensduur. Bij een collectief systeem zorgt Ennatuurlijk voor comfort en leveringszekerheid zonder dat de gebouweigenaar of eindgebruiker iets hoeft te doen. Daarvoor beschikken we over een geoliede service- en beheerorganisatie, ondersteund door een klantenservice (klantcontactonderzoek=7,5 in 2022) en 24/7 storingsdiensten. 

Als wij zorgdragen voor exploitatie, dan heeft dit meer voordelen. Onze onderhoudsfilosofie is gericht op een minimale levensduur van onze systemen van 30 jaar zonder grote herinvesteringen in plaats van de gangbare 15 jaar. Door uitgekiend correctief en preventief onderhoud leveren we na 30 jaar een systeem op met onderhoudsniveau 3 (conform NEN2767). Daarna kan het systeem nog zeker een paar jaar mee. Hierdoor behoort de initiële investering van onze systemen tot de scherpste in Nederland. Dit is ook gunstig voor de eindklant: de tarieven blijven onder het ACM-maximum. En door onze onderhoudsaanpak zadelen we vve’s niet op met tussentijdse herinvesteringen. 

Tekst

4. Mogelijkheden voor innovatie en uitbreiding

Een collectief systeem kan voortdurend worden uitgebreid en efficiënter worden gemaakt door koppeling aan andere warmteoplossingen, zoals een e-boiler, warmte-opslag, lokale duurzame warmtebronnen of de nieuwste technologie. Als een individuele warmtepomp eenmaal is geïnstalleerd, verandert er niets meer aan de installatie totdat deze uit bedrijf wordt genomen. 

Tekst

5. Lagere milieu-impact

Individuele warmtepompen vragen meer grondstoffen dan collectieve systemen. Ook vragen 50 individuele warmtepompen in de regel meer elektriciteit dan één collectief systeem. Zeker dat laatste kan een groot voordeel zijn als het elektriciteitsnet in de buurt overbelast is. Lees er meer over in het artikel over de milieu-impact van losse warmtepompen op Change Inc.

Meer weten over warmte- en koude-oplossingen?

Ijen of een van zijn collega's helpen je graag verder.