Wij zijn Ennatuurlijk

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte en koude aan elkaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende technieken. Denk aan het koppelen van een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar restwarmte vrijkomt bij een productieproces aan een woonwijk in de buurt. Deze buurt ontvangt vervolgens die warmte via een warmtenet. We leveren op deze manier warmte en koude aan circa 85.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten.

Ennatuurlijk heeft op verschillende plekken in Nederland warmtenetten. En we werken hard aan het uitbreiden van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Hierdoor levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland. Bekijk of er een warmtenet van Ennatuurlijk bij u in de buurt ligt.

Locaties Warmtenetten

De missie, visie en kernwaarden van Ennatuurlijk

kuppens_fotografie_3340.jpgMissie

Ennatuurlijk brengt duurzamere warmte en koude letterlijk dichtbij. Wij koppelen via duurzame energieoplossingen lokale gevers en ontvangers aan elkaar op particulier, zakelijk en overheidsniveau. Samen met onze klanten streven wij naar oplossingen die comfortabel, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken en begrijpen zijn. 

Visie

Ennatuurlijk wil de vanzelfsprekende partner zijn in een samenleving waarin duurzame, hernieuwbare energie de standaard wordt en klanten lokaal energie willen afnemen of produceren. Met de energiebehoeften van onze klanten als vertrekpunt, ontwikkelen en leveren wij innovatieve energieproducten en -diensten. Dat doen wij samen met allerlei partners, zoals gemeentes, provincie, het ministerie van Economische Zaken, bewonersorganisaties en leveranciers. Zo brengen we de transitie naar schone energie in Nederland dichterbij.

Kernwaarden

Samen, open, ondernemend en duurzaam. Dat zijn de vier kernwaarden waarop we met Ennatuurlijk ons dagelijks werk, onze projecten en toekomstdoelen inrichten. Iedere kernwaarde neemt zijn eigen plaats in binnen Ennatuurlijk. Stuk voor stuk beïnvloeden ze de manier waarop we met zijn allen elke dag aan de slag gaan, zakendoen en communiceren.

Icon_Samenwerken_Ennatuurlijk.png
Samen

Samen met lokale partners realiseren we energieoplossingen die comfortabel en eenvoudig te gebruiken en begrijpen zijn. Goed samenwerken met leveranciers, klanten en andere partijen is dus belangrijk. Want alleen met maatwerk haal je het onderste uit de kan. En zo maken we op lokaal niveau het verschil in de landelijke overstap naar duurzamere warmte. Maar samenwerking kenmerkt ook de aanpak binnen Ennatuurlijk zelf. Zo bepalen we met zijn allen de bedrijfsdoelen en doen we niet aan individuele beoordelingsgesprekken. Want alles wat we bereiken, is het resultaat van teamwork. 

 

Icon_Open_Ennatuurlijk.png
Open

Wij bieden energieoplossingen die gemakkelijk te begrijpen en gebruiken zijn. Om dat te bereiken, moet je goed luisteren en kijken en een oplossing op maat bieden. Met andere woorden, dicht bij de mensen om je heen staan en gesprekken voeren. Daarom trekken we met Ennatuurlijk regelmatig het land in. Via panels en ons Loket-op-locatie krijgen we de kans om te praten met onze klanten. Ook binnen ons bedrijf houden we er een open aanpak op na. ‘Wat denk jij hiervan?’ is een veelgestelde vraag. We vragen proactief feedback aan collega’s van verschillende afdelingen en kijken graag kritisch met elkaar mee.

Icon_Ondernemend_Ennatuurlijk.png

Ondernemend

In 2050 moet Nederland zo goed als CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we onze verantwoording nemen, van gebaande paden afwijken en zo veel mogelijk kansen grijpen. Met andere woorden, ondernemingszin hebben. Dat heeft Ennatuurlijk! We werken samen met veel en diverse partners die ons allemaal een nieuwe visie op oplossingen geven. Daardoor kunnen we nog meer initiatief tonen. Ook de werkwijze van de mensen bij Ennatuurlijk laat zich kenmerken door een energieke aanpak en constante beweging. Onze mouwen zijn standaard opgerold. Overleggen zijn bijvoorbeeld zo kort mogelijk. En ideeën? Die hebben we in overvloed!

 

Icon_Duurzaam_Ennatuurlijk.png

Duurzaam

Uiteraard zijn we met Ennatuurlijk betrokken bij de verduurzaming van Nederland. Onze warmte is zo duurzaam of CO2-arm mogelijk. Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol in de manier waarop we zakendoen. Wij hebben onszelf namelijk als doel gesteld dat alle investeringen moeten bijdragen aan een verlaging van onze CO2-uitstoot. Tot slot nemen we onze klanten graag mee in een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Daarvoor hebben we concrete plannen en projecten opgezet met onderwerpen als werken met lagere temperaturen en minder leidingverliezen. Maar denk ook aan een heldere communicatie over de CO2-footprint van onze producten én aan manieren om te besparen.

Onze aandeelhouders PGGM en Veolia

PGGM, pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk, bezit tachtig procent van de aandelen van Ennatuurlijk. Veolia, met wie we het gebruik en onderhoud van onze warmtenetten verzorgen, heeft de overige twintig procent in bezit. We zijn er trots op dat deze grote en betrouwbare partijen via ons bedrijf langetermijninvesteringen doen in de verduurzaming van Nederland. Investeringen die duurzaam én financieel rendement opleveren uiteraard. Want juist een pensioenuitvoeringsorganisatie moet zijn beleggingen verantwoorden en een duidelijke meerwaarde aantonen. Vertrouwen, toekomstgerichtheid en zekerheid staan dan ook centraal in de relaties met onze aandeelhouders.

 

 

Ennatuurlijk_Aandeelhouders_0.jpg