Vervelend dat u geen warmte of koude heeft

Voor Ennatuurlijk staat een betrouwbare levering van warmte en koude voorop. Daarom houden we onze warmtenetten scherp in de gaten en controleren en verbeteren we onze installaties regelmatig. Onderhoudswerkzaamheden kondigen we altijd ruim van tevoren aan per e-mail of, als we uw e-mailadres niet hebben, per brief. Eventuele hinder die u van de werkzaamheden ondervindt, proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken.Let op: er kan geen storing in het warmtenet van Ennatuurlijk zijn als:

- u warm kraanwater heeft van 60 °C
- u slechts in een of enkele vertrekken geen warmte heeft, maar in andere wel


Zoek naar storingen of geplande werkzaamheden

Wij zijn niet op de hoogte van een storing of werkzaamheden op uw adres.
Let op: Schrijf de cijfers en letters van uw postcode aan elkaar zonder spatie. Dus bijvoorbeeld 1234AA. U kunt ook alleen de letters (bijvoorbeeld 1234) invoeren om alle werkzaamheden te zien die binnen dat postcodegebied vallen.
- Is er een storing in de levering van koude? Bel dan ons storingsnummer: 085-2734555.
- Gaat het om een storing in de warmtelevering? Dan is het belangrijk om te weten waar de storing zich bevindt: in onze installatie of in uw binnenhuisinstallatie.
Klik hieronder op ‘Waar zit de storing’.

Waar zit de storing?