Storingen en werkzaamheden

Vervelend dat u geen warmte of koude heeft

Voor Ennatuurlijk staat een betrouwbare levering van warmte en koude voorop. Daarom houden we onze warmtenetten scherp in de gaten en controleren en verbeteren we onze installaties regelmatig. Onderhoudswerkzaamheden kondigen we altijd ruim van tevoren aan per e-mail of, als we uw e-mailadres niet hebben, per brief. Eventuele hinder die u van de werkzaamheden ondervindt, proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken.Let op: er kan geen storing in het warmtenet van Ennatuurlijk zijn als:

- u warm kraanwater heeft van 60 °C
- u slechts in een of enkele vertrekken geen warmte heeft, maar in andere wel


Zoek naar storingen of geplande werkzaamheden