Storingen

Vervelend dat je geen warmte of koude hebt

Voor Ennatuurlijk staat een betrouwbare levering van warmte en koude voorop. Daarom houden we onze warmtenetten scherp in de gaten en controleren en verbeteren we onze installaties regelmatig. Onderhoudswerkzaamheden kondigen we altijd ruim van tevoren aan per e-mail of, als we jouw e-mailadres niet hebben, per brief. Eventuele hinder die je van de werkzaamheden ondervindt, proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken.

 

Tekst
Let op: er kan geen storing in het warmtenet van Ennatuurlijk zijn als:

- je warm kraanwater hebt van 60 °C
- je slechts in een of enkele vertrekken geen warmte hebt, maar in andere wel

Tekst

Werkzaamheden bij je in de buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken.

Bekijk de werkzaamheden in jouw buurt.