Tekst

Ennatuurlijk kondigt de overname van ECW Geoholding B.V. aan en zet fors in op het verder verduurzamen van warmtenetten in Nederland door middel van aardwarmte (geothermie). ECW Geoholding B.V. is koploper op het gebied van aardwarmte in Nederland. Door ECW Geoholding B.V. over te nemen, zet Ennatuurlijk een flinke stap richting het realiseren van haar ambitie om aardwarmte op meer plekken in Nederland in te zetten als duurzame energiebron.

Afbeelding heren in pak

Het doel van Ennatuurlijk is om de energietransitie te versnellen, om fossiel versneld achter ons te kunnen laten. Om iedereen in Nederland te voorzien van lokale, duurzame energie is het nodig om versneld nieuwe bronnen te ontwikkelen en om bestaande bronnen te verduurzamen. Daarom werkt Ennatuurlijk continu aan de ontwikkeling van (nieuwe) duurzamere bronnen, nieuwe brontechnieken en innovaties van bestaande netten. Het zijn de stappen die noodzakelijk zijn om het doel van Ennatuurlijk te behalen: CO2 -neutrale warmtenetten in 2040.

Aardwarmte is duurzame warmte uit diepere aardlagen en biedt enorme potentie als duurzame energiebron. Met een goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af. Ook voor de glastuinbouw kan aardwarmte veel van het huidige aardgasverbruik vervangen. Daarvoor is de juiste kennis en kunde nodig. Daarom is Ennatuurlijk op zoek gegaan naar partijen die deze kennis en kunde in huis hebben. ECW GeoholdingB.V. past daar perfect bij. Maar bovenal dragen we hiermee bij aan de maatschappelijke noodzaak onze klanten sneller te voorzien van warmte en koude die komt uit volledig lokale en duurzame bronnen.

Ernst Japikse, Algemeen Directeur van Ennatuurlijk: “Door de overname van ECW Geoholding B.V. verwacht ik dat wij de ambitie van Ennatuurlijk op het gebied van aardwarmte kunnen versnellen. ECW Geoholding B.V. beschikt namelijk over de organisatie, processen, systemen en kennis die Ennatuurlijk nog moet ontwikkelen. De medewerkers van ECW Geoholding B.V. hebben een waanzinnige basis neergezet en laten zien hoe goed zij dit kunnen. Samen met onze slagkracht en schaalgrootte gaan we ervoor zorgen dat de potentie van aardwarmte optimaal wordt ontwikkeld en benut.”     

Foto's van Leon van Loon