Tekst

Aandeelhouders van Ennatuurlijk

PGGM, een Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie, bezit honderd procent van de aandelen van Ennatuurlijk. We zijn er trots op dat deze grote en betrouwbare partij via ons bedrijf langetermijninvesteringen doet in de verduurzaming van Nederland

Linker kolom

Investeringen die duurzaam én financieel rendement opleveren uiteraard. Want juist een pensioenuitvoeringsorganisatie moet zijn beleggingen verantwoorden en een duidelijke meerwaarde aantonen. Vertrouwen, toekomstgerichtheid en zekerheid staan dan ook centraal in de relatie met onze aandeelhouder.

Rechter kolom