Werkzaamheden in uw buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Eindhoven

Summa College

Het voormalig schoolgebouw Summa College wordt aangesloten op het warmtenet. Het tracé begint bij de hoofdleiding in de Torenallee en gaat via de Professor Horowitzstraat en de Kastanjelaan naar het gebouw. Woensdag 1 mei start de aannemer met de werkzaamheden aan de Kastanjelaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden  ongeveer 12 weken. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in deze brief

Groenewoudseweg
Vanaf maandag 30 september start Ennatuurlijk met de vervanging van het leidingnetwerk aan de Groenewoudseweg. De huidige leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Het tracé start in het gazon van het park tegen de spoordijk aan, ter hoogte van Groenewoudseweg 241, tot aan de ingang van het Strijp V-complex. Na de ingebruikname van dit nieuwe leidingdeel wordt het bestaande warmtenet, liggend onder het fietspad van de Groenewoudseweg, verwijderd. Voor de verkeersmaatregelen tijdens de aanleg van het nieuwe netwerk en het verwijderen van het oude netwerk kunt u kijken op https://live.andes.nl/eindhoven. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving. 

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

Claudius Prinsenlaan
Er is een lekkage aangetroffen aan de Claudius Prinsenlaan (ter hoogte van het Brabant Hotel). Langs de weg is lebit (isolatie- en beschermingsmateriaal van de leidingen) aangetroffen. De lekkage is veilig gesteld en de omgeving is afgezet. In overleg met de gemeente wordt er een plan gemaakt voor reparatie. Een verdere update volgt.

Vervanging warmtenet Middenerf, Huiserf en Buitenerf
Vanaf 10 juni starten we met het vervangen van het warmtenet in het Middenerf, Huiserf en Buitenerf. Dit project is een vervolg op het project dat in 2018 is uitgevoerd in uw wijk nabij Randoord en Ouderf. Het vervangen van het warmtenet verloopt in 9 fases. De deelplannen vindt u door op onderstaande links te klikken. Per fase ontvangen de omwonenden een brief, daarnaast houdt aannemer Nijkamp iedere dinsdagochtend tussen 8.00 uur en 9.00 uur een inloopspreekuur in de keet aan het Cannaertserf. Ook kunt u meer informatie over de voortgang en de werkzaamheden vinden op de Facebookpagina 'Middenerf Breda'.

Put Prinsenhil
In de put is lebit omhoog gekomen. De reparatie moet nog opgepakt worden.

Elzenbroek 59
Er komt lebit in de meterkast. Op maandag 15 juli wordt een onderbreking gemaakt in het lebitpakket. In week 38 is de onderbreking gemaakt. Op vrijdag 11 oktober vond de reparatie plaats. In week 41 wordt dit verder afgewerkt. 

Hoekakker 25
Er is een lekkage gemeld. Deze wordt in week 34 gerepareerd en in week 35 verder afgewerkt. Het verkeersplan (voor tijdens de werkzaamheden) ligt ter goedkeuring bij de gemeente. Het verkeersplan is goedgekeurd, dus de werkzaamheden worden gestart. Op 24 september is de lekkage gerepareerd. In week 40 wordt deze verder afgewerkt.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Geertruidenberg

Ennatuurlijk gaat vanaf augustus 2019 starten met het project “Vervangen stadsverwarming Strijenlaan Geertruidenberg”: de aanleg van een 740 meter lang duurzaam warmtenet. De leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Deze nieuwe warmteleiding is ter vervanging van het bestaande warmtenet in Geertruidenberg west in Geertruidenberg.
Meer hierover leest u in de brief en vindt u terug op de Facebookpagina van het project.