Werkzaamheden in uw buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Eindhoven

Storing Biomassacentrale Strijp-T

Helaas is er een storing in de Biomassacentrale (BMC) op Strijp-T. De storing kan wat geur- en rookoverlast veroorzaken. Indien dit het geval is adviseren we om deuren en ramen gesloten te houden. Onze excuses voor de overlast.

Groenewoudseweg
Vanaf maandag 30 september start Ennatuurlijk met de vervanging van het leidingnetwerk aan de Groenewoudseweg. De huidige leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Het tracé start in het gazon van het park tegen de spoordijk aan, ter hoogte van Groenewoudseweg 241, tot aan de ingang van het Strijp V-complex. Na de ingebruikname van dit nieuwe leidingdeel wordt het bestaande warmtenet, liggend onder het fietspad van de Groenewoudseweg, verwijderd. Voor de verkeersmaatregelen tijdens de aanleg van het nieuwe netwerk en het verwijderen van het oude netwerk kunt u kijken op https://live.andes.nl/eindhoven. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving. Op 14 december vindt er een warmte onderbreking plaats in verband met het inkoppelen van de nieuwe warmteleiding. De onderbreking duurt van 5.00 uur tot 20.00 uur. Onze excuses voor de overlast.

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

Claudius Prinsenlaan
Er is een lekkage aangetroffen aan de Claudius Prinsenlaan (ter hoogte van het Brabant Hotel). Langs de weg is lebit (isolatie- en beschermingsmateriaal van de leidingen) aangetroffen. De lekkage is veilig gesteld en de omgeving is afgezet. In overleg met de gemeente wordt er een plan gemaakt voor reparatie. Een verdere update volgt.

Vervanging warmtenet Middenerf, Huiserf en Buitenerf
Vanaf 10 juni starten we met het vervangen van het warmtenet in het Middenerf, Huiserf en Buitenerf. Dit project is een vervolg op het project dat in 2018 is uitgevoerd in uw wijk nabij Randoord en Ouderf. Het vervangen van het warmtenet verloopt in 9 fases. De deelplannen vindt u door op onderstaande links te klikken. Per fase ontvangen de omwonenden een brief, daarnaast houdt aannemer Nijkamp iedere dinsdagochtend tussen 8.00 uur en 9.00 uur een inloopspreekuur in de keet aan het Cannaertserf. Ook kunt u meer informatie over de voortgang en de werkzaamheden vinden op de Facebookpagina 'Middenerf Breda'.

Antiloopstraat Breda
Vanaf maandag 9 december starten er werkzaamheden in de omgeving van de Antiloopstraat in Breda naar aanleiding van een lekkage. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving. Onze excuses voor het ongemak.​

Put Prinsenhil
In de put is lebit omhoog gekomen. De reparatie moet nog opgepakt worden.

Vlaanderenstraat 21 in de brandgang
Er is een lekkage gemeld in week 42, daarop is begonnen met graven. Een deel van de lebit is al gestort. In week 49 wordt er verder gegraven naar de lekkage.

Wilgenbroek 45
Er is een lekkage onder de vloer, water loopt uit het invoerpakket.  De reparatie wordt in week 44 opgepakt. Het verkeersplan ligt ter goedkeuring bij de gemeente daarna verder graven in gemeentegrond.​

Lieferingestraat 2
Er is een lekkage naast de woning. In week 45 is een onderbreking gemaakt naast de woning, daarna is er verder gegraven richting de hoofdleiding om de lekkage op te sporen. De lekkage wordt in week 47 gerepareerd en moet nog afgewerkt worden.

Meerhoutstraat 2
In week 47 is er een lekkage ontdekt en veilig gesteld. Het lek is gerepareerd en wordt in week 49 verder afgewerkt.

Willem de bruijnstraat 47
In week 48 is er een lekkage gemeld, daarvoor is een onderbreking gemaakt. In week 49 worden de werkzaamheden verder opgepakt.

Dwarsdijk
Naar aanleiding van een lekkage aan het warmtenet ter hoogte van de Dwarsdijk worden er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd om deze lekkage te verhelpen. Hiervoor is inmiddels een verkeersplan opgesteld​. Uiterlijk in week 50 wordt gestart met de graafwerkzaamheden. Meer informatie leest u in de brief die de buurtbewoners ontvangen hebben.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Geertruidenberg

Ennatuurlijk gaat vanaf augustus 2019 starten met het project “Vervangen stadsverwarming Strijenlaan Geertruidenberg”: de aanleg van een 740 meter lang duurzaam warmtenet. De leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Deze nieuwe warmteleiding is ter vervanging van het bestaande warmtenet in Geertruidenberg west in Geertruidenberg. Meer hierover leest u in de brief en vindt u terug op de Facebookpagina van het project.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het aanleggen van de nieuwe leidingen, echter kunnen deze nog niet aangesloten worden. Door omstandigheden is er vertraging ontstaan in de aanleg van de leidingen en door de lagere buitentemperatuur is het onderbreken van de warmtelevering niet meer mogelijk. De leidingen worden nu tijdelijk afgedicht om op een later tijdstip ingebouwd te worden. Dit zal vanaf medio april 2020 gebeuren. Meer informatie hierover leest u in de brief die u van ons ontving of op de Facebookpagina. We informeren u tijdig over wanneer de werkzaamheden weer opgepakt worden.

 

Hengelo

Heliosstraat

Vanaf woensdag 23 oktober starten wij met de vervanging van (een deel van) het warmtenet in de Heliosstraat. Vanaf die datum is de Heliosstraat vanaf de kruising met de Hermesstraat afgesloten tot en met huisnummer 17. De woningen aan de Heliosstraat blijven bereikbaar voor voetgangers, maar het gehele werkterrein wordt in de hekken gezet voor de veiligheid. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag. De Hermesstraat blijft wel bereikbaar. Meer informatie leest u in de brief die u van ons ontving.