Tekst

Warmtetarieven staan één jaar vast

Wij baseren onze tarieven op de daadwerkelijke kosten voor de inkoop,  productie en levering van warmte. Wij kopen onze warmte voor een heel jaar in. De inkoopprijzen van dat moment bepalen dus de tarieven voor het volgende jaar. De hogere tarieven van 2023 zijn het gevolg van de hogere inkoopprijzen van eind 2022 en veranderen daarom niet als de energieprijzen op een later moment dalen of stijgen. Andersom werkt het ook zo. In 2022 waren de prijzen van gas fors gestegen maar bleef je warmtetarief gelijk en daarmee dus ook fors lager dan de tarieven voor gas en stroom op dat moment.

Bekijk hier de animatie over de kosten van warmte:

Tekst

De warmtetarieven worden aan het einde van het jaar vastgesteld en gelden van 1 januari tot en met 31 december. Het verandert tussentijds niet. Zo weet je dus precies waar je aan toe bent. Je ontvangt van ons elk jaar informatie over het nieuwe warmtetarief met een advies voor je maandelijkse voorschotbedrag. Op de  website www.mijnwarmte.nl vind je altijd de actuele informatie over je verbruik en je maandelijkse voorschot.   

Jouw voorschot in 2023  

In de berekening van je voorschot houden we al zoveel mogelijk rekening met de verwachte lagere tarieven voor 2024. Hiermee voorkomen we dat je nu onnodig een hoger voorschot betaalt.  

Je ontvangt twee keer per jaar een voorstel voor een nieuw voorschot. Op 1 januari als de nieuwe tarieven ingaan en op het moment van je jaarafrekening. Je voorschot wordt altijd berekend op basis van de geldende tarieven. Dit jaar is dat anders en kiezen we ervoor het gedeelte van je voorschot voor 2023 te baseren op de plafondprijs (tot het plafondverbruik van 37 gigajoule). Voor het gedeelte van het voorschot over de maanden die in 2024 vallen, houden we rekening met de op dat moment geldende markttarieven, die lager zijn dan het geldende Ennatuurlijk tarief 2023. Dat doen we omdat we verwachten* dat ook de tarieven voor warmte in 2024 lager worden. Op die manier bewegen we nu al mee met de verwachte dalende energieprijzen en stijgt jouw voorschot minder hard. De tarieven voor 2024 worden in december 2023 opnieuw vastgesteld. In januari 2024 ontvang je van ons een nieuw voorschotadvies.  

* op dit moment zijn de prijzen in de markt lager, hoe dit zich de komende periode gaat ontwikkelen is lastig te voorspellen en wordt aan het einde van het jaar duidelijker. Wij houden dit in de gaten en informeren je als het verandert.  

De plafondprijs voor warmte 

Per 1 januari 2023 zijn ook de Ennatuurlijk warmtetarieven omhoog gegaan. Om je warmterekening minder hard te laten stijgen, heeft de overheid een maximumtarief voor warmte vastgesteld: de plafondprijs. Dat betekent dat je tot en met een verbruik van 37 gigajoule (dat staat gelijk aan 1.200 kuub gas) een lager tarief van € 47,38 per gigajoule betaalt. Voor alles wat je meer verbruikt, geldt het warmtetarief 2023 van € 78,24 per gigajoule. 

Tekst

Het tarievenblad

Bekijk hieronder het tarievenblad met de tarieven voor 2023. De tarieven op het tarievenblad zijn alleen van toepassing voor klanten met een standaardtarief. Voor bepaalde situaties kunnen afwijkende afspraken van toepassing zijn.

Tarievenblad 2023*
* Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Media
Tekst

Jouw persoonlijke tarief bekijken

Je kunt jouw tarief terugvinden in je persoonlijke account op Mijn Warmte. Het tarief voor 2023 is vanaf januari hier zichtbaar. 

Naar Mijn Warmte

Tekst

Jouw voorschot berekenen 

Je kunt jouw voorschot berekenen op basis van de huidige tarieven. Door je voorschot op www.mijnwarmte.nl te controleren en aan te passen, betaal je een voorschot dat past bij je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je op je jaarafrekening moet bijbetalen. Het is dus belangrijk dat je zelf je voorschot controleert en aanpast via Mijn Warmte of via onze klantenservice.

Tekst

Meer informatie

Media

Wat vind jij van Warmtetarieven 2023

Wat vind jij van Warmtetarieven 2023

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster