Warmte in Leeuwarden in 2030 en 2040

Tekst

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met meerdere bronnen kan in potentie meer dan de helft van Leeuwarden worden voorzien van duurzame warmte. In de tweede helft van 2021 moet de eerste proefboring plaatsvinden. Als de proefboring naar aardwarmte succesvol is, starten we met de aanleg van het warmtenet. Die komt als een ring rond de stad te liggen, om vervolgens de wijken in te kunnen gaan. Op het warmtenet kunnen naast de aardwarmtebron ook andere duurzamere warmtebronnen worden aangesloten, zoals warmte uit industrie. Zodra we de aardwarmtebron in gebruik kunnen nemen, besparen we 80% CO2 ten opzichte van verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.

Media
Tekst

2030**
Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitieus plan om de bestaande warmtenetten te koppelen aan een aardwarmtebron (geothermie). Daarbij is de ambitie om het warmtenet aanzienlijk uit te breiden om zo een groot deel van Leeuwarden te kunnen voorzien van duurzame aardwarmte. Zo kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

De verwachting is dat dit project in 2021/2022 van start zal gaan en de jaren daarna in fases wordt gerealiseerd. Bij het boren van een aardwarmtebron komt aardgas vrij. Deze vangen we af en gebruiken we voor het aandrijven van de installatie. Zodra de aardwarmtebron in gebruik genomen wordt, is de CO2-besparing ten opzichte van verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas ongeveer 80%. Onze bedrijfsbrede doelstelling van 70% CO2-reductie is dan ruim bereikt.

Voor back-up levering (wanneer de duurzame bron(nen) niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld onderhoud) zullen we in eerste instantie nog aangewezen zijn op aardgas. We onderzoeken of we in de nabije toekomst hiervoor gebruik kunnen maken van duurzaam biogas, bijvoorbeeld van de energycampus in Leeuwarden.

2040
In onze visie voor 2040 voorzien wij een ring om Leeuwarden waarop naast aardwarmte ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten kunnen worden, zoals restwarmte vanuit de industrie. Bij verdere groei van het warmtenet zal er een tweede aardwarmtebron en mogelijk seizoensopslag worden ontwikkeld en aangekoppeld, zodat de CO2-reductie snel kan groeien. Onze ambitie is CO2-neutraliteit in 2040. Daarvoor zoeken we nog naar een oplossing om het aardgas dat bij de opwek van aardwarmte vrijkomt te compenseren. Dit compensatievraagstuk is een uitdaging voor alle partijen die aardwarmte willen inzetten voor een duurzame warmtevoorziening en streven naar een CO2-neutraal warmtenet.

Media
Tekst

** Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.

Meer weten?

Onder meer Dionne van onze klantenservice helpt je graag verder.

 

085-2734567
klantenservice@ennatuurlijk.nl