Warmtenet Maastricht

Tekst

Ook in de meest zuidelijke stad van Nederland leveren wij warmte. In Maastricht liggen twee warmtenetten; Noord-West Entree en Céramique. Via deze netten zorgen we dat zo’n 2300 woningen en 33 bedrijven in de hippe, bruisende wijk Belvédère en de moderne wijk Céramique er het hele jaar comfortabel bij zitten. Maar ook markante gebouwen zoals het provinciehuis en het Eiffelgebouw (het voormalige Sphinxgebouw) zijn aangesloten op de stadsverwarming in Maastricht. Ambitie is om beide netwerken verder uit te breiden.        

Media
Tekst

Waar komt de warmte in Maastricht vandaan?

Wij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2021 was. De warmte die we gebruiken is lokaal. Noord-West Entree levert industriële warmte van papierfabriek Sappi (85%) en warmte van gasgestookte piek- en back-upketels (15%). Het warmtenet Céramique ontvangt warmte van drie gasgestookte warmte- krachtkoppelingen (wkk's) (68%). De resterende warmtevraag (32%) wordt ingevuld met twee gasgestookte piek- en back-upketels. Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Lees hier meer over het warmte-etiket. 

Linker kolom

Warmte-etiket maastricht

Rechter kolom

Warmte-etiket maastricht

Tekst

* Warmtenetten die gekoppeld zijn aan een warmtekrachtkoppeling (WKK) leveren door de versnelde verduurzaming van de landelijke elektriciteitsmix steeds minder CO2 besparing op. Klik hier voor meer informatie. 

Tekst

Toekomst warmtenet Maastricht

Naar verwachting kan 60% van de warmtevraag worden verduurzaamd met warmte van industrie in de nabije omgeving. De ambitie is om binnen tien jaar beide warmtenetten te voorzien van de industriële warmte van industriecomplex Chemelot. Er komt voldoende warmte van Chemelot beschikbaar voor verdere verduurzaming en groei. 

2030***
Voor verdere verduurzaming van beide warmtenetten kijken we naar andere warmte uit de industriële. Zo heeft bijvoorbeeld de glasfabriek van O&I warmte over die ze graag wil gebruiken voor het verduurzamen van Maastricht. Ook wordt er nagedacht over aquathermie als mogelijke warmtebron.

Binnen vijf tot tien jaar verwachten we dat beide warmtenetten aangesloten kunnen worden op de transportleiding van Het Groene Net Zuid. Deze leiding brengt industriële restwarmte van Chemelot naar Limburgse gemeenten en gebieden en maakt verdere verduurzaming van de regio mogelijk. Dit netwerk kan zo maar het grootste warmtenet van Limburg worden. Uiteindelijk zal volgens plan in 2030 de gemiddelde CO2-reductie van het warmtenet Maastricht minstens 70% bedragen.

2040
Het streven is een aardgasvrij warmtenet. Hoe? Dat weten we nog niet precies. Samen met de gemeente Maastricht onderzoeken we duurzame mogelijkheden zoals aquathermie, warmte uit de industrie en e-boilers, zodat we Maastricht nu, maar ook in de toekomst, verder kunnen verduurzamen.

Media
Tekst

Herbestemming is duurzaam en daar hoort duurzame warmte bij

Maastricht transformeert oude industriële gebieden bij de Noorderbrug tot trendy wijken voor wonen en werken: project Belvédère. De gemeente stelt bij bouw en herbestemming hoge eisen aan duurzaamheid. Duurzame warmte van Ennatuurlijk hoort daarbij. “De ontwikkeling startte in het Sphinxkwartier, het terrein met het reusachtige Eiffelgebouw, de voormalige Sphinx-fabriek,” vertelt Pascalle Satijn van de gemeente Maastricht. “Hier lag de keuze voor warmte voor de hand. Vlakbij lag al een bestaand warmtenet van Ennatuurlijk dat gevoed wordt met restwarmte van papierfabriek Sappi. Het was een kwestie van een leiding aftakken en panden aansluiten.

Media
Tekst

De retailers en woningen in het gebied doen bijna allemaal mee en ook de gebouwen van de gemeente zijn op het warmtenet aangesloten. Ennatuurlijk is een prettige partner om mee samen te werken. Ze denken altijd mee.”

Nieuwe infrastructuur nodig.

Satijn is nu ook betrokken bij herontwikkeling van het verder gelegen Radium-terrein. “De internationaal bekende kunstenaar Valentin Loellmann stapte als eerste in en kocht de gasfabriek op het terrein. Hij wil ook duurzame warmte en dat stimuleren we natuurlijk graag. Maar hier ligt helaas geen warmtenet in de buurt. De accountmanager van Ennatuurlijk pakte onze vraag voortvarend op en ging met ons in gesprek, met kaarten en luchtfoto’s erbij. Wat waren de plannen? Wat zou naar schatting de totale warmtevraag in het gebied worden? Samen zijn we nu de haalbaarheid aan het onderzoeken.”

Pascalle Satijn is projectleider stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Maastricht. Ze coördineert de herbestemming van monumentale industriële panden in Belvédère.

Tekst

Vragen of contact?

Heb je vragen over warmte, jouw aansluiting of andere zaken. Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Ben je een zakelijke klant of heb je interesse in een aansluiting op het warmtenet in Maastricht? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.

Tekst

*** Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.