Warmtenet Enschede

Warmtebaan Enschede_.jpg

In de gemeente Enschede zijn er ruim 8.500 huishoudens en 200 bedrijven in verschillende wijken aangesloten op verschillende warmtenetten. Aan hen leveren we ruim 460.000 GJ warmte per jaar. In Enschede is genoeg duurzame warmte aanwezig. Ennatuurlijk is daarom bezig met de aanleg van de Warmtebaan: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van Enschede van bijna 8 kilometer, waarmee niet alleen de bestaande netten aan elkaar gekoppeld worden, maar de duurzame warmte ook beschikbaar komt voor 50% van de stad. En wist je dat het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland is?

 

Waar komt de warmte in Enschede vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_enschede.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 99,5% van de benodigde warmte van Twence. Het afvalenergiebedrijf wekt de warmte op met een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout (B-hout) en drie afvalverbrandingsinstallaties. De laatste 0,5% van de warmtevraag halen we uit eigen gasketels. Dit maakt het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Download het warmte-etiket

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket

Hoe werkt het?

Twence haalt op een duurzame manier energie, zoals elektriciteit, uit reststromen. Bij de elektriciteitsproductie zijn turbines betrokken waarin stoom ontstaat. Deze stoom wordt afgetapt en gebruikt om water op te warmen tot 120 °C. Via het warmtenet van Ennatuurlijk gaat dit warme water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. 

De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent OpwekkingsRendement). Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Het warmtenet van Ennatuurlijk (zowel het primaire als het secundaire net) heeft een EOR van 600 procent. Dit houdt in dat er 80 procent minder fossiele energie nodig is om genoeg warmte te kunnen produceren voor en af te leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven. 

enschede 2.png

Toekomst

Ennatuurlijk breidt het bestaande warmtenet uit met de Warmtebaan, die de huidige warmtenetten in Enschede met elkaar verbindt en daardoor direct verduurzaamt. Tattersall is in 2019 al aangesloten op de Warmtebaan. Roombeek en Deppenbroek volgen in 2020. De Warmtebaan brengt duurzame warmte zo letterlijk binnen het bereik van 50% van de woningen in de stad. Door de groei van het warmtenet zal het gasketelaandeel maximaal tot 5% stijgen. Twence zal 95% van de gevraagde warmte blijven leveren.

Twence blijft de belangrijkste bron in de toekomst. Zoals u in het interview met Leendert Tamboer kunt lezen, zijn verdere optimalisaties en uitbreidingen naar andere steden in Twente mogelijk. Maar ook willen we andere lokale bronnen benutten, zoals aardwarmte en aquathermie.Experts verkennen deze opties vast. Met de huidige CO2-besparing van 91% voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van 70% voor 2030. Uiteindelijk werken we naar CO2-neutraliteit toe in 2040.

Aanleg warmtebaan Enschede

Kaartje Enschede incl fase 2.png

De uitbreiding van het huidige warmtenet in Enschede; de Warmtebaan, loopt vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet nabij de Zuidhollandlaan. Vervolgens loopt de Warmtebaan via de Utrechtlaan, het Cromhoffpark en de Cromhoffsbleekweg naar het centrum. Daarna splitst de route. Een deel van de leidingen loopt richting het Ariënsplein en de Kop Boulevard. Het andere deel loopt via de Oldenzaalsestraat tot aan de Stadshaard in Roombeek. Het aanleggen van de Warmtebaan is gestart in april 2018 en bestaat uit meerdere fases. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond en met fase 3 zijn we begin april 2020 gestart. Eerder lagen de leidingen al tot aan de Kop van de Boulevard en de van Lochemstraat, maar inmiddels zijn ook het Janninkkwartier, Melkhal en het Fazantplein aangesloten op de Warmtebaan.

Meer over de aanleg van de warmtebaan

Samenwerking met Twence

quote twence.JPGHet warmtenet in Enschede is het duurzaamste warmtenet van Nederland. Afvalenergiebedrijf Twence speelt daarin een belangrijke rol als producent van deze duurzame warmte. Het bedrijf zet alles op alles om de warmtelevering zo duurzaam mogelijk te maken. “Afval is een bron van grondstoffen en energie”, vertelt Leendert Tamboer, Manager Business Development en Strategie van Twence. “Wat we niet kunnen recyclen en opwerken tot grondstof, gebruiken we voor het opwekken van energie. In drie afvalbrandingslijnen zetten we elk jaar 600.000 ton restafval om in energie.”

Twence produceert momenteel duurzame warmte voor zo’n 8000 woningen en 200 bedrijven in Enschede. “Maar we kunnen vijf keer meer leveren. Het grootste deel van het afval dat wij verwerken heeft een biogene oorsprong. Onze biomassacentrale, die ook warmte levert, draait op sloophout en houtig tuinafval.”

Sinds 2014 vangt Twence ook een deel van de CO2-uitstoot af die bij verbranding vrijkomt. “Over vijf jaar willen we alle uitstoot afvangen. Ons doel is afval verbranden ʼzonder schoorsteen΄. De CO2 leveren we in vloeibare vorm aan tuinders voor gebruik in de kassen als meststof.”

“We zijn blij met een partner als Ennatuurlijk, die het mogelijk maakt dat onze warmte kan worden ingezet voor het warmtenet in Enschede, zodat veel meer wijken en bedrijven kunnen overstappen op deze duurzame warmte. Ook het transport van Twence naar het warmtenet van Ennatuurlijk is duurzaam: over zes kilometer transportleiding verliezen we maar een paar procent warmte. Ennatuurlijk stimuleert de vraag en breidt het distributienet uit. Samen met Ennatuurlijk hebben we ook plannen voor levering aan andere steden in Twente.”

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.