Warmtenet Enschede

Enschede: het duurzaamste warmtenet van Nederland!

Het warmtenet in Enschede is meerdere jaren uitgeroepen tot het duurzaamste
warmtenet van Nederland. Hier leveren we ruim 620.000 GJ warmte per jaar aan 8.500 huishoudens en 150 zakelijke klanten in verschillende wijken en bedrijventerreinen. Dankzij afvalenergiebedrijf Twence, onze lokale warmtepartner, is er in Enschede ruim voldoende duurzame warmte voor verdere verduurzaming van de stad. Daarom groeit het warmtenet nog steeds!

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet. We hebben bestaande netten aan elkaar verbonden door het aanleggen van de Warmtebaan. Dankzij de 8km lange Warmtebaan konden we drie bestaande gasgestookte warmtenetten verduurzamen door ze aan te sluiten op de duurzamere warmte van Twence. Dat zijn de netten in de wijken Tattersall, Roombeek en Deppenbroek met in totaal ruim 2.000 aangesloten huishoudens. Alleen al door het aankoppelen van deze drie - voorheen gasgestookte - warmtenetten besparen we zo’n vijf miljoen kuub aardgas per jaar.

Warmtenet_Enschede_Ennatuurlijk.jpg

Daarnaast biedt de Warmtebaan een platform voor toekomstige groei van duurzame warmte in Enschede. Dankzij de Warmtebaan is warmte een bereikbaar duurzaam alternatief voor aardgas voor circa de helft van de huishoudens in Enschede. Dus gemeente Enschede, woningbouwcorporaties, bedrijven en bewoners, wij zijn er klaar voor!

Hoe werkt het?

Twence haalt op een duurzame manier energie, zoals elektriciteit, uit reststromen. Bij de elektriciteitsproductie zijn turbines betrokken waarin stoom ontstaat. Deze stoom wordt afgetapt en gebruikt om water op te warmen tot 120 °C. Via het warmtenet van Ennatuurlijk gaat dit warme water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. 

De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent OpwekkingsRendement). Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Het warmtenet van Ennatuurlijk (zowel het primaire als het secundaire net) heeft een EOR van 600 procent. Dit houdt in dat er 80 procent minder fossiele energie nodig is om genoeg warmte te kunnen produceren voor en af te leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven. In de praktijk halen we op dit moment zelfs hogere percentages, zoals uit het warmte-etiket blijkt.

enschede 2.png

Waar komt de warmte in Enschede vandaan?

Linker kolom

Wij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2021 was. Het warmtenet in Enschede ontvangt op dit moment meer dan 95% van de benodigde warmte van Twence. Het afvalenergiebedrijf wekt de warmte op met een bio-energiecentrale die warmte produceert uit regionaal sloop- en afvalhout (B-hout) en drie afvalverbrandingsinstallaties. De laatste 5% van de warmtevraag halen we uit eigen gasketels. Dit maakt het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland. We realiseerden in 2021 een CO2-reductie van 85% t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.

Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Klik hier voor meer informatie. 

Rechter kolom

Warmte-etiket Enschede

Tekst

Toekomst

2030*
In 2030 zal Twence het leeuwendeel van de gevraagde warmte blijven leveren. In samenwerking met Twence zullen we nieuwe bronnen ontwikkelen op het terrein om zo invulling te geven aan de duurzame warmtebehoefte van de toekomst. Onze doelstelling van 70% CO2-reductie in 2030 hebben we in 2020 al ruimschoots gehaald. In 2030 verwachten we een CO2-reductie van 95%.

2040
Twence blijft de belangrijkste bron in de toekomst. Samen met Twence gaan we nieuwe bronnen ontwikkelen om in de duurzame warmtebehoefte van de toekomst te voorzien. Zo verkennen we alvast de mogelijkheden voor aardwarmte en aquathermie. Ook zijn uitbreidingen naar andere steden in Twente mogelijk.. Uiteindelijk werken we toe naar CO2-neutraliteit in 2040. Om daar te komen werkt Twence aan de afvang van de door haar installaties geproduceerde CO2. Een e-boiler met elektriciteit (uit zon en wind) kan de resterende piekvraag verduurzamen.

Media
Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.

Aanleg warmtebaan Enschede

Tekst

Het netwerk in Enschede loopt vanaf de voormalige WarmteKrachtCentrale (WKC) op Marssteden naar enerzijds de universiteitscampus en anderzijds naar de zuidelijke wijken ’t Zwering, Helmerhoek en Wesselerbrink. Vanaf 2018 is de zuidelijk tak uitgebreid met  de Warmtebaan. Deze uitbreiding loopt vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet bij de Zuidhollandlaan, via de Utrechtlaan, het Cromhoffpark en de Cromhoffsbleekweg naar het centrum. Daarna splitst de route. Een deel van de leidingen loopt richting het Ariënsplein en de Kop Boulevard. Het andere deel loopt via de Oldenzaalsestraat tot aan de Stadshaard in Roombeek. Het aanleggen van de Warmtebaan is gestart in april 2018 en bestond uit 3 fasen welke allemaal zijn afgerond. Eerder lagen de leidingen al tot aan de Kop van de Boulevard en de van Lochemstraat, maar inmiddels zijn ook het Janninkkwartier, vier gemeentelijke panden rondom de Wenninkgaarde en de Molenstraat, de Melkhal en het Fazantplein aangesloten op de Warmtebaan.

Media
Tekst

Meer over het warmtenet in Enschede: