Enschede

Warmtebaan Enschede_.jpg

In de gemeente Enschede zijn er ruim 8.500 huishouders en 200 bedrijven in verschillende wijken aangesloten op verschillende warmtenetten. Aan hen leveren we ruim 550.000 GJ warmte per jaar. In Enschede is genoeg duurzame warmte aanwezig. Ennatuurlijk is daarom bezig met de aanleg van de Warmtebaan: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van Enschede van bijna 6 kilometer, waarmee niet alleen de bestaande netten aan elkaar gekoppeld worden, maar de duurzame warmte ook beschikbaar komt voor 50% van de stad. En wist je dat het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland is?

 

Waar komt de warmte in Enschede vandaan?

Deze duurzame warmte is afkomstig van Twence. Twence haalt duurzame warmte uit de primaire biomassa centrale en uit de verschillende verbrandingslijnen. De netten in Tattersall (deel van de wijk De Bothoven) en de wijk Roombeek krijgen nu nog warmte uit een warmtekrachtkoppeling in combinatie met gasketels. Deze netten gaan we verder verduurzamen. Ze worden aangesloten op de Warmtebaan (Tattersall in het najaar van 2019 en Roombeek in het voorjaar van 2020) waardoor ook deze netten duurzame warmte van Twence gaan ontvangen.

Hoe werkt het?

Twence haalt op een duurzame manier energie, zoals elektriciteit, uit reststromen. Bij de elektriciteitsproductie zijn turbines betrokken waarin stoom ontstaat. Deze stoom wordt afgetapt en gebruikt om water op te warmen tot 120 °C. Via het warmtenet van Ennatuurlijk gaat dit warme water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde. 

De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent OpwekkingsRendement). Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen. Het warmtenet van Ennatuurlijk (zowel het primaire als het secundaire net) heeft een EOR van 600 procent. Dit houdt in dat er 80 procent minder fossiele energie nodig is om genoeg warmte te kunnen produceren voor en af te leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven. 

enschede 2.png

Aanleg warmtebaan Enschede

Kaartje Enschede incl fase 2.png

De uitbreiding van het huidige warmtenet in Enschede; de Warmtebaan, loopt vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet nabij de Zuidhollandlaan. Vervolgens loopt de Warmtebaan via de Utrechtlaan, het Cromhoffpark en de Cromhoffsbleekweg naar het centrum. Daarna splitst de route. Een deel van de leidingen loopt richting het Ariënsplein en de Kop Boulevard. Het andere deel loopt via de Oldenzaalsestraat tot aan de Stadshaard in Roombeek. Het aanleggen van de Warmtebaan is gestart in april 2018 en bestaat uit meerdere fases. Fase 1, met leidingen tot aan de Kop Boulevard en de van Lochemstraat, is inmiddels afgerond. Onder andere het warmtenet in de wijk Tattersall, de Alphatoren en het Ariensplein zijn daarmee  aangesloten op de duurzame warmte van Twence.

Afronding fase 2 - medio 2020

Fase 2 wordt begin 2020 afgerond. Dit betreft het tracé vanaf de Oldenzaalsestraat door onder andere de Wenninkgaarde en Kottendijk richting de Stadshaard in Roombeek. Medio 2020 zullen deze werkzaamheden afgerond zijn. De aangrenzende gemeentelijke panden zoals het Wilminktheater, Muziekcentrum en Stadskantoor zijn ook aangesloten op de Warmtebaan.

Start Fase 3 - april 2020

Vanaf 1 april 2020 start fase 3 van de aanleg van de Warmtebaan. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind september 2020 afgerond. Het gaat in deze fase om het aanleggen van leidingen vanaf de Stadshaard in Roombeek, via het bouwterrein van Plegt-Vos naar de ingang Winkelcentrum Deppenbroek. Vanaf daar wordt er een leiding naar het ketelhuis Deppenbroek getrokken. Ook rondom het bouwterrein van Plegt-Vos, die woningen bouwen in dit gebied, leggen we leidingen aan waarmee we de Warmtebaan verder uitbreiden.

Wanneer mogelijk laten we het werk samenlopen met werkzaamheden vanuit de gemeente, zoals het vervangen van rioolbuizen. Zo beperken we de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk.

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.