Warmtenet Leeuwarden

In Leeuwarden heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: De Zuidlanden en Camminghaburen. In totaal leveren we in Leeuwarden zo’n 75.000 GJ warmte per jaar aan zo’n 1.800 huishoudens en 8 bedrijven. Het warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) in Leeuwarden kan in de toekomst groeien naar een warmtenet dat meer dan de helft van Leeuwarden van duurzame warmte kan voorzien.

Tekst

Waar komt de warmte nu vandaan?

De huidige warmtenetten in Leeuwarden hebben ieder een andere warmtebron. Zo zorgt een moderne warmtekrachtkoppeling (WKK) in Camminghaburen sinds oktober 2015 voor de warmte in de wijk. In Zuidlanden maken we gebruik van de koeien van Dairy Campus. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en verricht onderzoek naar duurzamere en efficiëntere manieren om zuivel te produceren. De koeien binnen dit project produceren natuurlijk mest. Biogas Leeuwarden BV vergist deze mest en zet het om naar biogas. Wij verbranden het biogas in een daarvoor geschikte ketel en zetten de warmte in voor de duurzame verwarming van maar liefst 750 huishoudens in Techum en Jabikswoude.

Hoe werkt het warmtenet?

Warmtenet Camminghaburen

In de warmtekrachtkoppeling wordt aardgas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte bereikt de huishoudens en bedrijven en organisaties via het warmtenet van Ennatuurlijk. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

leeuwarden.jpg

Warmtenet de Zuidlanden

In een daarvoor geschikte ketel wordt biogas verbrand en omgezet naar warmte. Deze warmte wordt ingezet voor de verwarming van 750 woningen in Techum en Jabikswoude.

Tekst

Warmte-etiket Leeuwarden

We geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. In De Zuidlanden wordt 60% van de warmtevraag normaal gesproken ingevuld met biogas uit koeienmest. In 2019 was dit wegens leveringsproblemen slechts 1%.

Media
Tekst

Sinds medio december 2019 ontvangen onze klanten weer duurzame warmte uit biogas. In de wijk Camminghaburen is de warmte voor 70% afkomstig van een gasgestookte warmte-krachtkoppeling (wkk). Download het warmte-etiket van Leeuwarden. Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Klik hier

Tekst

Toekomstige warmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met meerdere bronnen kan in potentie meer dan de helft van Leeuwarden worden voorzien van duurzame warmte. In de tweede helft van 2021 moet de eerste proefboring plaatsvinden. 

De bedoeling is dat er rond Leeuwarden een warmtering wordt aangelegd. Naast de aardwarmtebronnen kunnen hierop ook andere duurzame warmtebronnen worden aangesloten, zoals restwarmte uit industrie.

Media
Tekst

2030*
Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitieus plan om de bestaande warmtenetten te koppelen aan een aardwarmtebron (geothermie). Daarbij is de ambitie om het warmtenet aanzienlijk uit te breiden om zo een groot deel van Leeuwarden te kunnen voorzien van duurzame aardwarmte. Zo kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

De verwachting is dat dit project in 2021/2022 van start zal gaan en de jaren daarna in fases wordt gerealiseerd. Bij het boren van een aardwarmtebron komt aardgas vrij. Deze vangen we af en gebruiken we voor het aandrijven van de installatie. Zodra de aardwarmtebron in gebruik genomen wordt, is de CO2-besparing ten opzichte van verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas ongeveer 80%. Onze bedrijfsbrede doelstelling van 70% co2-reductie is dan ruim bereikt.

Voor back-up levering (wanneer de duurzame bron(nen) niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld onderhoud) zullen we in eerste instantie nog aangewezen zijn op aardgas. We onderzoeken of we in de nabije toekomst hiervoor gebruik kunnen maken van duurzaam biogas, bijvoorbeeld van de energycampus in Leeuwarden.

2040
In onze visie voor 2040 voorzien wij een ring om Leeuwarden waarop naast aardwarmte ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten kunnen worden, zoals restwarmte vanuit de industrie. Bij verdere groei van het warmtenet zal er een tweede aardwarmtebron en mogelijk seizoensopslag worden ontwikkeld en aangekoppeld, zodat de CO2-reductie snel kan groeien. Onze ambitie is CO2-neutraliteit in 2040. Daarvoor zoeken we nog naar een oplossing om het aardgas dat bij de opwek van aardwarmte vrijkomt te compenseren. Dit compensatievraagstuk is een uitdaging voor alle partijen die aardwarmte willen inzetten voor een duurzame warmtevoorziening en streven naar een CO2-neutraal warmtenet.

Media
Tekst

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.  Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.

Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.