Warmtenet Leeuwarden

In Leeuwarden heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: De Zuidlanden en Camminghaburen. In totaal leveren we in Leeuwarden zo’n 75.000 GJ warmte per jaar aan zo’n 1.800 huishoudens en 8 bedrijven. Het warmtenet in Leeuwarden kan in de toekomst groeien naar een warmtenet dat meer dan de helft van Leeuwarden van duurzame warmte kan voorzien.

Warmte-etiket

Ennatuurlijk_warmte_etiket_leeuwarden.jpgWe geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. In De Zuidlanden wordt 60% van de warmtevraag normaal gesproken ingevuld met biogas uit koeienmest. In 2019 was dit wegens leveringsproblemen slechts 1%. Sinds medio december 2019 ontvangen onze klanten weer duurzame warmte uit biogas. In de wijk Camminghaburen is de warmte voor 70% afkomstig van een gasgestookte warmte-krachtkoppeling (wkk). 

Download het warmte-etiket van Leeuwarden

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket. 

 

Toekomstige warmte in Leeuwarden

Warmtenet Ennatuurlijk Leeuwarden.jpg

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met meerdere bronnen kan in potentie meer dan de helft van Leeuwarden worden voorzien van duurzame warmte. Begin 2021 moet de eerste proefboring plaatsvinden. 

De bedoeling is dat er rond Leeuwarden een warmtering wordt aangelegd. Naast de aardwarmtebronnen kunnen hierop ook andere duurzame warmtebronnen worden aangesloten, zoals restwarmte uit industrie. De CO2-reductie van het warmtenet in Leeuwarden zal in 2030 minstens 70% zijn. In 2040 moeten de netten CO2-neutraal zijn.

Waar komt de warmte nu vandaan?

De huidige warmtenetten in Leeuwarden hebben ieder een andere warmtebron. Zo zorgt een moderne warmtekrachtkoppeling (WKK) in Camminghaburen sinds oktober 2015 voor de warmte in de wijk. In Zuidlanden maken we gebruik van de koeien van Dairy Campus. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en verricht onderzoek naar duurzamere en efficiëntere manieren om zuivel te produceren. De koeien binnen dit project produceren natuurlijk mest. Biogas Leeuwarden BV vergist deze mest en zet het om naar biogas. Wij verbranden het biogas in een daarvoor geschikte ketel en zetten de warmte in voor de duurzame verwarming van maar liefst 750 huishoudens in Techum en Jabikswoude.

Hoe werkt het warmtenet?

Warmtenet Camminghaburen

In de warmtekrachtkoppeling wordt aardgas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte bereikt de huishoudens en bedrijven en organisaties via het warmtenet van Ennatuurlijk. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

leeuwarden.jpg

Warmtenet de Zuidlanden

In een daarvoor geschikte ketel wordt biogas verbrand en omgezet naar warmte. Deze warmte wordt ingezet voor de verwarming van 750 woningen in Techum en Jabikswoude.

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.  Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl