Leeuwarden

Warmtenet Ennatuurlijk Leeuwarden.jpgIn Leeuwarden heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Zuidlanden en Camminghaburen. In totaal leveren we in Leeuwarden zo’n 75.000 GJ warmte per jaar aan zo’n 2.000 huishoudens en 4 bedrijven. Het warmtenet in Leeuwarden kan in de toekomst groeien naar een warmtenet dat meer dan de helft van Leeuwarden van duurzame warmte kan voorzien.

Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell, EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Wethouder Herwil van Gelder tekende namens de gemeente Leeuwarden in december 2019 een intentieovereenkomst met ons om een warmtenet op aardwarmte aan te leggen. Dit kan een flinke bijdrage leveren om de gemiddelde CO²-reductie van 70% in 2030 te realiseren. In 2020 willen we starten met de boring naar aardwarmte en de aanleg van het warmtenet. In 2021 zal de eerste duurzame warmte geleverd worden.

Waar komt de warmte nu vandaan?

De huidige warmtenetten in Leeuwarden hebben ieder een andere warmtebron. Zo zorgt een moderne warmtekrachtkoppeling (WKK) in Camminghaburen sinds oktober 2015 voor de warmte in de wijk. In Zuidlanden maken we gebruik van de koeien van Dairy Campus. Dairy Campus is onderdeel van Wageningen University & Research en verricht onderzoek naar duurzamere en efficiëntere manieren om zuivel te produceren. De koeien binnen dit project produceren natuurlijk mest. Biogas Leeuwarden BV vergist deze mest en zet het om naar biogas. Wij verbranden het biogas in een daarvoor geschikte ketel en zetten de warmte in voor de duurzame verwarming van maar liefst 750 huishoudens in Techum en Jabikswoude.

Hoe werkt het?

Warmtenet Camminghaburen

In de warmtekrachtkoppeling wordt aardgas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte bereikt de huishoudens en bedrijven en organisaties via het warmtenet van Ennatuurlijk. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

leeuwarden.jpg

Warmtenet de Zuidlanden

In een daarvoor geschikte ketel wordt biogas verbrand en omgezet naar warmte. Deze warmte wordt ingezet voor de verwarming van 750 woningen in Techum en Jabikswoude.

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.  Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl