Maastricht

Warmtenet Ennatuurlijk Maastricht.jpgOok in de meest zuidelijke stad van Nederland leveren wij warmte. In Maastricht liggen twee warmtenetten; Noord-West
Entree en Céramique. Via deze netten zorgen we dat zo’n 2300 woningen en 33 bedrijven in de hippe, bruisende wijk Belvédère en de moderne wijk Céramique er het hele jaar comfortabel bij zitten. Maar ook markante gebouwen zoals het provinciehuis en het Eiffelgebouw (het voormalige Sphinxgebouw) zijn aangesloten op de stadsverwarming in Maastricht. Ambitie is om beide netwerken verder uit te breiden. 

            

Waar komt de warmte in Maastricht vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_maastricht.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. De warmte die we gebruiken is lokaal. Noord-West Entree levert industriële restwarmte van papierfabriek Sappi (78%) en warmte van gasgestookte piek- en back-upketels (22%). Het warmtenet Céramique ontvangt warmte van drie gasgestookte warmte- krachtkoppelingen (wkk's) (58%). De resterende warmtevraag (42%) wordt ingevuld met 2 gasgestookte piek- en back-upketels. Naar verwachting kan 60% van de warmtevraag worden verduurzaamd met restwarmte van industrie in de nabije omgeving. Wist je dat het warmtenet in Maastricht dankzij Sappi in 85% procent van de totale warmtevraag van winkel- en kantorencomplex Mosae Forum voorziet?

Download het warmte-etiket

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket. 

Hoe werkt het precies?

De restwarmte (stoom) die vrijkomt bij het maken van papier bij Sappi vangen we op in een koeltoren. Vervolgens gebruiken we deze warmte om water te verwarmen. Dit doen we via een warmtewisselaar in de uitlaat van de gasturbine van Sappi. Via het warmtenet in Maastricht brengen we het warme water naar de woningen en kantoren in de buurt. Een ander deel van het water wordt gebruikt in twee absorptiekoelmachines voor het maken van koud water van 12°C. Zo werkt Ennatuurlijk samen met Sappi en de gemeente Maastricht aan een aardgasvrij en duurzaam Maastricht. Nu en in de toekomst.

zo-werkt-het-sappi.png

Wist je dat het gebruik van restwarmte voor stadsverwarming en warm water zorgt voor een grote energiebesparing? En dat dit gelijk staat aan de jaarlijkse CO2-opname van ongeveer 55.000 bomen?

Toekomst warmtenet Maastricht

We werken hard om de warmtelevering verder te verduurzamen. Op dit moment springen piek- en back-upketels op aardgas soms bij wanneer de warmtevraag, bijvoorbeeld op koude winterdagen, hoger ligt dan Sappi kan leveren. Het streven is natuurlijk een aardgasvrij warmtenet. Hoe, dat weten we nog niet. Samen met de gemeente Maastricht onderzoeken we duurzame mogelijkheden zodat we Maastricht nu, maar ook in de toekomst, verder kunnen verduurzamen.

Ambitie is om binnen 10 jaar beide warmtenetten te voorzien van de industriële restwarmte van Chemelot. Daarmee komt voldoende duurzame warmte van Chemelot beschikbaar voor verdere verduurzaming
en groei. De gemiddelde CO2-besparing van de warmtenetten in Maastricht zal in 2030 minstens 70% bedragen.

Herbestemming is duurzaam en daar hoort duurzame warmte bij

 

Tekst

Maastricht transformeert oude industriële gebieden bij de Noorderbrug tot trendy wijken voor wonen en werken: project Belvédère. De gemeente stelt bij bouw en herbestemming hoge eisen aan duurzaamheid. Duurzame warmte van Ennatuurlijk hoort daarbij. “De ontwikkeling startte in het Sphinxkwartier, het terrein met het reusachtige Eiffelgebouw, de voormalige Sphinx-fabriek,” vertelt Pascalle Satijn van de gemeente Maastricht. “Hier lag de keuze voor warmte voor de hand. Vlakbij lag al een bestaand warmtenet van Ennatuurlijk dat gevoed wordt met restwarmte van papierfabriek Sappi. Het was een kwestie van een leiding aftakken en panden aansluiten. De retailers en woningen in het gebied doen bijna allemaal mee en ook de gebouwen van de gemeente zijn op het warmtenet aangesloten. Ennatuurlijk is een prettige partner om mee samen te werken. Ze denken altijd mee.”

Media
Tekst

Nieuwe infrastructuur nodig.

Satijn is nu ook betrokken bij herontwikkeling van het verder gelegen Radium-terrein. “De internationaal bekende kunstenaar Valentin Loellmann stapte als eerste in en kocht de gasfabriek op het terrein. Hij wil ook duurzame warmte en dat stimuleren we natuurlijk graag. Maar hier ligt helaas geen warmtenet in de buurt. De accountmanager van Ennatuurlijk pakte onze vraag voortvarend op en ging met ons in gesprek, met kaarten en luchtfoto’s erbij. Wat waren de plannen? Wat zou naar schatting de totale warmtevraag in het gebied worden? Samen zijn we nu de haalbaarheid aan het onderzoeken.”

Pascalle Satijn is projectleider stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Maastricht. Ze coördineert de herbestemming van monumentale industriële panden in Belvédère.

Vragen of contact?

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice . Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet in Maastricht? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.