Warmtenet Maastricht

Tekst

Ook in de meest zuidelijke stad van Nederland leveren wij warmte. In Maastricht liggen twee warmtenetten; Noord-West Entree en Céramique. Via deze netten zorgen we dat zo’n 2300 woningen en 33 bedrijven in de hippe, bruisende wijk Belvédère en de moderne wijk Céramique er het hele jaar comfortabel bij zitten. Maar ook markante gebouwen zoals het provinciehuis en het Eiffelgebouw (het voormalige Sphinxgebouw) zijn aangesloten op de stadsverwarming in Maastricht. Ambitie is om beide netwerken verder uit te breiden.        

Media
Tekst

Hoe werkt het warmtenet in Maastricht?

De restwarmte (stoom) die vrijkomt bij het maken van papier bij Sappi vangen we op in een koeltoren. Vervolgens gebruiken we deze warmte om water te verwarmen. Dit doen we via een warmtewisselaar in de uitlaat van de gasturbine van Sappi. Via het warmtenet in Maastricht brengen we het warme water naar de woningen en kantoren in de buurt. Een ander deel van het water wordt gebruikt in twee absorptiekoelmachines voor het maken van koud water van 12°C. Zo werkt Ennatuurlijk samen met Sappi en de gemeente Maastricht aan een aardgasvrij en duurzaam Maastricht. Nu en in de toekomst.

zo-werkt-het-sappi.png

Wist je dat het gebruik van restwarmte voor stadsverwarming en warm water zorgt voor een grote energiebesparing? En dat dit gelijk staat aan de jaarlijkse CO2-opname van ongeveer 55.000 bomen?

Tekst

Waar komt de warmte in Maastricht vandaan?

Wij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. De warmte die we gebruiken is lokaal. Noord-West Entree levert industriële restwarmte van papierfabriek Sappi (78%) en warmte van gasgestookte piek- en back-upketels (22%). Het warmtenet Céramique ontvangt warmte van drie gasgestookte warmte- krachtkoppelingen (wkk's) (58%).

Media
Tekst

De resterende warmtevraag (42%) wordt ingevuld met 2 gasgestookte piek- en back-upketels. Naar verwachting kan 60% van de warmtevraag worden verduurzaamd met restwarmte van industrie in de nabije omgeving. Wist je dat het warmtenet in Maastricht dankzij Sappi in 85% procent van de totale warmtevraag van winkel- en kantorencomplex Mosae Forum voorziet? Download hier het warmte-etiket. Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Lees hier meer over het warmte-etiket. 

Tekst

Toekomst warmtenet Maastricht

Het warmtenet NW Entree ontvangt het leeuwendeel van de benodigde warmte als industriële restwarmte van papierfabriek SAPPI. De overige warmtevraag wordt ingevuld met de inzet van gasgestookte piek- en back-upketels. Het warmtenet Ceramique krijgt ruim de helft van de benodigde warmte van drie gasgestookte warmtekrachtmotoren (WKK’s). De resterende warmtevraag wordt ingevuld met de twee gasgestookte piek- en back-upketels.

2030*
Voor verdere verduurzaming van beide warmtenetten kijken we naar andere industriële restwarmte. Zo heeft bijvoorbeeld de glasfabriek van O&I warmte over die ze graag wil gebruiken voor het verduurzamen van Maastricht. Ook wordt er nagedacht over aquathermie als mogelijke warmtebron.

Binnen vijf tot tien jaar verwachten we dat beide warmtenetten aangesloten kunnen worden op de transportleiding van Het Groene Net Zuid. Deze leiding brengt industriële restwarmte van Chemelot naar Limburgse gemeenten en gebieden en maakt verdere verduurzaming van de regio mogelijk. Dit netwerk kan zo maar het grootste warmtenet van Limburg worden. Uiteindelijk zal volgens plan in 2030 de gemiddelde CO2-reductie van het warmtenet Maastricht minstens 70% bedragen.

2040
Het streven is een aardgasvrij warmtenet. Hoe? Dat weten we nog niet precies. Samen met de gemeente Maastricht onderzoeken we duurzame mogelijkheden zoals aquathermie, restwarmte en e-boilers, zodat we Maastricht nu, maar ook in de toekomst, verder kunnen verduurzamen.

Media
Tekst

Herbestemming is duurzaam en daar hoort duurzame warmte bij

Maastricht transformeert oude industriële gebieden bij de Noorderbrug tot trendy wijken voor wonen en werken: project Belvédère. De gemeente stelt bij bouw en herbestemming hoge eisen aan duurzaamheid. Duurzame warmte van Ennatuurlijk hoort daarbij. “De ontwikkeling startte in het Sphinxkwartier, het terrein met het reusachtige Eiffelgebouw, de voormalige Sphinx-fabriek,” vertelt Pascalle Satijn van de gemeente Maastricht. “Hier lag de keuze voor warmte voor de hand. Vlakbij lag al een bestaand warmtenet van Ennatuurlijk dat gevoed wordt met restwarmte van papierfabriek Sappi. Het was een kwestie van een leiding aftakken en panden aansluiten.

Media
Tekst

De retailers en woningen in het gebied doen bijna allemaal mee en ook de gebouwen van de gemeente zijn op het warmtenet aangesloten. Ennatuurlijk is een prettige partner om mee samen te werken. Ze denken altijd mee.”

Nieuwe infrastructuur nodig.

Satijn is nu ook betrokken bij herontwikkeling van het verder gelegen Radium-terrein. “De internationaal bekende kunstenaar Valentin Loellmann stapte als eerste in en kocht de gasfabriek op het terrein. Hij wil ook duurzame warmte en dat stimuleren we natuurlijk graag. Maar hier ligt helaas geen warmtenet in de buurt. De accountmanager van Ennatuurlijk pakte onze vraag voortvarend op en ging met ons in gesprek, met kaarten en luchtfoto’s erbij. Wat waren de plannen? Wat zou naar schatting de totale warmtevraag in het gebied worden? Samen zijn we nu de haalbaarheid aan het onderzoeken.”

Pascalle Satijn is projectleider stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Maastricht. Ze coördineert de herbestemming van monumentale industriële panden in Belvédère.

Tekst

Vragen of contact?

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet in Maastricht? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.

Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.