Sittard

Het Groene net warmtenet Sittard.jpgHet Groene Net

Het Groene Net is een lokaal warmtebedrijf dat via een warmtenet duurzame warmte en koude levert aan bedrijven en woningen in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. De gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk bezitten beiden 50% van de aandelen. In totaal leveren we circa 65.000 GJ aan warmte aan ruim 600 woningen en 20 bedrijven. Duurzame warmte uit de regio voor de regio dus! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Zo zetten we samen een stevige stap richting de duurzaamheidsdoelen van Gemeenten, Provincie en Rijk.

 

Waar komt de warmte van Het Groene Net vandaan?

De warmte is afkomstig van twee lokale warmtebronnen: de hernieuwbare warmte uit biomassa van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC.  In de biomassacentrale worden houtchips en lokaal snoeiafval verbrand voor de productie van elektriciteit. Hierbij komt restwarmte vrij.  Deze warmte wordt via een ondergronds warmtenet naar huishoudens, bedrijven en organisaties in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein gebracht.

Bij SABIC komt bij industriële processen restwarmte vrij die anders verloren zou gaan. Zonde natuurlijk, vinden ook Chemelot en SABIC! Via Het Groene Net zetten we die warmte in voor de verwarming en koeling van huizen en bedrijven in de buurt.

 

Een duurzame toekomst

De gemeentes Stein en Beek sluiten in de toekomst ook aan als het warmtenet daar uitgerold wordt. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn. Als Het Groene Net doorgroeit is stap in de verduurzaming is zo groot, dat de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein koploper kunnen worden in Nederland als het aankomt op het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. Het Groene Net kan uiteindelijk een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland worden. Het Groene Net kan dan een besparing van 26 miljoen m³ aardgas opleveren waardoor er 47.000 ton minder CO₂ uitgestoten wordt. Daarmee is Het Groene Net een zeer belangrijk energietransitie-instrument geworden voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Vragen of contact?

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice . Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op Het Groene Net? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.