Warmtenet Sittard

Het Groene net warmtenet Sittard.jpgIn de gemeente Sittard-Geleen heeft Ennatuurlijk twee warmtenetten: Hoogveld en Het Groene Net, waarvan Ennatuurlijk medeaandeelhouder is naast de gemeente. Beide netten leveren duurzame warmte – en soms ook koude – aan zo’n 1300 woningen en 25 zakelijke aansluitingen. Duurzame warmte uit de regio voor de regio dus! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn. De Provincie Limburg biedt hulp in de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in de energietransitie naar het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Zo zetten we samen een stevige stap richting de duurzaamheidsdoelen van Gemeenten, Provincie en Rijk.

 

Waar komt de warmte vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_sittard_hetgroenenet.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. 

Het warmtenet Hoogveld ontvangt ca. 90% duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Het overige deel komt van gasketels van het ketelhuis in Hoogveld, die ook als piek- en back-upvoorziening dienen. Dat maakt Hoogveld een van de duurzaamste warmtenetten van Ennatuurlijk: de CO2-besparing voldoet nu al aan de doelstelling voor 2030!

Download het warmte-etiket

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket

 

Een duurzame toekomst

Het Groene Net werkt hard aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo wordt op diverse plaatsen het warmtenet uitgebreid. De wijk Limbrichterveld, waar de gemeente ca. 500 woningen gasvrij wil maken, is aangemerkt als ‘proeftuin aardgasvrije wijken’. Hier wordt onderzocht of een aansluiting op het warmtenet haalbaar is.

Het Groene Net werkt aan het ontsluiten van restwarmte van het industriecomplex Chemelot. Als eerste stap wordt onderzocht of het haalbaar is restwarmte van chemieconcern SABIC te benutten en via een nieuw warmtenet aan de naastgelegen gemeentes Geleen, Stein en Beek te leveren. Op termijn zouden de netten gekoppeld kunnen worden en meerdere restwarmtebronnen op Chemelot kunnen worden benut. Als Het Groene Net doorgroeit is de stap in de verduurzaming zo groot, dat de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein koploper kunnen worden in Nederland als het aankomt op het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. Het Groene Net kan uiteindelijk een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland worden. Het Groene Net kan dan een besparing van 26 miljoen m³ aardgas opleveren waardoor er 47.000 ton minder CO₂ uitgestoten wordt. Daarmee is Het Groene Net een zeer belangrijk energietransitie-instrument geworden voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

quote Kim.JPG

De regio die ooit Nederland voorzag van steenkolen, kan zomaar koploper worden in verduurzaming. Warmtebedrijf Het Groene Net, een samenwerking tussen initiatiefnemer gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk, onderzoekt of de restwarmte van het gigantische industriecomplex Chemelot, het oude DSM-terrein, te gebruiken is voor het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in heel Zuid-Limburg. “We zijn erg trots op Het Groene Net”, stelt Kim Schmitz, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Sittard-Geleen. “Onze eerste focus is zoveel mogelijk woningen en bedrijven in Sittard-Geleen en buurgemeenten Stein en Beek van warmte voorzien. Met de duurzame warmte van onze eigen biomassacentrales (lokaal snoeiafval) en restwarmte van de SABIC-fabriek op Chemelot kunnen we onze eigen lokale duurzaamheidsdoelstelling: uiterlijk 2040 klimaat- en energieneutraal zijn, al grotendeels halen.”

Transportleiding
kim_schmitz_190425arm_4243_MAG KLEIN.jpgVoor verduurzaming van de rest van de regio onderzoekt Het Groene Net de aanleg van een transportleiding die van Chemelot tot diep in Maastricht loopt. “De enorme hoeveelheid restwarmte die nu nog via koeltorens in de lucht verdwijnt, kan naar schatting 250.000 woningen verwarmen.” Het initiatief wordt regionaal goed ontvangen. “The proof is in the pudding: gemeenten langs de leiding haken graag aan.” Het Groene Net kan uitgroeien tot het grootste warmtenet van Nederland.

Toekomstproof
Ook voor woningbezitters moet de overstap van gas op warmte interessant zijn. “Met de subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken onderzoeken we in de wijk Limbrichterveld Noord hoe bewoners hun huis toekomstproof kunnen maken tegen de laagst mogelijke kosten. In proefwoningen laten we ze zien hoe makkelijk het is om een woning aan te sluiten op Het Groene Net.”