Body tekst

Samen met de gemeente Zeewolde maakt Ennatuurlijk de Polderwijk steeds duurzamer. 2000 bestaande woningen, scholen en bedrijven ontvangen al duurzamere warmte opgewekt met hulp van de koeien van boer Gert-Jan. En dankzij de boring van een nieuwe warmteleiding onder het kanaal door kunnen we ook de 900 nieuwe woningen aan de overkant aansluiten. Ondertussen maken we het warmtenet steeds duurzamer, slimmer en zuiniger. We vertellen graag waar we mee bezig zijn. 

Zeewolde groeit als kool. Het mooie aan Zeewolde is dat duurzaamheid al vanaf het begin voorop stond. De gemeente koos voor energiezuinige bouw en er is stroom van wind en zon. Voor verwarming keek de gemeente per wijk welke oplossing het meest duurzaam is en het beste past. Voor de Polderwijk was dat de duurzamere warmte van Ennatuurlijk en boer Gert-Jan. Daarvan is er veel beschikbaar, voor het oude én voor het nieuwe deel, en dat vullen we aan met nieuwe en technieken. 

Warmte uit biogas van boer Gert-Jan 

Wat de warmte in Polderwijk zo duurzaam maakt? Gert-Jan vergist koemest  en landbouwproducten. Daarbij ontstaat biogas. Dit duurzame biogas wordt via een kilometerslange buis naar onze warmtecentrale gebracht. Daar kunnen we er met een warmte-krachtkoppeling (WKK) gelijktijdig duurzame elektriciteit en duurzame warmte mee opwekken. De warmte leveren we via het warmtenet aan onze klanten. 

Nog duurzamer met dual fuel en warmtepompen 

Biogas is duurzaam, maar we hadden daarnaast nog steeds aardgas nodig als de vraag naar warmte groot was bij wintersweer. Dat willen we tot het minimum beperken. Voortaan willen we aardgas alleen nog gebruiken als back-up. Daarom hebben we de afgelopen maanden een dual fuel-ketel geplaatst. Daarmee kunnen we in tijden van grote vraag meer warmte uit biogas leveren. Volgend jaar gaan we onze warmtecentrale ook uitbreiden met grote warmtepompen. Daarmee kunnen we warmte uit andere warmtebronnen gaan gebruiken. Denk aan warmte uit de buitenlucht of warmte uit industrie van de nabijgelegen bedrijventerrein.  

De duurzaamheid van het warmtesysteem, de EOR (Equivalent Opwek Rendement) gaat hiermee een heel stuk omhoog.  

Bestaande warmtenet blijft helemaal van deze tijd 

De duurzaamheid kan nog verder omhoog als we ook de warmteverliezen in het netwerk verder kunnen verlagen. Daarvoor gaan we innoveren op het bestaande warmtenet. Het bestaande warmtenet in Polderwijk ligt er nu al ruim 15 jaar in. Wij zorgen dat het net technisch helemaal van deze tijd blijft. Zo zijn al bijna alle warmtemeters vervangen door slimme warmtemeters die we op afstand kunnen uitlezen. Daarmee kunnen we onze klanten maandelijks inzicht geven in hun warmteverbruik. Ook gebruiken we de gegevens om het warmtenet te kunnen monitoren. Daarnaast zijn we begonnen om de huidige (thermostatische) afleversets in de meterkast te vervangen door elektronische. Daarmee kunnen we de warmte nóg efficiënter afgeven aan het verwarmingssysteem in de woning. En dus zuiniger. Dankzij de elektronische meter kunnen mensen de afleverset ook integreren in de slimme aansturing van hun verwarmingssysteem. 

Nieuwe warmteleiding verbindt bestaand en nieuw  

Sinds 2022 zijn we bezig met de uitbreiding van het warmtenet voor levering aan 900 nieuwe woningen. De eerste fase van dit project is al klaar en de eerste woningen zijn ook al aangesloten. Maar het lukte ons helaas niet om dit nieuwe stukje warmtenet op tijd te verbinden met onze warmtecentrale. Daarom hebben we een tijdelijke oplossing bedacht die net zo duurzaam is. We gebruikten een mobiele warmteketel in een container, die warmte produceert met plantaardige HVO-olie. Dat is binnenkort verleden tijd. Dankzij de nieuw geboorde warmteleiding onder het kanaal door, kunnen we het oude en het nieuwe warmtenet met elkaar verbinden. Als alles volgens planning verloopt is die verbinding eind 2023 gereed. Dan kunnen ook de nieuwe woningen in de Polderwijk genieten van de duurzame en comfortabele warmte van Gert-Jan. Planning is dat de hele uitbreiding in 2025/2026 gereed zal zijn.