Body tekst

Op 14 december 2023 hebben we onze warmtetarieven voor 2024 gepubliceerd. Deze tarieven gelden van 1 januari t/m 31 december 2024. 

Tarief 2024
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald dat het maximumtarief voor warmte in 2024 € 46,69 inclusief btw bedraagt. Ons GJ-tarief ligt daaronder, voor heel 2024 bedraagt ons tarief € 45,73 inclusief btw per GJ. Per 1 januari a.s. eindigt het prijsplafond. Dat betekent dat klanten voor hun volledige verbruik weer het GJ-tarief van Ennatuurlijk betalen. Ons GJ-tarief voor 2024 ligt lager dan de plafondprijs in 2023. Wel stijgen de vaste kosten ten gevolge van onze toegenomen uitgaven voor onder andere materiaal en loon. 

Mijn Warmte
Vanaf 1 januari staan de warmtetarieven voor 2024 in ons klantportaal Mijn Warmte waar klanten ook hun nieuwe voorschotadvies kunnen bekijken. 

Meer informatie over het warmtetarief vind je hier