Tekst

Ennatuurlijk levert warmte aan zo’n 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Dongen en Sprang Capelle. “Nu nog is die warmte afkomstig van de Amercentrale. Maar na 2027 kan dat ook warmte zijn uit een gigantische e-boiler, uit diepe aardlagen of uit de industrie in Moerdijk.” Algemeen directeur Ernst Japikse over de stappen die we zetten voor een zekere en duurzame warmtelevering in de regio, zoals de aanleg van de Brabantleiding.

“Het warmtenet in Midden- en West-Brabant is in de jaren ‘80 aangelegd en is een van de grootste warmtenetten van Nederland. Samen met een groot aantal andere partijen in de regio zijn we al jaren bezig om te kijken hoe we duurzamere warmte kunnen leveren aan onze klanten. Dat is een complexe klus, omdat er heel veel warmte nodig is. We hadden erop gerekend dat we in de tussentijd de warmte uit de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg konden blijven gebruiken. Deze centrale draait grotendeels (91%) op biomassa. Maar nu er voor biomassa nog maar weinig draagvlak is en de economische vooruitzichten ervan onzeker zijn, heeft RWE besloten per 2027 te stoppen met de warmtelevering. Dat is aan de ene kant een domper, aan andere kant een kans. Want dit betekent dat we verduurzamingsplannen versneld gaan doorvoeren.”

Industriële warmte en aardwarmte uit Moerdijk als duurzame oplossing

“De afgelopen jaren hebben onze experts de warmtebronnen en mogelijkheden in de regio onderzocht. Daarbij staat leveringszekerheid voor onze klanten voorop. Ook willen we zoveel mogelijk kiezen voor duurzame bronnen. We komen uit op drie kansrijke scenario’s; warmtebronnen die zowel met als afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren, waar we nu parallel aan verder werken. 

Het eerste scenario is warmte uit Moerdijk. In Moerdijk zijn grote industriële bedrijven, zoals de afvalverwerkingsinstallatie van Attero, die veel warmte produceren. Ook lijkt daar veel aardwarmte in de grond te zitten. Maar om de warmte uit Moerdijk te kunnen gebruiken, is een 17 kilometer lange transportleiding nodig: de Brabantleiding. We hebben in oktober besloten dat die er moet komen. We zijn inmiddels gestart met het voorbereidende werk.”

 

E-boilers al duurzame oplossing vanaf 2027

“Ook nu al hebben we een volledig back-up systeem, maar dat is niet voldoende duurzaam. Met het tweede scenario willen we de periode vanaf 2027 tot in ieder geval de realisatie van de Brabantleiding op een duurzamere manier overbruggen. We zijn namelijk op meerdere locaties in Geertruidenberg de mogelijkheden aan het verkennen om verschillende warmtebronnen in eigen beheer te ontwikkelen. Hierbij kijken we onder meer of we een e-boiler kunnen bouwen in Geertruidenberg. Denk daarbij aan een gigantische boiler, waarin water wordt verwarmd met groene stroom en die voldoende warmte levert voor de basiswarmtelevering aan onze klanten.”

 

In gesprek met RWE

“Voor het derde scenario zijn we in gesprek met RWE. Want er is best een kans dat de Amercentrale ook na 2027 warmte blijft leveren, in combinatie met bijvoorbeeld e-boilers en CO2-opslag voor verduurzaming.”

 

Lokale warmtebronnen bij de steden

“Naast deze drie scenario’s, werken we ook nog aan kleinere warmtebronnen dichter bij de steden. Daar zit toekomst in. We gaan naar warmtenetten toe waar we niet langer afhankelijk zijn van één centrale warmtebron. In Tilburg werken we bijvoorbeeld aan een locatie met kleinere duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte van bedrijven, aardwarmte, warmte uit ijzerpoeder (RIFT) of warmte van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

 

Eerste stap naar duurzame warmte voor de hele regio 

“Bij de beslissing om te investeren in de Brabantleiding gingen we niet over één nacht ijs. Daar ging maanden aan voorbereidend werk en onderzoek aan vooraf. Ik ben dan ook enorm trots op mijn team van topspecialisten die hiervoor baanbrekend werk hebben verricht. Wij vinden dat deze leiding er moet komen. Voor onze klanten, maar ook voor de verdere verduurzaming van de regio. Want met de warmte uit Moerdijk kunnen we niet alleen de woningen en bedrijven van onze eigen klanten verwarmen, maar naar schatting nog 100.000 meer. Als Ennatuurlijk zetten we de eerste stap. Wij noemen dat warmte uit Brabant, voor Brabant en dat ontwikkelen we graag verder samen met de provincie en de steden in Brabant.”