Body tekst

Dit najaar ontving warmtebedrijf Ennatuurlijk het Worldclass Workplace-label voor goed werkgeverschap. Met een employer Net Promotor Score (eNPS) van 51 scoorde Ennatuurlijk ver boven de benchmark in de energiebranche en ver boven het landelijk gemiddelde. CEO Ernst Japikse en HR-manager Harjan Mols zijn trots: "Het keurmerk is het bewijs dat Ennatuurlijk een plek is waar mensen graag willen werken."

Het Word-class Workplace Label (voorheen het label Beste Werkgevers) werd 15 jaar geleden gelanceerd door Effectory en is uitgegroeid tot Nederlands grootste onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Bedrijven kunnen het keurmerk alleen verdienen als ze een goede beoordeling krijgen van hun eigen medewerkers en daarmee hoger scoren dan andere bedrijven in dezelfde branche. Voor Ennatuurlijk voerde Effectory afgelopen zomer een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers. Maar liefst 95% van de medewerkers deed mee.  

Unieke waardering 

Harjan Mols: “95% is een geweldige respons, zeker midden in de vakantietijd. Ter vergelijking: de gemiddelde respons in de energiebranche is 66%. Uit het onderzoek kwam naar voren dat medewerkers zeer trots zijn op het eigen werk, de organisatie, de directie, de waardering voor de medewerkers en onze duurzaamheidsambities. En ook dat we super enthousiaste medewerkers hebben. 55% van de medewerkers gaf Ennatuurlijk een waardering van 9 of hoger; 46,5% gaf een 7 of 8 en slechts 3,4% gaf minder dan een 7. Dat is uniek!” De eNPS van 51 ontstaat door het percentage criticasters af te trekken van de promotors. 

Zakelijk Ennatuurlijk

 

Focus op ontwikkeling 

Ernst Japikse: “Onze warmtenetten zijn van grote waarde, maar onze kostbaarste assets zijn onze medewerkers. Samen vormen we Ennatuurlijk. Zonder elkaar komen we nergens. We vinden het daarom heel belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben. In onze strategie staat zelfs dat we willen dat medewerkers fan van Ennatuurlijk worden. Want wij geloven oprecht dat als mensen met heel veel plezier bij ons werken, dat de resultaten steeds beter worden, dat we blije klanten en blije stakeholders hebben en het personeelsverloop en het ziekteverzuim laag blijven. Bovendien helpt het enorm met het aantrekken van nieuw talent in de huidige krappe arbeidsmarkt. We zetten dan ook hoog in op talentontwikkeling en geven mensen ruimte om zelf dingen op te pakken en te leren van fouten. Wij vinden ook dat iemand met relevante kennis of ervaring altijd aan tafel moet zitten als dat van meerwaarde kan zijn. Hiërarchie is niet belangrijk: we willen ieders creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen gebruiken.” 

Feedback medewerker belangrijk 

Het label betekent dat Ennatuurlijk als werkgever in verbinding staat met de medewerkers en dat Ennatuurlijk hun potentieel en feedback gebruikt om de organisatie te verbeteren om zo succesvol te blijven of te worden. Mols: “De stem van de medewerkers vinden wij belangrijk. Door het Effectory-onderzoek krijgen we zicht op wat ze goed aan de organisatie vinden en waar we nog een tandje kunnen bijzetten, zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen afdelingen. Dat verbeterpunt pakken we samen met de medewerkers op.” Japikse: “Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Zo kunnen we de organisatie stap voor stap verbeteren en de impact op de verduurzaming van Nederland maken die we met z’n allen voor ogen hebben.” 

Ook werken bij Ennatuurlijk?

Bekijk hier onze vacatures