Body tekst

Ennatuurlijk is officieel partner van JINC. Samen met JINC zetten wij ons in om jongeren een betere start op de arbeidsmarkt te geven. JINC is een non-profit organisatie die strijdt voor een maatschappij waarin ieder kind gelijke kansen krijgt en niet je achtergrond je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.  

Collega’s helpen jongeren  

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Ook wij doen mee. We dragen financieel bij om de JINC-projecten mogelijk te maken én onze collega’s geven de jongeren een steuntje in de rug, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen en collega’s krijgen de mogelijkheid een inspirerende ervaring op te doen. Samen gaan we de strijd aan voor kansengelijkheid en maken zo de wereld een beetje mooier. Zo groeien we allemaal.