Body tekst

Op dinsdag 19 november tekende Ennatuurlijk samen met de gemeente Helmond, energiebedrijf Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en Zorg & Zekerheid en de woningcorporaties WoCom, Woonpartners, Volksbelang, Compaen en Bergopwaarts het convenant voor de pilot vroegsignalering van schulden in Helmond. Dit om ervoor te zorgen dat inwoners van Helmond met financiële problemen sneller in beeld komen. De achterliggende gedachte is dat snel ingrijpen bij beginnende schulden veel problemen in de toekomst kan voorkomen. 

Vroeg Eropaf

Op maandag 25 november gaat de pilot voor één jaar van start in de wijk Helmond Noord. De pilot gebruikt de aanpak Vroeg Eropaf. We wachten niet totdat een inwoner zichzelf meldt, maar gaan actief naar inwoners toe die betalingsachterstanden hebben. Om dit mogelijk te maken leveren de deelnemende partijen maandelijks gegevens aan van hun Helmondse klanten met een betalingsachterstand van maximaal 100 dagen bij het meldpunt. Zijn er twee of meer betalingsachterstanden? Dan benaderen hulpverleners van Schulddienstverlening en de maatschappelijk werkers uit de sociale teams de inwoner en bieden ondersteuning aan.