Body tekst

Ennatuurlijk en A. Jansen B.V. zijn samen de mogelijkheden aan het verkennen voor het inzetten van industriële warmte voor duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden. Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. Wij koppelen buurten aan lokale bronnen voor comfortabele verwarming en verkoeling. Bij de bedrijfsprocessen van A. Jansen B.V. komt warmte vrij die Eindhoven goed kan gebruiken. De intentieverklaring voor de samenwerking is getekend. De eerste stap is nader onderzoeken of de exploitatie van warmte bruikbaar is.  

CO2-neutraal in 2040

De warmte zal worden ingezet om de bestaande warmtenetten in Strijp en Meerhoven verder te verduurzamen. Hier levert Ennatuurlijk momenteel warmte die wordt opgewekt door de verbranding van biomassa, met gasketels als back-upvoorziening. Biomassa wordt hierin gezien als een transitiebrandstof. Ennatuurlijk is daarom al enige tijd intensief op zoek naar andere lokale warmtebronnen, om de biomassa uit te faseren. Zo kwamen zij A. Jansen B.V. op het spoor. Het doel is een CO2-neutraal warmtenet in 2040. 

Industriële warmte uit de TRI als duurzamere warmtebron

De TRI reinigt en verwerkt een grote hoeveelheid aan teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en verontreinigde grond tot secundair zand en grind. De installatie verhit het TAG zodanig dat verontreinigde stoffen volledig worden verwijderd. Bij dit proces komt een grote hoeveelheid warmte vrij die mogelijk kan worden toegepast als duurzame energie.  

Versnelde verduurzaming van Eindhoven

De TRI kan 8 tot 10 MWth aan industriële warmte leveren en mogelijk nog eens 10 MWth meer op middellange termijn. Voor inkoppeling van de TRI in Son op het warmtenet in Strijp is een transportleiding van 6 à 7 kilometer nodig. Daarmee komt de duurzamere warmte binnen bereik van woonwijken, instellingen en industriële bedrijven die langs het tracé liggen om het bestaande warmtenet uit te breiden. A. Jansen B.V. wil op deze manier samen met Ennatuurlijk de verduurzaming van Eindhoven helpen versnellen. 

Intentieovereenkomst Jansen en Ennatuurlijk

Groeiende behoefte

Eindhoven groeit als kool en heeft behoefte aan duurzame bronnen voor de verwarming en koeling van woningen. In een aantal delen van de stad levert Ennatuurlijk al warmte en koude aan woningen en bedrijven. Deze warmte en koude netten kunnen we eenvoudig uitbreiden. De grootste uitdaging is voldoende duurzame warmte vinden. 

Mireille Ennatuurlijk

Meer over het warmtenet in Eindhoven