Warmtenet Eindhoven

Warmtenet Eindhoven Ennatuurlijk_0.jpgEindhoven is de thuisbasis van Ennatuurlijk. En dat is niet voor niets. Ennatuurlijk levert namelijk warmte via twee warmtenetten in Eindhoven. Het eerste warmtenet van Ennatuurlijk in Eindhoven loopt van de biomassacentrale op Strijp-T naar de wijken: Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Daarnaast loopt het warmtenet naar meerdere gebouwen en bedrijven in het centrum zoals GGzE, het Philips Stadion, de Emmasingel, de Piazza en naar het Evoluon. 

In Meerhoven staat ook een biomassacentrale, deze is eigendom van de gemeente Eindhoven. De geproduceerde warmte wordt geleverd aan klanten van de gemeente Eindhoven en aan klanten van Ennatuurlijk in de wijken Grasrijk en Zandrijk.

 

De ideale locatie voor warmtenetten

Een warmtenet is vooral rendabel in dichtbevolkte gebieden zoals in Eindhoven. Een tweede voorwaarde is dat er een goede warmtebron beschikbaar moet zijn. Eindhoven voldoet met haar ruim 230.000 inwoners en twee biomassacentrales zeker aan de voorwaarden voor een warmtenet. In totaal zijn er zo’n 3.000 woningen en 35 bedrijven en organisaties aangesloten. Aan hen leveren we ongeveer 220.000 GJ aan warmte per jaar. Eindhoven is als groeistad volop in ontwikkeling en ook beide warmtenetten groeien mee. Zo breiden we het net steeds verder uit, waardoor we nieuwe klanten en daardoor ook nieuwe gebieden kunnen voorzien van duurzame warmte.

Waar komt de warmte in Eindhoven vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_eindhoven.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. Het warmtenet Strijp ontvangt 52% van de warmte van de biomassacentrale op Strijp-T. Het resterende deel wordt ingevuld door gasketels. Het warmtenet Meerhoven krijgt voor 48% warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. In de biomassacentrales worden houtchips en lokaal snoeiafval verbrand. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt via een ondergronds warmtenet naar huishoudens, bedrijven en organisaties in Eindhoven en Meerhoven gebracht. Het resterende deel wordt ingevuld met behulp van gasketels, die ook dienstdoen als piek- en back-upvoorziening.

Download het warmte-etiket

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Hier leest u meer over het warmte-etiket.

Uitbreiding warmtenet Eindhoven

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet in Eindhoven. Een aantal van de projecten die de uitbreiding mogelijk maken zijn inmiddels in uitvoering, andere projecten staan voor later dit jaar en 2021 op de rol. Samen zijn deze projecten goed voor ruim 4 kilometer aan warmteleidingen en zo’n 2.500 extra aansluitingen op het warmtenet.

eindhoven.jpg

Een van de projecten die gerealiseerd wordt is De Bakermat. Het complex wordt gerealiseerd op de hoek van de Marconilaan, de Boschdijk en Johannes van der Waalsweg. Het gebouw zal bestaan uit 235 appartementen en 3 commerciële ruimten, verdeeld over twee bouwblokken. Om de Bakermat aan te kunnen sluiten wordt een tracé van in totaal 750 meter vanaf het Klokgebouw op Strijp-S aangelegd. Daarnaast vond eerder in 2020 een speciale boring plaats onder het drukke verkeerspunt Vonderweg/Willemstraat voor de aansluiting van de nieuwbouw op de terreinen Vogelzang en Van de Ven, ook wel bekend als De Gebroeders.

Toekomst

Door toename van het aantal woningen en bedrijven in en nabij het centrum van Eindhoven groeit de warmtevraag. We werken aan innovatieve duurzame oplossingen, zoals warmtebuffers waardoor de warmte van de biomassacentrale beter benut kan worden. Ook experimenteren we met slimme aansturing van gebouwen om pieken in de warmtevraag te kunnen verlagen. En we onderzoeken opties als biomassa, aardwarmte uit de ondiepe ondergrond en beschikbare restwarmte uit oppervlaktewater. Bij de afweging welke bronnen het beste zijn voor Eindhoven, kijken we zowel naar duurzaamheid als naar draagvlak. Doel is een gemiddelde CO2- besparing van minstens 70% en CO2-neutraliteit in 2040.

Rik Thijs HR portret staand (1) MAG KLEIN.jpgMet een eigen biomassacentrale en een eigen warmtenet werkt Eindhoven samen met Ennatuurlijk om op een duurzame manier afscheid te nemen van aardgas in de stad. Onder leiding van Rik Thijs, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Eindhoven, zijn de contouren van de aanpak tot 2050 vastgelegd. Drie waardes staan centraal: inclusiviteit, impact en innovatie. “In Eindhoven moeten we hard aan de slag om aardgasvrij te zijn in 2050. En dat willen we samen doen met de inwoners, onze partners als Ennatuurlijk en onze kennisinstituten, zoals Technische Universiteit Eindhoven en de hbo- en mbo-instellingen. Inclusiviteit staat voorop. Iedereen doet mee en de transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.”

Transitie per wijk
Rik Thijs wil actie met impact: “Geld en menskracht zetten we zorgvuldig in. We starten in wijken waar potentie zit voor alternatieve warmte, zodat we snel resultaten zien. Zijn er nog geen alternatieven? Ga dan aardgasvrij-proof je huis verduurzamen. We hebben per wijk een tijdlijn voor de transitie, zodat bewoners bijvoorbeeld kunnen inschatten of investeren in een nieuwe cv-ketel nog loont of niet.”

Warmte uit afvalwater
Een stad als Eindhoven is het aan z’n stand verplicht om naar innovatieve oplossingen te kijken. Rik: “Biomassa willen we op termijn uitfaseren, industriële restwarmte is hier nauwelijks. Veel potentie heeft warmte uit afvalwater en de restwarmte van een groot datacentrum in Park Forum.” Ook onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor een vergaande duurzame samenwerking met Ennatuurlijk. “We willen het beste voor de stad. Daarom onderzoeken we of onze warmtenetten te koppelen zijn, zodat we middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en samen bronnen kunnen verduurzamen.”

Vragen of contact

Een warmtenet is continu in ontwikkeling, waarbij we ook kijken naar andere duurzame bronnen zoals aardwarmte en restwarmte. Ook Eindhoven groeit de komende jaren volop en het warmtenet groeit met de stad mee. Wilt u weten waar we in de toekomst ons warmtenet verder uitbreiden? Neem dan contact op met onze klantenservice