Warmtenet Eindhoven

Eindhoven is de thuisbasis vanKaart warmtenet Eindhoven Ennatuurlijk. En dat is niet voor niets. Ennatuurlijk levert namelijk warmte en, in sommige gevallen, ook koude aan zo'n 7.000 huishoudens en 40 zakelijke klanten in Eindhoven. Waaronder ook aan het kantoor van Ennatuurlijk! 

Het ene warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) van Ennatuurlijk in Eindhoven loopt van de biomassacentrale op Strijp-T naar de wijken: Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Daarnaast loopt het warmtenet naar meerdere gebouwen en bedrijven in het centrum zoals GGzE, het Philips Stadion, de Emmasingel, de Piazza en naar het Evoluon. Onze klanten in de wijken Strijp-S en Strijp-R ontvangen warmte en koude via een warmte- koudeopslag (WKO).

In Meerhoven staat ook een biomassacentrale, deze is eigendom van de gemeente Eindhoven. De geproduceerde warmte wordt geleverd aan klanten van de gemeente Eindhoven en aan klanten van Ennatuurlijk in de wijken Grasrijk en Zandrijk.

Tekst

Waar komt de warmte in Eindhoven vandaan?

Wij geven je graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kun je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2020 was. Het warmtenet Strijp ontvangt 48% van de warmte van de biomassacentrale op Strijp-T. Het resterende deel wordt ingevuld door gasketels. Het warmtenet Meerhoven krijgt voor 53% warmte van de biomassacentrale van de gemeente Eindhoven. Het resterende deel wordt ingevuld met behulp van gasketels, die ook dienen als piek- en back-upvoorziening. 

Linker kolom

Warmte-etiket Eindhoven Strijp

Rechter kolom

Warmte-etiket eindhoven meerhoven

Tekst

In maart 2021 nam Ennatuurlijk vijf warmte- en koudeprojecten, waarvan twee in Eindhoven, van Hydreco over. De cijfers in het warmte-etiket gaan over 2020 waardoor de nieuwe projecten hierin nog niet zijn meegenomen. Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Hier lees je meer over het warmte-etiket.

Tekst

Toekomst

2030*
Vanwege de groei van de stad Eindhoven neemt de warmtevraag toe. De huidige biomassacentrale op Strijp wordt tijdens de koude dagen volledig benut, waardoor er behoefte is aan extra vermogen. Een uitbreiding van de biomassacentrale is mogelijk, maar is in het dichtbebouwde stedelijke gebied van Eindhoven niet passend. We werken daarom aan innovatieve duurzame oplossingen waarmee
we onze bestaande warmtenetten verder gaan optimaliseren en verduurzamen. Denk daarbij aan warmtecascadering (hergebruik van warmte), het reduceren van warmteverliezen en het verlagen van de aanvoertemperatuur. Ook experimenteren we met slimme aansturing van gebouwen om pieken in de warmtevraag te kunnen verlagen of te verschuiven. Daarnaast onderzoeken we oplossingen met aardwarmte. Door de technologische ontwikkelingen wordt aardwarmte steeds interessanter. We verwachten dat we in 2022 een concreet antwoord krijgen op de vraag of deze techniek ook haalbaar is voor Eindhoven. Zo werken we stapsgewijs naar CO2-neutraliteit in 2040.

2040
Door de groei van Eindhoven en de groei in de warmtevraag die daarmee samenhangt, zullen beide warmtenetten worden gekoppeld. Dit maakt verduurzaming en opschaling van de warmtebronnen eenvoudiger en betaalbaar. Zo werken we naar CO2-neutraliteit toe in 2040.

Media
Toekomst bronnen warmtenet Eindhoven
Tekst

Uitbreiding warmtenet Eindhoven

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet in Eindhoven. Een aantal van de projecten die de uitbreiding mogelijk maken zijn inmiddels in uitvoering, andere projecten staan voor later dit jaar op de rol. Samen zijn deze projecten goed voor ruim 4 kilometer aan warmteleidingen en zo’n 2.500 extra aansluitingen op het warmtenet.

eindhoven.jpg

Een van de projecten die gerealiseerd wordt is De Bakermat. Het complex wordt gerealiseerd op de hoek van de Marconilaan, de Boschdijk en Johannes van der Waalsweg. Het gebouw zal bestaan uit 235 appartementen en 3 commerciële ruimten, verdeeld over twee bouwblokken. Om de Bakermat aan te kunnen sluiten wordt een tracé van in totaal 750 meter vanaf het Klokgebouw op Strijp-S aangelegd. Daarnaast vond in 2020 een speciale boring plaats onder het drukke verkeerspunt Vonderweg/Willemstraat voor de aansluiting van de nieuwbouw op de terreinen Vogelzang en Van de Ven, ook wel bekend als De Gebroeders.

Tekst

Naar een aardgasvrij Eindhoven

Met een eigen biomassacentrale en een eigen warmtenet werkt Eindhoven samen met Ennatuurlijk om op een duurzame manier afscheid te nemen van aardgas in de stad. Onder leiding van Rik Thijs, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Eindhoven, zijn de contouren van de aanpak tot 2050 vastgelegd. Drie waardes staan centraal: inclusiviteit, impact en innovatie. “In Eindhoven moeten we hard aan de slag om aardgasvrij te zijn in 2050. En dat willen we samen doen met de inwoners, onze partners als Ennatuurlijk en onze kennisinstituten, zoals Technische Universiteit Eindhoven en de hbo- en mbo-instellingen. Inclusiviteit staat voorop. Iedereen doet mee en de transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.”

Media
Tekst

Transitie per wijk
Rik Thijs wil actie met impact: “Geld en menskracht zetten we zorgvuldig in. We starten in wijken waar potentie zit voor alternatieve warmte, zodat we snel resultaten zien. Zijn er nog geen alternatieven? Ga dan aardgasvrij-proof je huis verduurzamen. We hebben per wijk een tijdlijn voor de transitie, zodat bewoners bijvoorbeeld kunnen inschatten of investeren in een nieuwe cv-ketel nog loont of niet.”

Warmte uit afvalwater
Een stad als Eindhoven is het aan z’n stand verplicht om naar innovatieve oplossingen te kijken. Rik: “Biomassa willen we op termijn uitfaseren, industriële restwarmte is hier nauwelijks. Veel potentie heeft warmte uit afvalwater en de restwarmte van een groot datacentrum in Park Forum.” Ook onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor een vergaande duurzame samenwerking met Ennatuurlijk. “We willen het beste voor de stad. Daarom onderzoeken we of onze warmtenetten te koppelen zijn, zodat we middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en samen bronnen kunnen verduurzamen.”

Vragen of contact

Een warmtenet is continu in ontwikkeling, waarbij we ook kijken naar andere duurzame bronnen zoals aardwarmte en restwarmte. Ook Eindhoven groeit de komende jaren volop en het warmtenet groeit met de stad mee. Wilt u weten waar we in de toekomst ons warmtenet verder uitbreiden? Neem dan contact op met onze klantenservice

Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.