Warmtenet Midden- en West-Brabant

In Midden- en West-Brabant  is in de jaren '80 het warmtenet aangelegd. Dit warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) is een van de grootste warmtenetten van Nederland en levert warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made ons grootste warmtenet. In totaal leveren we via dit warmtenet zo’n 2.400.000 GJ warmte per jaar.

Warmtenet MiddenWest-Brabant (2).jpg

Waar komt de warmte vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_MIDDENENWESTBRABANt.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. Het warmtenet in Breda, Tilburg en een aantal andere gemeentes in Midden- en West-Brabant wordt op dit moment voor 83% gevoed door de RWE-centrale (ook bekend als de Amercentrale). De centrale wordt primair ingezet om elektriciteit op te wekken. Bij de productie van elektriciteit komt veel warmte vrij. Een groot deel van die warmte - die anders zou worden weggekoeld - wordt door ons ingezet voor verwarming. De centrale gaat stapsgewijs over op biomassa. In 2019 was de meestook van biomassa 37%. Dit jaar verwacht RWE naar 50% biomassameestook te gaan. Om uiteindelijk in 2025 alleen nog maar warmte op basis van biomassa te leveren. Om de warmtelevering altijd te kunnen waarborgen, maken we gebruik van back-up ketels die draaien op bio-olie en hoge rendement gasketels. Deze worden alleen ingezet als de RWE-centrale niet genoeg warmte kan leveren. Bijvoorbeeld op erg koude dagen of tijdens onderhoud of een storing. Een klein gedeelte (<1%) van de warmte wordt geleverd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat  restwarmte

Download het warmte-etiket van Midden- en West Brabant

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket. 

 

Hoe werkt het warmtenet?

RWE-centrale

Bij de RWE-centrale komt er veel aftapwarmte vrij bij het opwekken van elektriciteit. Uit de stoomturbine wordt een deel van deze warmte afgetapt en gebruikt om water op te warmen. Via ons warmtenet gaat dit water naar de woningen en bedrijven. Daarna gaat het afgekoelde water via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde.

zo-werkt-het-amer.png

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta

Een andere warmtebron op ons warmtenet in Midden- en West-Brabant is de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta in Breda. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dat biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en daarbij ontstaat  restwarmte. De restwarmte wordt ingezet bij de verwarming van de huizen en het kraanwater in de regio. Bij het zuiveren van rioolwater komt biogas vrij. Dit biogas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppeling. Dat levert elektriciteit op voor waterschap Brabantse Delta en warmte die via ons wordt verspreid over het warmtenet in o.a. Breda en Tilburg.

techniek.png

De toekomst van het warmtenet in de regio Midden/West-Brabant

Toekomst van het warmtenet in Midden-West-Brabant_LinkedIn_Tekengebied 1.png

Via het warmtenet in de regio Midden/West-Brabant levert Ennatuurlijk warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Made en Drimmelen. Zij gebruiken de warmte, die afkomstig is van de RWE-centrale, voor ruimteverwarming en warm kraanwater. De Rijksoverheid werkt op dit moment aan wetgeving die van invloed kan zijn op de levering vanuit de RWE-centrale. Afhankelijk van de invloed die deze wetgeving heeft, zijn er verschillende alternatieven voorhanden om de levering van warmte aan onze klanten te waarborgen.  Ennatuurlijk deelt graag haar toekomstvisie op het warmtenet in de regio.

Download de notitie

Aanleg Warmtesingel Breda

Wij willen graag het warmtenet verder uitbreiden, bijvoorbeeld met de Warmtesingel in Breda die warmte mogelijk maakt voor nog eens 5000 huishoudens en 100 bedrijven. Ennatuurlijk is in januari 2020 gestart met de aanleg van Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Het investeringsbesluit voor fase één van het project, de aanleg van de leiding van Lunnetstraat (NAC stadion) tot Middellaan, is afgelopen maand genomen. Hiermee kunnen potentieel vijfduizend woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen.

Meer over de Warmtesingel

Verduurzaming warmtenet Midden- en West-Brabant

In januari 2018 ondertekende Ennatuurlijk samen met 16 andere belanghebbenden (de provincie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigers) een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van een toekomstbestendig warmtenet. Om de warmtelevering te verduurzamen willen we samen met onze partners op drie gebieden stappen maken:

1. Ontwikkelen en geleidelijk inkoppelen van lokale, duurzame bronnen.

Door het ontwikkelen van meer lokale, duurzame bronnen, wordt de regio minder afhankelijk van de warmtelevering vanuit één hoofdbron (RWE-centrale). Denk bij lokale bronnen aan industriële restwarmte, aardwarmte (geothermie), lokale reststromen en thermische zonneweides. Ennatuurlijk is momenteel in gesprek met partijen die restwarmte kunnen leveren en verkent de mogelijkheden voor aardwarmte.

2. Verduurzamen van de huidige hoofdbron, de RWE-centrale.

RWE verduurzaamt haar centrale in Geertruidenberg door kolen te vervangen voor biomassa. De biomassa die wordt gebruikt voldoet aan de strenge duurzaamheidseisen en is voorzien van de zogenaamde NTA 8080-certificering. Dit betekent dat de duurzaamheid in de gehele keten is gewaarborgd en dat dit voortdurend wordt gemonitord. RWE hoopt zo snel mogelijk naar 80% warmte uit biomassa te kunnen opschalen en werkt momenteel aan een technische ombouw van de centrale om dit mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om 100% warmte uit biomassa te produceren. RWE geeft aan dat dit technisch haalbaar is.

3. Continue verbeteren van de efficiëntie van het warmtenet.

Ennatuurlijk streeft ernaar het warmtenet te verbeteren en het transport van warmte te optimaliseren. Dit is belangrijk om het warmtenet klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we enerzijds door waar mogelijk een lagere temperatuur in het warmtenet te gebruiken. Een lagere temperatuur zorgt voor minder warmteverlies in de pijpleiding en heeft als voordeel dat lokale bronnen met een lagere temperatuur (zoals aardwarmte) beter ingekoppeld kunnen worden. Anderzijds, maken we meer gebruik van buffering, het opslaan van warmte. Door warmte te bufferen, kan de capaciteit van het net op koude dagen worden vergroot en kunnen duurzame bronnen op momenten dat er weinig warmtevraag is de warmte toch leveren aan de buffers. Later op de dag wordt die warmte dan aan klanten geleverd.

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice . Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op ons warmtenet? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.