Body tekst

Het aardwarmteproject in Leeuwarden krijgt een vervolg. Het consortium heeft het besluit genomen om, na de boring van de eerste put eind 2021, de boring van de tweede put voor te bereiden. Na de eerste boring bleek na diverse brontesten dat de aardwarmtebron minder vermogen had dan verwacht. Hierdoor heeft de bron een beperktere capaciteit en is de financiële haalbaarheid een uitdaging. Toch is besloten het project een vervolg te geven. De tweede boring staat in het derde kwartaal van 2023 gepland. 

Ivar Nijenhuis, directeur van Geocombinatie Leeuwarden: “Aardwarmte is duurzaam en betrouwbaar, en daarom een goed alternatief voor gas. Het project in Leeuwarden is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving in Nederland. We doen er dus alles aan om het project te laten slagen."

Lees verder

 

Meer weten over aardwarmte? 

We vertellen je er graag alles over.

Meer informatie over aardwarmte