Hoe duurzaam is warmte

Tekst

Hoe duurzaam de warmte is die u ontvangt hangt onder andere af van de bron waar de warmte vandaan komt. Hoe duurzamer de bron, hoe duurzamer de warmte. Bij Ennatuurlijk streven we naar het continu verlagen van de CO₂-uitstoot. De warmte van Ennatuurlijk is al duurzamer dan individuele cv-ketels op aardgas. Maar hoe minder fossiele brandstoffen nodig zijn, hoe beter. Daarbij vinden wij dat het altijd beter – of duurzamer – kan.

Tekst

Warmte via een warmtenet helpt mee bij het behalen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord en bij de energietransitie. De warmte die klanten via onze warmtenetten ontvangen moet in 2030 70 procent duurzamer zijn dan die van de gasgestookte CV-ketel. In 2040 willen we CO2-netraal zijn. Daarvoor moeten we onze netten verduurzamen. De duurzaamheid van een net hangt in grote mate samen met de warmtebron.

Media
Tekst

Met de juiste warmtebron ligt de CO₂-uitstoot tot 100 procent lager. Duurzame warmtebronnen van de toekomst zijn bijvoorbeeld aardwarmte en aquathermie. Door de warmtebron van een warmtenet te verduurzamen worden in een klap alle aangesloten woningen en bedrijven verder verduurzaamd. Zo kunnen we met één oplossing gaan van duurzaam naar duurzamer en uiteindelijk duurzaamst.

Een warmtenet verduurzamen 

Een warmtenet verduurzamen vraagt lef. Alles hangt met elkaar samen, van bron tot gebruiker. Dat maakt het ingewikkeld, maar ook uitdagend voor onze experts. Er zijn veel knoppen om aan te draaien. Klik op de afbeelding voor meer informatie:

Warmtenetten verduurzamen
 

Hoe duurzaam zijn onze warmtenetten?

Wij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het betreffende warmtenet is.

Naar de warmte-etiketten