Warmtenet Helmond

Warmtenet Helmond EnnatuurlijkIn Helmond is er sinds begin jaren tachtig een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd). Het warmtenet van Ennatuurlijk loopt van de energiecentrale aan de Achterdijk naar de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Daarmee levert het warmtenet van Helmond ongeveer 243.000 GJ aan warmte per jaar aan zo’n 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis.

Tekst

Waar komt de warmte vandaan?

Wij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. De woningen en bedrijven in Helmond ontvangen warmte via de warmtekrachtcentrale (WKC) in Helmond. 98% van de warmte is afkomstig van 2 stoom- en gasturbines (STEG’s). De overige 2% van een gasgestookte piek- en back-upketel. Verduurzaming van de STEG’s is in de planfase. Binnen 2 jaar wordt een van de STEG’s mogelijk vervangen door een biomassaketel gestookt op hout uit regionale reststromen die 66% van de warmteproductie voor zijn rekening zal nemen. De resterende warmtevraag zal opgewekt worden met de overgebleven STEG (32%) en met de gasgestookte piek- en back-upketel (2%). Download het warmte-etiket. Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Klik hier

Media
Tekst

Toekomst

Er wordt op dit moment gewerkt aan een verduurzamingsplan voor het warmtenet waarbij we meerdere alternatieve bronnen overwegen. Zodra het plan gereed is, zullen we dat hier vermelden. Hieronder staan een aantal scenarios.

2030*
Een centrale die draait op aardgas past niet meer in de visie van Ennatuurlijk. Bovendien kunnen we hiermee niet de CO2-reductie realiseren die we voor ogen hebben: 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.

Mogelijkheden voor aardwarmte (geothermie) zijn er op korte termijn nog niet in Helmond. Een alternatief dat wel haalbaar en voor de klanten betaalbaar is, is de toevoeging van een kleine biomassacentrale op lokaal snoei- en resthout. Omdat in Helmond de visie op biomassa is veranderd, onderzoeken wij samen met de gemeente welke andere betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare alternatieven er zijn voor Helmond. Op dit moment lijken aquathermie, warmte uit compostering en warmte uit een e-boiler interessante alternatieven. Totdat we een definitieve keuze gemaakt hebben, staat de bouw van een biomassacentrale ‘on hold’.

2040
Onze blik is gericht op 100% CO2-neutraal in 2040. In Helmond onderzoeken we de mogelijkheden van een open warmtenet waarin we meerdere duurzame bronnen kunnen koppelen. Wellicht aquathermie, warmte uit compostering, restwarmte van de industrie en ondiepe geothermie. Ook kunnen waterstof en elektrische boilers een rol spelen in het verduurzamen van de piekvraag in 2040.

Media
Tekst

Warmte moet betaalbaar en aantrekkelijk blijven

Tekst

De gas gestookte warmtecentrale van Ennatuurlijk in Helmond is verouderd en moet vervangen worden door een nieuwe warmtebron. Samen met de gemeente zet Key Accountmanager Barry Scholten de duurzame alternatieven voor het Helmondse warmtenet op een rij. “Het meest passende alternatief is biomassa. Het warmtenet in Helmond is een hogetemperatuurnet (>90˚C). En biomassa is op dit moment de enige niet-fossiele bron die deze warmte kan leveren. Bovendien merken bewoners er niets van: er zijn geen aanpassingen aan de woning nodig. Maar ook duurzame lagetemperatuurbronnen (<70˚C), zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) of restwarmte van het Upcycleplein, zijn mogelijk en dus zeker het onderzoeken waard. Maar daarvoor zijn wel aanpassingen aan de woning nodig.”

Media
Tekst

Goede isolatie
In Helmond zijn 6500 woningen aangesloten op het warmtenet. “Voor een overstap naar lagetemperatuurbronnen is het heel belangrijk dat de schil van de woning goed geïsoleerd is, zodat het binnen comfortabel blijft. Ook bij extreme kou of kil weer. Daarmee bespaart de bewoner ook energie. Daarnaast is het soms nodig om huisinstallaties te vervangen. Denk aan radiatoren of een nieuwe afleverset, waarmee we de warmte afleveren in de woning.”

Voldoende draagvlak
Wat zijn de kosten van deze ingreep voor de woningeigenaar of woningcorporatie? En hoe creëer je voldoende draagvlak in de wijk? “De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor een proeftuin aardgasvrije wijk. Met de subsidie daarvoor wil ze bij zo’n 1000 woningen onderzoek doen naar de benodigde investering en een model ontwikkelen waarmee een overstap voor elke woningeigenaar betaalbaar en aantrekkelijk wordt.”

Tekst

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet in Helmond? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.

Tekst

* Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.