Warmtenet Helmond

Warmtenet Ennatuurlijk Helmond.jpgIn Helmond is er sinds begin jaren tachtig een warmtenet. Het warmtenet van Ennatuurlijk loopt van de energiecentrale aan de Achterdijk naar de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Daarmee levert het warmtenet van Helmond ongeveer 243.000 GJ aan warmte per jaar aan zo’n 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven.

 

 

Waar komt de warmte vandaan?

Ennatuurlijk_warmte_etiket_helmond.jpgWij geven u graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kunt u in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2019 was. De woningen en bedrijven in Helmond ontvangen warmte via de warmtekrachtcentrale (WKC) in Helmond. 98% van de warmte is afkomstig van 2 stoom- en gasturbines (STEG’s). De overige 2% van een gasgestookte piek- en back-upketel. Verduurzaming van de STEG’s is in de planfase. Binnen 2 jaar wordt een van de STEG’s mogelijk vervangen door een biomassaketel gestookt op hout uit regionale reststromen die 66% van de warmteproductie voor zijn rekening zal nemen. De resterende warmtevraag zal opgewekt worden met de overgebleven STEG (32%) en met de gasgestookte piek- en back-upketel (2%).

Download het warmte-etiket

Wilt u weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen?

Meer weten over het warmte-etiket

Toekomst

Op dit moment wordt er in samenwerking met de gemeente Helmond en de Provincie gekeken hoe we kunnen voldoen aan het klimaatakkoord en wat de mogelijkheden zijn om de bronnen verder te verduurzamen. Voor nu en in de toekomst. Naar verwachting worden ook andere duurzame bronnen gekoppeld om de resterende warmtevraag te verduurzamen. Bijvoorbeeld restwarmte van lokale bedrijven, warmte uit oppervlaktewater of warmte uit de diepe ondergrond. Uiteindelijk zal in 2030 de gemiddelde CO2-reductie van het warmtenet in Helmond minstens 70% bedragen.

quote barry.JPG

De gasgestookte warmtecentrale van Ennatuurlijk in Helmond is verouderd en moet vervangen worden door een nieuwe warmtebron. Samen met de gemeente zet Key Accountmanager Barry Scholten de duurzame alternatieven voor het Helmondse warmtenet op een rij. “Het meest passende alternatief is biomassa. Het warmtenet in Helmond is een hogetemperatuurnet (>90˚C). En biomassa is op dit moment de enige niet-fossiele bron die deze warmte kan leveren. Bovendien merken bewoners er niets van: er zijn geen aanpassingen aan de woning nodig. Maar ook duurzame lagetemperatuurbronnen (<70˚C), zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) of restwarmte van het Upcycleplein, zijn mogelijk en dus zeker het onderzoeken waard. Maar daarvoor zijn wel aanpassingen aan de woning nodig.”

Barry Scholten.jpgGoede isolatie
In Helmond zijn 6500 woningen aangesloten op het warmtenet. “Voor een overstap naar lagetemperatuurbronnen is het heel belangrijk dat de schil van de woning goed geïsoleerd is, zodat het binnen comfortabel blijft. Ook bij extreme kou of kil weer. Daarmee bespaart de bewoner ook energie. Daarnaast is het soms nodig om huisinstallaties te vervangen. Denk aan radiatoren of een nieuwe afleverset, waarmee we de warmte afleveren in de woning.”

Voldoende draagvlak
Wat zijn de kosten van deze ingreep voor de woningeigenaar of woningcorporatie? En hoe creëer je voldoende draagvlak in de wijk? “De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor een proeftuin aardgasvrije wijk. Met de subsidie daarvoor wil ze bij zo’n 1000 woningen onderzoek doen naar de benodigde investering en een model ontwikkelen waarmee een overstap voor elke woningeigenaar betaalbaar en aantrekkelijk wordt.”

Ontstaan van het warmtenet in Helmond

Helmond kent sinds begin jaren tachtig een warmtenet. Helmond werd namelijk door het Rijk aangewezen als een groeigemeente. En in een groeigemeente werd een warmtenet aangelegd. In die tijd waren de gemeente Helmond, PNEM en Obragas allemaal voor ⅓ aandeelhouder. Na verschillende overnames werd het warmtenet uiteindelijk van Ennatuurlijk.

Vragen of contact

Heeft u vragen over warmte, uw aansluiting of andere zaken. Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice . Bent u een zakelijke klant of heeft u interesse in een aansluiting op het warmtenet in Helmond? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.