Warmtenet Helmond

Tekst

In Helmond is er sinds begin jaren tachtig een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd). Het warmtenet van Ennatuurlijk loopt van de energiecentrale aan de Achterdijk naar de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Daarmee levert het warmtenet van Helmond ongeveer 232.000 GJ aan warmte per jaar aan zo’n 6.500 huishoudens en een aantal bedrijven in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis.

Media
Warmtenet- Helmond Ennatuurlijk
Tekst

Waar komt de warmte vandaan?

Wij geven graag inzicht in de duurzaamheid van onze warmtenetten. Op het warmte-etiket kan je in één oogopslag zien welke warmtebronnen Ennatuurlijk gebruikt en hoe duurzaam het warmtenet in 2020 was. De woningen en bedrijven in Helmond ontvangen warmte via de warmtekrachtcentrale (WKC) in Helmond. 96% van de warmte is afkomstig van 2 stoom- en gasturbines (STEG’s). De overige 4% van een gasgestookte piek- en back-upketel.

Een van de STEG's wordt verduurzaamd. Binnen 2 jaar wordt een van de STEG’s mogelijk vervangen door een biomassaketel gestookt op hout uit regionale reststromen die 66% van de warmteproductie voor zijn rekening zal nemen. De resterende warmtevraag zal opgewekt worden met de overgebleven STEG (32%) en met de gasgestookte piek- en back-upketel (2%).Wil je weten wat alle termen op het warmte-etiket betekenen? Klik hier

* Warmtenetten die gekoppeld zijn aan een warmtekrachtkoppeling (WKK), leveren door de versnelde verduurzaming van de landelijke elektriciteitsmix steeds minder CO2 besparing op. Kijk op pagina 15 voor meer informatie. Ook heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de STEG’s waardoor deze niet optimaal zijn ingezet. 

Media
warmte-etiket Helmond
Tekst

Toekomst

We werken op dit moment hard aan een verduurzamingsplan voor het warmtenet. Samen met de gemeente en de provincie onderzoeken wij welke betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare alternatieven er zijn voor Helmond. Op dit moment lijkt aquathermie aangevuld met warmte uit zonnecollectoren (PVT) de meest interessante oplossing. Zodra het plan gereed is, zullen we dat hier vermelden. Hieronder staan een aantal scenarios.

2030**
Een centrale die draait op aardgas past niet meer in de visie van Ennatuurlijk. Bovendien kunnen we hiermee niet de CO2-reductie realiseren die we voor ogen hebben: 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. verwarmen met individuele cv-ketels op aardgas.

Mogelijkheden voor aardwarmte (geothermie) zijn er op korte termijn nog niet in Helmond. Een alternatief dat wel haalbaar en voor de klanten betaalbaar is, is de toevoeging van een kleine biomassacentrale op lokaal snoei- en resthout. Omdat in Helmond de visie op biomassa is veranderd, onderzoeken wij samen met de gemeente welke andere betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare alternatieven er zijn voor Helmond. Op dit moment lijken aquathermie, warmte uit compostering en warmte uit een e-boiler interessante alternatieven. Totdat we een definitieve keuze gemaakt hebben, staat de bouw van een biomassacentrale ‘on hold’.

2040
Onze blik is gericht op 100% CO2-neutraal in 2040. In Helmond onderzoeken we de mogelijkheden van een open warmtenet waarin we meerdere duurzame bronnen kunnen koppelen. Wellicht aquathermie, warmte uit compostering, restwarmte van de industrie en ondiepe geothermie. Ook kunnen waterstof en elektrische boilers een rol spelen in het verduurzamen van de piekvraag in 2040.

Media
Tekst

Helmond duurzamer met warmte uit de Zuid-Willemsvaart?

Verduurzaming van warmtenetten en innovatie gaan hand in hand. In Helmond verkennen we samen met gemeente en provincie de mogelijkheden van aquathermie. Aquathermie is een veelbelovende techniek waarbij je warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater haalt om woningen te verwarmen.

Lees verder

Media
Warmtenet- Helmond aquathermie
Tekst

Vragen of contact

Heb je vragen over warmte, jouw aansluiting of andere zaken? Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice. Ben je een zakelijke klant of heb je interesse in een aansluiting op het warmtenet in Helmond? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl.

Tekst

** Disclaimer: de toekomstvisies voor onze warmtenetten hebben we met de grootste zorgvuldigheid gemaakt op basis van de huidige beschikbare kennis en toekomstprojecties op gebied van warmteproductie en - levering. Mocht nieuw onderzoek en nieuwe technologie in de toekomst leiden tot nieuwe inzichten, dan zullen we de scenario’s zo nodig aanpassen of herzien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande informatie.