Tekst

Wij willen de ongelimiteerde warmte uit de aarde beschikbaar maken voor de energietransitie in Nederland. Klimaatverandering is een realiteit en gaat sneller dan verwacht: de temperatuur stijgt, extreem weer neemt toe en natuurrampen eisen hun tol. De transitie van fossiele naar duurzame energie is cruciaal om het aandeel van de mens hierin te stoppen. Die energietransitie gaat snel, maar nog lang niet snel genoeg. Aardwarmte is een belangrijke oplossing. Met aardwarmte kunnen we vaart maken en minimaal een kwart van de totale energievraag in Nederland volledig verduurzamen. Een gouden kans die we niet mogen laten liggen.

Tekst

Enorme potentie van aardwarmte benutten

In 2021 verbruikten we in Nederland 2338 PJ energie. Ruim 25% daarvan voor het verwarmen van gebouwen en (glas)tuinbouw met aardgas. Met de aanleg van warmtenetten en aardwarmte als bron kunnen we dit deel volledig verduurzamen. Want de aardwarmtemarkt heeft een enorme potentie. Momenteel voorziet geothermie in 0,7% (6,8 PJ) van de totale warmtevraag, maar er is in potentie 500PJ aan aardwarmte in Nederland beschikbaar voor de verduurzaming van Nederland. Eén doublet tot 2,5 kilometer diepte (die 250 m3 per uur pompt) levert bijvoorbeeld genoeg warmte voor verwarming en warm water van 10.000 woningen (0,35PJ).
 

Samen industriële standaarden ontwikkelen

Wij willen de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland kracht bijzetten en het gebruik van geothermie als warmtebron opschalen. Dat doen we allereerst door aardwarmte veilig, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te produceren. In de glastuinbouw in Middenmeer, waar onze roots liggen, hebben we bewezen dat het kan. Met die ervaring ontwikkelen we industriële standaarden waarmee we de veiligheid en duurzaamheid van aardwarmte ook elders zeker kunnen stellen, en waarmee we de technologie efficiënt en dus betaalbaar maken. Ook voor onze collega’s in de markt. 
 

Investeren in nieuwe en bestaande bronnen

Opschalen doen we ook door zelf te investeren in bronnen of bestaande bronnen over te nemen. Op dit moment telt Nederland 28 doubletten. Wij ontwikkelden en exploiteren er vijf in de kop van Noord-Holland . De komende vijf jaar gaan we minimaal 20 nieuwe putten boren voor verduurzaming van de warmtenetten van Ennatuurlijk, onder meer in Moerdijk en Eindhoven, en voor verdere ontwikkeling in de kop van  Noord-Holland. Ook nemen we het aandeel van Ennatuurlijk over in de ontwikkeling van een aardwarmtedoublet in Leeuwarden, waarmee de helft van de stad van duurzame warmte kan worden voorzien.
 

Centre of Excellence voor de markt

Ennatuurlijk Aardwarmte wordt nu al gezien als een Centre of Excellence op gebied van aardwarmte. Onze specialisten hebben in de kop van Noord-Holland al ruime ervaring opgedaan in de ontwikkeling van warmtebronnen en in een betrouwbare operatie van de warmteproductie. Onze kennis en ervaring delen we actief met belangrijke spelers in de markt, zoals het ministerie van EZK, SodM, TNO, KNMI en onze collega’s, en met iedereen die geïnteresseerd is in geothermie. Zodat we samen kunnen werken aan een volwassen aardwarmtemarkt.
 

Impact maken in de energietransitie

We groeien snel. Jong talent ziet bij ons een kans om concreet bij te dragen aan een van de belangrijkste oplossingen voor de energietransitie. En ervaren deskundigen uit de wereld van fossiele energie en ondergrond zetten zich bij ons in voor een betere wereld voor volgende generaties. Nu is het moment om impact te maken en samen de potentie van aardwarmte vrij te maken voor Nederland. 

Bekijk onze vacatures


Together we release the unlimited energy of the earth with zero impact.