Tekst

Veiligheid 

Aardwarmte is veelbelovend als het aankomt op de transitie naar duurzame energie. Het is een veilige en schone vorm van duurzame energie. Om aardwarmte te kunnen gebruiken, wordt er gewerkt met hoge temperaturen, installaties onder hoge druk en met soms ontvlambare materialen. Het bewustzijn rondom de risico’s en het daarop inspelen door middel van de juiste trainingen, protocollen en systemen zijn een belangrijk onderdeel binnen onze veiligheidscultuur.  


Een integraal veiligheids- en gezondheidszorgsysteem

De veiligheid van mensen – denk natuurlijk aan medewerkers, maar ook aan aannemers, andere dienstverleners en bezoekers – en de omgeving is onze allergrootste prioriteit. Om die veiligheid te waarborgen werken we met een integraal veiligheids- en gezondheidszorgsysteem. Dit systeem vormt de basis voor onze proactieve aanpak en zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid geïntegreerd is in onze processen.  

 

Training & bijscholing

Ennatuurlijk Aardwarmte is een betrouwbare en deskundige organisatie. Medewerkers van Ennatuurlijk Aardwarmte nemen doorlopend deel aan trainings- en bijscholingsprogramma’s om te werken volgens de nieuwste kennis over veiligheid en bewust veilig handelen. Veel medewerkers hebben ook een opleiding gevolgd of werkervaring opgedaan bij andere energiebedrijven zoals netbeheerders, olie- en gasbedrijven, waardoor ze beschikken over de nodige kennis omtrent veiligheid in de sector.

 

Continu verbeteren

Onze producten en installaties worden met de grootste zorgvuldigheid gebruikt en behandeld, maar we proberen continu te verbeten. Door middel van een structurele aanpak conform het Plan-Do-Check Act principe zetten wij in op continue verbetering en optimalisatie van werkprocessen en -omstandigheden. Alles met als doel: een gezond en veilig werkklimaat én een minimale belasting op het milieu en de omgeving. Dit continu verbeteren kan alleen met de inzet van alle medewerkers van Ennatuurlijk Aadwarmte. Binnen de organisatie leeft een hoog veiligheidsbewustzijnsniveau. Iedere medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verbeteren van het functioneren van de organisatie. Dat wordt gesterkt door procedures en werkinstructies die zijn opgesteld vanuit de overtuiging: hoe beter we voorbereid zijn, hoe veiliger we kunnen werken.

 

Toezicht vanuit onze QSHE-afdeling 

Vanuit de afdeling QSHE (Quality, Health, Safety & Environment) voeren we dagelijks werkzaamheden uit om de veiligheid van onze mensen en het milieu te waarborgen.  We richten ons proactief op het herkennen en beoordelen en beheersen van risico’s om incidenten te voorkomen. Zo houden we toezicht op aspecten als de juiste voorlichting, goede werkvoorbereiding, duidelijke werkinstructies, en op de juiste uitvoering van werkzaamheden. Ook zorgen we voor  goede werkomstandigheden en de juiste toepassing van geschikte Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s). Lessons learned en best practices worden regelmatig met elkaar, instanties en partners gedeeld. Ook werken we iedere dag aan het creëren van een open werkklimaat om ervoor te zorgen dat iedereen de vrijheid voelt om te kunnen zeggen wat ze dwars zit of elkaar durven aanspreken. Allemaal met het doel om een positieve bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving.

 

Het verbeteren van de industriestandaard

Wij zijn één van de oprichters en actieve leden van Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor aardwarmtebedrijven. Door middel van onze jarenlange ervaring, opgebouwde kennis en ons team van experts zetten wij de standaard voor de veiligheidscultuur binnen de sector – en proberen we die constant te verhogen. Samen met Geothermie Nederland werken wij aan  industriestandaard en om het veiligheidsniveau binnen de sector nog meer aan te scherpen en te professionaliseren. Deze standaarden gelden als norm binnen de sector en worden getoetst en gehandhaafd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het uiteindelijke doel? Een positieve samenwerking met onze aarde en het voorkomen van een negatieve impact op mens en milieu. 
 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte? Kijk dan op www.allesoveraardwarmte.nl/veiligheid/ of www.geothermie.nl/themas/veilig-verantwoord/

Heb je een vraag die je direct wilt stellen aan een van onze medewerkers? Mail je vraag dan naar info@ennatuurlijkaardwarmte.nl.


Snel naar:

Veiligheids- en gedragshandboek