Inhoud

Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland snel toegang krijgt tot duurzamere warmte en koude. Dat vraagt om een specifieke aanpak. In de rubriek ‘In de praktijk’ staan we daarom stil bij projecten waarin Ennatuurlijk een oplossing had voor een vraagstuk. Deze keer: een renovatie van appartementenblokken aan de Lintveldebrink in Enschede. 

Tekst

Samenvatting

  • Renovatie twee appartementenblokken
  • 200 woningen 
  • Warmtenet
  • Ruimteverwarming en warm kraanwater
  • Van collectief naar individuele aansluitingen
Tekst

De vraag

Elke woningcorporatie heeft vanuit de overheid de verplichting om woningen te verduurzamen. Zo ook Domijn, uit Enschede. Voor de renovatie van tweehonderd appartementen aan de Lintveldebrink zochten zij naar een volledig gasloze en duurzamere warmtevoorziening voor ruimteverwarming en warm kraanwater. Ronald Jonker is senior projectleider bij Domijn: "De twee appartementenblokken zijn veertig jaar oud en hebben een hoogtemperatuurverwarming. Een collectieve warmtepomp was geen optie. Ons vraagstuk was dan ook: wat is dan de beste manier van verwarmen, die ook nog eens betaalbaar is voor onze bewoners?"

De uitdaging

"Een appartementencomplex renoveren betekent naast een fijnere woning, ook tijdelijke overlas", aldus Ronald. "Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om bewoners te betrekken in het renovatieproces en ze uitgebreid te informeren over de veranderingen. Bijvoorbeeld over de werking van de techniek of de nieuwe wijze van factureren." Een belangrijke eis voor Domijn was dan ook dat de partij die de warmteoplossing zou bieden, klantgericht zou zijn. 

Tekst

Maatwerkoplossing van Ennatuurlijk

In het gebied waar de Lintveldebrink ligt, levert Ennatuurlijk al zo'n dertig jaar warmte. "Deze appartementen waren al aangesloten op ons warmtenet, maar alleen voor ruimteverwarming", vertelt Steven Maclean (Key Accountmanager bij Ennatuurlijk). "Straks komt daar warm kraanwater bij. We veranderen de huidige warmtevoorziening van een centraal apparaat per appartementencomplex voor ruimteverwarming, naar tweehonderd individuele aansluitingen voor zowel ruimteverwarming als warm kraanwater." 

De oplossing vereist het vervangen van standleidingen en ander inpandig leidingwerk, en het installeren van tweehonderd individuele afleversets in de appartementen zelf. "De flats gaan dus behoorlijk op de kop", aldus Steven. 

Vanwege de complexiteit van het project heeft het projectteam samen met Domijn zorgvuldig gekeken naar de lessen die zijn geleerd van een nabijgelegen woonblok genaamd Hertmebrink. Deze appartementen zijn in eigendom van een andere woningcorporatie die recent dezelfde stap zette. Steven: "We zagen daar dat het contact met bewoners nog net wat beter kon om iedereen aan boord te krijgen. Daar hebben we dan ook meteen op ingezet. Ennatuurlijk is een commerciële partij, dus klantgericht werken zit in ons bloed."

De match

Ennatuurlijk organiseerde voor de bewoners van de Lintveldebrink een informatiebijeenkomst op locatie. Die werd drukbezocht. Ronald: "We hoorden van onze bewoners terug dat ze heel goed geïnformeerd werden en dat alle vragen die ze stelden heel duidelijk werden beantwoord." Hoewel zeventig procent draagvlak onder bewoners wettelijk gezien genoeg is om de renovatie door te zetten, is bijna honderd procent akkoord. "Dat vinden wij natuurlijk heel prettig", aldus Ronald. 

Begin 2024 wordt gestart met de realisatie van de individuele aansluitingen, de eerste warmtelevering staat gepland op midden 2024. Steven: "Na afronding van deze eerste twee appartementenblokken, volgen er in 2025 nóg tweehonderd appartementen. Voor die renovatie, trekken we uiteraard weer lessen uit deze case. We blijven ons ontwikkelen. Het feit dat we met een voorbeeldproject werken en vervolgens gezamenlijk optrekken, is heel waardevol. Juist voor bewoners. Zij zijn degene die uiteindelijk prettig moeten wonen."