Tekst

Het verduurzamen van monumentale panden is vaak een complex vraagstuk. Bij nieuwbouwprojecten staat duurzame warmte en koude standaard op het lijstje. Welke oplossingen Ennatuurlijk biedt? In deze rubriek staan we stil bij projecten uit de praktijk. 

Dit keer lees je meer over het Sphinxkwartier in Maastricht. In deze hippe wijk realiseerden 3W real estate en RO groep samen zes markante woonblokken. Ennatuurlijk tekende voor het verwarmen en koelen van de woningen. Aan het woord: projectdirecteur van 3W real estate Joep Smeets en senior key accountmanager Mireille Jongen

Eerste kolom
Warmte koude

Warmte en koude

Tweede kolom
huisje

Ruim 300 woningen

Derde kolom
locatie

Warmtenet Maastricht

 

Vierde kolom
Ontzorging

Volledige ontzorging

Tekst

De vraag

Het Sphinxkwartier is een groene ontwikkelplek aan de voet van het Maastrichtse centrum, waar stads en ontspannen wonen, werken en recreëren samenkomen. Bij de ontwikkeling van diverse appartementencomplexen gingen 3W real estate en RO groep op zoek naar een duurzame oplossing voor warmte en koude.

Joep: “Vanuit de gemeente werd gestimuleerd om panden aan te sluiten op het al bestaande warmtenet en koudenet van Ennatuurlijk.” Logisch, want het ligt op nog geen 100 meter afstand.  

Media
Tekst

Ennatuurlijk heeft de oplossing, want… 

Joep: “Los van het feit dat een aansluiting relatief eenvoudig was, bleek het ook een betaalbare oplossing.” Mireille: “We hebben aangetoond welke voordelen ons systeem heeft ten opzichte van een stand alone systeem.” Zo haal je via dit warmte en koude net gemakkelijk alle duurzaamheidsnormeringen. Deze warmte en koude komt van de warmte van de parierfabriek Sappi. Met een koelmachine wordt de warmte omgezet naar koude. Daardoor kunnen we zowel warmte als koude bieden aan de bewoners. “Ook het feit dat er geen grote technische ruimte nodig is, is een groot voordeel voor nieuwbouwprojecten, waar elke vierkante meter telt.”  

De match!

De relatie van 3W real estate met het warmtenet dateert al uit 2002 toen de eerste leidingen de grond in gingen. Joep: “Wij bouwden toen het multifunctionele stadscentrum Mosae Forum, dat als een van de eerste panden een aansluiting kreeg. Sindsdien hebben we bij meerdere projecten gekozen voor een aansluiting op een warmtenet. Dat de warmtelevering betrouwbaar is en steeds duurzamer wordt, is natuurlijk belangrijk. Maar uiteindelijk draait het erom dat we de kosten reëel houden. Voor ons, maar vooral voor de bewoners.”

Media
Mireille Ennatuurlijk
Tekst

Mireille: “Het feit dat we kunnen ontzorgen en een betrouwbare partij zijn gebleken, speelt ook mee. Zo hebben we op locatie een loket gehad waar mensen vragen konden stellen. En die service houdt zeker niet op nu de bewoners hun huis in getrokken zijn. Ik ben er, samen met mijn collega’s, best trots op dat onze klantenservice gemiddeld een 8,4 krijgt!” 

Tekst

Het resultaat 

Mireille kijkt terug op een succesvol en leerzaam traject: “Het was fijn werken met Joep en zijn team. Echt professioneel, open en no nonsense.” Joep: “De laatste woningen worden binnenkort aangesloten en opgeleverd. Dan is het project Sphinx Zuid afgerond.”

Mireille Ennatuurlijk

Meer weten over warmte-oplossingen?

Mireille of een van haar collega's helpen je graag verder.