Tekst

Het verduurzamen van monumentale panden is vaak een complex vraagstuk. Bij nieuwbouwprojecten staat duurzame warmte en koude standaard op het lijstje. Welke oplossingen Ennatuurlijk biedt? In deze rubriek staan we stil bij projecten uit de praktijk. 

Dit keer lees je meer over het Sphinxkwartier in Maastricht. In deze hippe wijk realiseerden 3W real estate en RO groep samen zes markante woonblokken. Ennatuurlijk tekende voor het verwarmen en koelen van de woningen. Aan het woord: projectdirecteur van 3W real estate Joep Smeets en senior key accountmanager Mireille Jongen

Samenvatting

Linker kolom
  • Warmte en koude voor ruim 300 woningen. 
  • Er is geen grote technische ruimte nodig.
  • De laatste woningen worden in 2023 aangesloten en opgeleverd. Dan is het project Sphinx Zuid afgerond
Rechter kolom

Locatie: Maastricht
Aantal: Ruim 300 woningen
Oplossing: Warmte van warmtenet Maastricht en koude via koelmachine

Tekst

De uitdaging

Het Sphinxkwartier is een groene ontwikkelplek aan de voet van het Maastrichtse centrum, waar stads en ontspannen wonen, werken en recreëren samenkomen. Bij de ontwikkeling van diverse appartementencomplexen gingen 3W real estate en RO groep op zoek naar een duurzame oplossing voor warmte en koude. Joep Smeets (projectdirecteur van 3W real estate): “Vanuit de gemeente werd gestimuleerd om panden aan te sluiten op het al bestaande warmte- en koudenet van Ennatuurlijk dat op nog geen 100 meter afstand lag.”

Media
Tekst

Maatwerkoplossing van Ennatuurlijk

Joep: “Los van het feit dat een aansluiting relatief eenvoudig was, bleek het ook een betaalbare oplossing.” Mireille Jongen (senior key accountmanager Ennatuurlijk): “We hebben aangetoond welke voordelen ons systeem heeft.” We halen o.a. alle duurzaamheidsnormeringen. De warmte komt van papierfabriek Sappi. Met een koelmachine wordt de warmte omgezet naar koude. Daardoor kunnen we zowel warmte als koude aanbieden. “Dat er geen grote technische ruimte nodig is, is ook een groot voordeel voor nieuwbouwprojecten, waar elke vierkante meter telt.”

Zekerheid en service

“Het feit dat we kunnen ontzorgen en een betrouwbare partij zijn gebleken, speelt ook mee. We hebben op locatie een loket gehad waar mensen vragen konden stellen. Die service houdt zeker niet op nu de bewoners hun huis ingetrokken zijn”, vertelt Mireille.

De match!

Joep: “In 2002 sloten we het multifunctionele stadscentrum Mosae Forum al aan op het warmtenet. Sindsdien hebben we bij meerdere projecten ook gekozen voor een aansluiting. Dat de warmtelevering betrouwbaar is en steeds duurzamer wordt, is natuurlijk belangrijk. Maar uiteindelijk draait het erom dat we de kosten reëel houden. Voor ons, maar vooral voor de bewoners.

Meer weten over onze energieconcepten?

Sjors of een van zijn collega's helpen je graag verder.