Helmond duurzamer met warmte uit de Zuid-Willemsvaart?

Aquathermie in Helmond - Ennatuurlijk

 

 

Tekst

Verduurzaming van warmtenetten en innovatie gaan hand in hand. In Helmond verkennen we samen met gemeente en provincie de mogelijkheden van aquathermie. Aquathermie is een veelbelovende techniek waarbij je warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater haalt om woningen te verwarmen.

“Aquathermie is de experimentele fase voorbij: in Nederland lopen al tachtig projecten waar woningen en wijken gebruikmaken van warmte uit water”, vertelt Erik Kraaij. Hij is programmamanager van het Netwerk Aquathermie (NAT), waarin organisaties – waaronder Ennatuurlijk – samenwerken om de mogelijkheden van aquathermie te onderzoeken en te benutten. “De potentie is groot: in Nederland is er overal water waar we warmte uit kunnen halen, zolang de afstand tussen bron en gebruiker niet te groot is.”

Oppervlaktewater

Helmond kan gebruikmaken van warmte uit oppervlaktewater in en om de stad. “Zomers wordt het water warm. Die warmte kun je met een warmtewisselaar aan het water onttrekken en opslaan in een warmte-koudeopslag (WKO), in de bodem. In de winter kun je de warmte weer oppompen en met een warmtepomp op de gewenste temperatuur brengen. Deze warmte is zeer geschikt voor de verduurzaming van bestaande warmtenetten. In dat geval moet aquathermie nog wel gecombineerd worden met bestaande bronnen. Ennatuurlijk onderzoekt hoe dat eruit kan gaan zien.”

Samen aquathermie mogelijk maken

Een aquathermiesysteem geeft in de basis lagetemperatuurwarmte. Het kost extra energie (elektriciteit) om de temperatuur te verhogen, zodat de warmte geschikt wordt voor gebruik in het bestaande warmtenet in Helmond. Ook deze energie wordt in de toekomst duurzaam opgewekt. Daarnaast willen we de temperatuur van de netten in de toekomst gaan verlagen met behoud van comfort voor onze klanten. Bijvoorbeeld door aanpassing van tussenstations, een nieuwe generatie afleversets en optimalisatie van het netwerk door meer gebruik te maken van beschikbare data. Op termijn willen we ook met bewoners in gesprek over isolatie en efficiëntere binneninstallaties, zodat hun woningen comfortabel warm worden met minder energie en lagere temperaturen. Dan kunnen we aquathermie grootschaliger inzetten. Echt verduurzamen doe je samen.

Meer weten over het warmtenet in Helmond

Klik hier voor het warmte-etiket

Klik hier voor het persbericht over onze plannen in Helmond

 

Tekst

Ons Blad - magazine EnnatuurlijkArtikel uit Ons Blad

Dit interview is onderdeel van Ons Blad, ons jaarlijkse magazine over warmte en de energietransitie. Ons Blad is gratis aan te vragen.

Download Ons Blad