Tekst

Warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) is relatief nieuw en neemt snel aan populariteit toe. Maar nergens in de Benelux wordt het zo groot toegepast als wij van plan zijn. Op het BZOB-terrein aan de zuidkant van Helmond zijn we bezig met een grote aquathermiecentrale. Het plan is om het water van de Zuid-Willemsvaart via buizen hier naartoe te leiden. De warmte uit het water gebruiken we direct of slaan we op in een van de 24 nog te boren putten van 80 meter diep. Klaar voor gebruik. Effect op de watertemperatuur is er niet of nauwelijks volgens de experts. Het afgekoelde water keert via het buizenstelsel terug naar het kanaal. En de temperatuur van het water zal hooguit een halve graad lager zijn.

 

Pilot met ijzerpoeder succesvol

Afgelopen jaar draaiden we in Helmond ook de eerste pilots met de ijzerpoedertechnologie van RIFT. Op ons terrein aan de Achterdijk hebben we daarvoor een gigantische warmteboiler gebouwd. Het water in de boiler verwarmen we door het ontbranden van ijzerpoeder. Daarbij ontstaan vlammen, vergelijkbaar met het ontbranden van een lucifer. De roest die overblijft, kan met waterstof weer worden omgezet tot ijzerpoeder. De pilots verliepen tot volle tevredenheid. Dit jaar is er een vervolg. Dan gaan we een nog grotere installatie gedurende langere periodes testen. Een volgende stap naar volwassenheid van deze techniek!

 

Warmte winnen bij Helmondse bedrijven

Ook bij de bedrijven op de diverse bedrijventerreinen in en om Helmond valt warmte te winnen. Bijvoorbeeld bij blikproducent Canpack en Van Rooi Meat. Bij hun bedrijfsprocessen komt veel warmte vrij die we kunnen gebruiken voor warmtelevering. Dat vraagt een flinke investering in techniek. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden voor een lange termijn samenwerking. 

 

Leveringszekerheid altijd voorop

Ondertussen blijft de huidige energiecentrale gewoon draaien en investeren we in beheer en onderhoud. Als backup-voorziening hebben we in 2023 een immense ketel gebouwd die dit jaar in gebruik gaat. Want leveringszekerheid staat altijd voorop: we laten onze klanten nooit in de kou zitten.