Woensdag 13 maart is in Middenmeer de boor de grond in gegaan voor drie nieuwe aardwarmteputten. We starten daarmee met een operatie om de eerste generatie warmteputten uit 2012 te vervangen. In december moeten de nieuwe warmteputten alle drie aangesloten zijn op het bestaande netwerk.

Het warmtenet Middenmeer leverde in 2023 meer dan 300.000 megawattuur aan warmte en warm water voor klanten in de glastuinbouw en voor 400 appartementen. Op de locatie Middenmeer wordt inmiddels al sinds 2012 gebruikgemaakt van aardwarmte. De nieuwe boringen in Middenmeer zijn complex omdat de warmteputten komen op een terrein waar de hele bovengrondse installatie al is aangelegd en waar al een bestaand warmtenet op is aangesloten. De productie gaat door.

Bij boringen voor aardwarmteputten wordt een specifieke techniek gebruikt die ingenieurs in staat stelt om nauwkeurig te bepalen waar ze boren en in welke richting, waardoor ze specifieke aardlagen kunnen bereiken zonder de structuur van de aardlagen te veranderen. De technieken zorgen voor isolatie van de boring met verschillende lagen en maken uiteindelijk een gecontroleerd gesloten systeem zonder overlast of kans op schade voor de aarde, haar grondwater en omwonenden. De aardwarmteputten die door deze operatie worden vervangen, herstellen we in oude staat.