Tekst

Als warmteleverancier vinden wij het belangrijk om klanten te informeren over het optimaliseren en verduurzamen van het warmtenet. Dit vraagt partijen namelijk om samen te werken. Wij zijn druk bezig met de verduurzaming van onze bronnen en we werken aan een nieuwe generatie warmtenet. 

Alle gebruikers hebben invloed op het verder optimaliseren en verduurzamen van het warmtenet. Dit komt met name door de uitkoeling van de verwarmingsinstallatie en daarmee de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het warme water dat na verwarmen van gebouwen terugkomt naar onze bron. Een lage retourtemperatuur is essentieel voor het optimaliseren van de efficiëntie van het warmtenet. In dit artikel zullen we bespreken wat een lage retourtemperatuur inhoudt voor een warmtenet en hoe je voor een zo laag mogelijke retourtemperatuur kunt zorgen.

Tekst

Efficiëntie verhogen

Een lage retourtemperatuur betekent dat het water dat terugstroomt naar de warmtebron een aanzienlijk lagere temperatuur heeft dan het water dat wordt aangevoerd. Dit is belangrijk omdat het de efficiëntie van het warmtenet verhoogt. Hoe lager de retourtemperatuur, hoe efficiënter het warmtenet werkt. Zo is er bijvoorbeeld minder elektriciteit nodig voor pompen en is er minder energieverlies. Daarnaast wordt de warmtebron beter benut en kunnen er duurzamere bronnen met lage temperaturen worden aangesloten.

Media
Tekst

Een optimale retourtemperatuur is afhankelijk van het type warmtenet en de gebruikte technologie. Hoe lager hoe beter, een goed bereikbare retourtemperatuur is 30°C tot 40°C. 

Op dit moment werken we aan een tool waarmee we inzicht willen geven in verbruik. Op termijn willen we hier ook de functionaliteit aan toevoegen om retourtemperatuur weer te geven. Hierdoor kunnen klanten zelf de retourtemperatuur monitoren en daarmee ook inzien wat het effect is van optimalisatie van de binneninstallatie op de retourtemperatuur. 

Om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om de binneninstallatie van een gebouw goed te ontwerpen en in te regelen. Het waterzijdig inregelen van de afgiftesystemen is hierbij cruciaal. Dit houdt in dat elk afgiftesysteem (vloerverwarming of radiator) precies de juiste hoeveelheid water krijgt die het nodig heeft. Bij waterzijdig inregelen wordt de watertoevoer naar de radiatoren (het debiet) zodanig geregeld dat de warmte-afgifte voor iedere radiator in de installatie optimaal is. Hierdoor wordt voorkomen dat sommige ruimtes ongelijkmatig worden verwarmd en dat de temperatuur van het water dat retour komt naar de warmtebron, te hoog wordt. Dat kan namelijk leiden tot een lager rendement van de installatie.

We zien dat bestaande installaties soms niet goed zijn ingeregeld en vragen daar dan ook aandacht voor. Wil je de binneninstallatie optimaliseren, neem dan contact op met een installateur.