Tekst

Heb je een hoogbouw woningproject en zoek je een goede oplossing voor verwarming en koeling? Een die past binnen je budget, waar je weinig omkijken naar hebt en waarmee je ook voldoet aan de BENG-voorwaarden? Als je project vlakbij een warmtenet ligt, dan heeft de combinatie van collectieve verwarming en collectieve koeling veel voordelen, aldus energie-expert Peter Heijboer van adviesbureau DWA.

Tekst

Peter Heijboer adviseert projectontwikkelaars bij hun keuze voor verwarming en koeling in nieuwbouwprojecten en was betrokken bij de ontwikkeling van marktgerichte koelconcepten van Ennatuurlijk. “Voor hoogbouw is een vorm van collectieve warmte vaak de meest praktische oplossing voor verwarming en warm water. Binnen de BENG-methodiek moet je tegenwoordig ook zorgen dat woningen zomers comfortabel blijven. In hoogbouw waar zonwering ontoereikend is, heb je een vorm van actieve koeling nodig. Vloerkoeling is vaak al voldoende. Met collectieve koeling, bijvoorbeeld via een WKO, in combinatie met een aansluiting op het warmtenet voldoe je al snel aan de eisen.”

Tekst

Ontzorging en goede prijs

Bij de keuze voor een passende oplossing voor verwarming en koeling spelen gemak en een goede prijs een grote rol, stelt Peter. “Aardgasvrij verwarmen en koelen is duur. Een cv-ketel kostte gemiddeld 1200 tot 1600 euro. De bouw van een aardgasvrije warmtepompoplossing kost gemiddeld 12.000 euro , met het voordeel dat de energielasten veel lager zijn.

Maar als projectontwikkelaar wil je met name de initiële investering laag houden. Samenwerking met warmtebedrijven die de exploitatie van de warmte- en koudevoorziening overnemen, zoals Ennatuurlijk, kan dan heel aantrekkelijk zijn. Deze bedrijven kunnen projectontwikkelaars ontzorgen van ontwerp tot en met exploitatie. En omdat zij warmte en koude mogen leveren aan bewoners, zijn zij vaak bereid om een deel van de investering over te nemen, waardoor een fossielvrije collectieve warmte- en koudeoplossing voor alle partijen financieel aantrekkelijk wordt.”

Tekst

Verbetering BENG

Voldoen aan de BENG-eisen is vaak een stukje maatwerk. Peter: “De duurzaamheid van een warmtenet verschilt per locatie. Sommige netten zijn 100% duurzaam, terwijl andere nog voor een deel gasgestookt zijn. Dat kan ervoor zorgen dat je nét niet aan de BENG-norm voldoet. Met een goed collectief koelconcept kun je de duurzaamheid van het warmtenet verbeteren. Een voorbeeld is een koelconcept met een warmtepomp in combinatie met warmteteruglevering. In dit concept gebruik je een warmtepomp voor koudeproductie in de zomer. De warmte die daarbij vrijkomt, voer je niet naar de buitenlucht af, maar lever je terug aan het warmtenet. Dat komt de duurzaamheid van het concept en dus de BENG-waarde ten goede. Je kunt de warmtepomp ook gebruiken om in de winter warmte op te wekken, waardoor er minder warmte van het warmtenet nodig is. De koude die dan tegelijkertijd vrijkomt wordt opgeslagen in de WKO voor gebruik in de zomer. Doordat je lokaal warmte en koude op een duurzame manier opwekt, verbetert de totaalprestatie in BENG. En het warmtenet krijgt een nieuwe rol in het uitwisselen van lokale overschotten van restwarmte.”

Ennatuurlijk heeft meerdere koelconcepten die zijn afgestemd op specifieke situaties. Wil je weten hoe je met collectieve koeling de BENG-prestatie in jouw project positief kan bijstellen, neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice via 085-2734559 of zakelijke-klantenservice@ennatuurlijk.nl